Visa utbildning.se som: Mobil

Konflikthantering

TEK Kompetens
Kort om utbildningen
3 dagar
9 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Varberg

Kursbeskrivning

Konflikthantering

Lär dig hantera olika typer av konflikter genom funktionella verktyg och metoder. Anneline Sander varvar teori med övningar och samtal. Kursinnehållet bygger dels på Thomas Jordans forskning om arbetsplatskonflikter och samarbetskulturer. Anneline delar med sig av sina erfarenheter som organisationskonsult och från sitt arbete med universitetskurser i konfliktlösning vid Göteborgs universitet.

Målgrupp

Alla som samarbetar med andra människor och som vill förbättra sitt sätt att kommunicera och förebygga/hantera konflikter på arbetsplatser.

Kursinnehåll

Dag 1: Konfliktkunskap
Under den första kursdagen presenteras användbara begrepp och modeller för att synliggöra och förstå samarbetsproblem, kommunikationssvårigheter, meningsskiljaktigheter och konflikter. Bl.a. behandlas ABC-modellen och Glasls eskalationstrappa. Genomgången leder fram till en konfliktdiagnosmodell med elva diagnosfrågor. Under dagen varvas föreläsningar med bikupesamtal och gemensamma reflektioner.

Dag 2: Ledarskap i och hantering av konflikter
Den andra dagen inleds med en genomgång av deltagarnas egna konfliktfall. Vi väljer tillsammans ett fall som intresserar oss gestaltar konflikten med hjälp av trädockor och analyserar sedan fallet med hjälp av den konfliktdiagnosmodell som första dagen utmynnade i. Därefter förskjuts fokus till hantering av konflikter. Med hjälp av exempel presenteras konfliktinterventionsmatrisen, som visar på de principiellt olika strategier som finns för att bearbeta, hantera och kanske lösa konflikter.

Dag 3: Förebygga: att bygga robusta samarbetskulturer
Den tredje dagen ägnas åt det långsiktiga arbetet med att skapa robusta samarbetskulturer, både vad gäller ledarens arbete med sin egen arbetsgrupp och organisationens arbete med resurser, procedurer, policy och rutiner. Flera lättanvända redskap introduceras som deltagarna kan använda i olika sammanhang för att utveckla arbetsplatskultur och främjande strukturer.

Deltagarna får tillfälle att skissera en åtgärdsplan för den egna arbetsplatsen.

Investering

Ej medlem hos TEK 9 900 kr
Medlem hos TEK 8 100 kr

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Konflikthantering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

TEK Kompetens

TEK Kompetens

TEK Kompetens skapar utveckling

TEK Kompetens är Hallands största kompetensförmedlare med 10 000 medlemmar fördelat på 400 arbetsgivare. Vi genomför 400 kompetensutvecklande aktiviteter varje år. I närområdet! Det spar tid och pengar. Ett medlemskap i TEK Kompetens ger dig utbildningar, yrkesnätverk och mentorsprogram anpassade...


Läs mer om TEK Kompetens och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

TEK Kompetens

Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Konflikthantering!

Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner
Alla recensioner för arrangören