Diplomerad Controller

Längd
10 dagar
Pris
27 920 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 maj, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
10 dagar
Pris
27 920 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 maj, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 27 920 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Diplomerad Controller

Diplomerad controller-utbildningUtbildningen Diplomerad Controller ger dig en bred bas för arbetet som controller. Utvecklingen går från renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksamhetsstyrning, vilket ställer stora krav på bred kompetens inom många olika områden.

Syfte

Du lär dig analysera företagets ekonomiska utveckling och hur du tar fram relevanta beslutsunderlag. Du lär dig olika verktyg som möjliggör en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig hur du på ett pedagogiskt sätt når din målgrupp med ditt budskap.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

23 maj, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Varför välja Taurus Ekonomiutbildning?

Endast mindre grupper

Praktiskt inriktat

Konkurrensenskraftiga priser

Referenser

"Ett genomtänkt upplägg som guidar deltagaren in i företagets utmaningar och plockar upp viktiga verktyg på vägen för att underlätta analysen."
Erik Fredriksson, Seco Tools Group

"Den bästa utbildningen jag har gått på (och jag har gått på flera ekonomiutbildningar). Extra bra var alla diskussioner med verkliga exempel."
Marianne Mark, Visma Actit AB

"Lagom grupp. Blandningen av genomgång och business case. Extra bra var återkopplingen till sitt egna företag. Mycket bra!!"
Klara Löfqvist, JSC-it partner AB

 

Kursansvarig

Kursansvarig. Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.

Gästföreläsare. Fredrik Fleetwwod håller i avsnittet Lean. Fredrik har en bakgrund inom teknik, ekonomi och ledarskap. Arbetat bl.a. inom SEB som chef och ledare, vd inom IT-industrin. Arbetar som egen konsult inom ledarskap och verksamhetsutveckling sedan 15 år tillbaka. Bland kunderna finns större och mindre företag, kommuner och myndigheter.

Gästföreläsare. Oskar Sergel, Sergel Talarkonst är utbildad retoriker och håller i avsnittet presentationsteknik. Han kommer att inleda med föreläsningen "Vinnande Presentationer". Praktiska tips varvas med inspirerande exempel där innehållet kretsar kring hur vi kan bli bättre på att fånga och entusiasmera åhörare, mötesdeltagare och kunder. Deltagarna kommer att få individuell feed-back utifrån sina presentationer.

Kurslängd

10 dagar fördelat på 5 kurstillfällen. 
OBS! Nu tar vi in maximalt 8 deltagare per utbildningstillfälle. (Max 6 på distans)
Distans via Teams: 23-24 maj | 15-16 juni | 24-25 aug | 21-22 sep | 24-25 okt
Nu: 3 platser kvar

Diplomering

Utbildningen avslutas med diplomering. För att erhålla diplom krävs det minst 90 % närvaro samt godkända inlämningsuppgifter (2 st.) som ska utföras mellan de olika utbildningsblocken och en individuell presentationsuppgift som utförs på plats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig ekonom som vill utvecklas inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och ta dig an kvalificerade controlleruppgifter. Utbildningen passar också dig som redan idag arbetar med controlleruppgifter och både vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kursinnehåll

DEL 1: INLEDNING + NYCKELTALSANALYS

Ekonomiska rapporter. Vi börjar vi med att post för post gå igenom uppställningen av företagets resultat (RR) och balansräkning (BR).

Nyckeltalsanalys. Vad kännetecknar ett nyckeltal? Nyckeltalsanalys på ett börsnoterat företag. Nyckeltalsanalys över två år på sina egna företag. Gemensam analys av nyckeltal samt trend. Genomgång av hur varje nyckeltal är uppbyggt. Genomgång av modell för att framgångsrikt styra och följa upp verksamheten med hjälp av nyckeltal.

DEL 2: KASSAFLÖDESANALYS + MINSKA KAPITALBINDNINGEN

Kassaflödesanalys. Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd? För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper: • Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet. • Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet. • Kassaflödet från investeringsverksamheten. • Kassaflödet från finansieringsverksamheten. Kassaflödesanalys enligt förenklad mall på börsnoterat företag. Kassaflödesanalys enligt förenklad mall över två år på sina egna företag. Gemensam analys steg för steg (uppdelad i de 4 olika stegen).

Business-case. Du ska utifrån uppgifterna upprätta en resultaträkning, balansräkning (IB + UB) och kassaflödesanalys för tre år.

Minska företagets kapitalbindning. Vad kostar det att binda kapital? Var binder företaget mest kapital? Hur kan vi minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet?

Kredit- och kravpolicy. Vad är syftet med att ha en policy? Vi går igenom vilka beståndsdelar policyn bör innehålla. Erfarenhetsutbyte/Grupparbete.

DEL 3: EKONOMISKA KALKYLER + FLÖDESEFFEKTIVITET + LEAN +FÖRETAGSVÄRDERING

Investeringskalkyl. Vi startar med att identifiera tre olika typer av betalningsströmmar. Vi går igenom tre olika investeringsmått och beräkningsmetoder. Vi exemplifierar att alla investeringar bör göras i flödets flaskhals. Vi utför en investeringskalkyl.

Lean. Att se en helhet – att använda systemperspektivet.
Flöden, aktiviteter och resurser: säkerställa rätt kvalitet och ekonomi.
Exempel på lean inom administration, tjänste- och serviceföretag samt sjukvård.
Lean – principer, metoder och verktyg.
Hur börjar jag med lean inom min egen verksamhet? Tips och råd.
Teorigenomgångar varvas med diskussioner, reflektioner, kopplingar till den egna verksamheten samt praktiska övningar.
 
Produktkalkyl. Vi identifierar tre begreppspar, som används vid olika situationer. Vi går igenom sambandet mellan pris och volym. Vi går igenom produktkalkyleringens olika syften. Du ska upprätta en självkostnadskalkyl. Vi går igenom principerna för ABC-kalkylering. Vi går igenom principerna för bidragskalkylering och utför en kalkyluppgift samt identifierar vilka fällor du bör undvika. Sist diskuterar vi olika prissättningsstrategier.

Företagsvärdering. Två utgångspunkter för att värdera företag. Substansvärdering eller Avkastningsvärdering. Följa en tänkt säljprocess.

DEL 4: STYRMODELLER + PRESENTATIONSTEKNIK DEL 1

Affärsplan. Affärsidé: Vilka viktiga komponenter bör en affärsidé innehålla? Strategisk planering – modeller. Att ta fram en affärsplan: Vi går igenom en modell för framtagande av företagets affärsplan.

Budgets/Prognoser. Vi diskuterar för- och nackdelar med budget och budgetering. Vi exemplifierar hur viktigt det är att budgetarbetet kopplas ihop med företagets affärsplan. Hur planera budgetarbetet? Hur utföra budgetarbetet?

Verksamhetsstyrning. Vi går igenom lite historia om framkomsten av balanserat styrkort. Att gå från ekonomisk styrning till verksamhetsstyrning.

Ekonomens förändrade roll. Vi går igenom 6 viktiga kompetenser som en forskarrapport visar. Vi diskuterar i grupp vilka kompetenser som kommer att vara viktiga framöver.

Presentation Del 1. Föreläsning ”konsten att tala”. Presentationsuppgift 4 P; genomgång, förberedelse, presentation samt feed-back på presentation. Genomgång av presentationsuppgift + tips

DEL 5: PRESENTATIONSTEKNIK DEL 2 + BUSINESS-CASE + DIPLOMERING

Presentation Del 2. Individuell presentationsuppgift enligt schema, max 10 min. Feed-back på presentation av Oskar.

Business-case (grupparbete). Del 1: Du är nyanställd controller på företaget. I din hand har du företagets två senaste årsredovisningar. Skapa dig en nulägesuppfattning genom att göra en: nyckeltals-, kassaflödes-, känslighetsanalys samt nyckeltal på kapitalbindningen för de två åren. Del 2: Nu börjar ditt själva uppdrag. Ditt uppdrag är att vara drivande i arbetet med att öka företagets lönsamhet och förbättra kassaflödet samt se till att företaget har fungerande efterkalkyler inom 6 månader. Du sammankallar ledningsgruppen till ett möte med fokus på företagets produktkalkyler. Utifrån den information du fått ska ni gruppvis diskutera företagets viktigaste problem och förslag på hur problemen ska lösas. Del 3: Presentation i grupp. Ange de 5 viktigaste problemen i prioritetsordning, samt ta fram förslag på lösningar.

Diplomering. Diplomering och sedan tårta med champagne.

Investering

I kursavgiften ingår kursdokumentation, två böcker som ska läsas på "hemmaplan" mellan utbildningsblocken samt för- och eftermiddagskaffe och lunch.

Ordinarie pris på plats: 38 900 kr + moms. Distansutbildning: 34 900 kr + moms.
Boka senast 2023-03-31 och få 20 % i rabatt. Ditt pris: 27 920 kr + moms för distansutbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Controller, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 22 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Angelica Engström, Brodit AB
26 okt 2022

Högsta betyg. Rekommenderar Diplomerad Controller på distans, lagom stor grupp och lätt att hänga med. Bra upplägg av utbildningen som kombinerar räknande och diskussion. Michae...

Visa mer
5/5
Marina
23 okt 2020

Jag har redan en master i ekonomi inom industri och tillverkning samt en 5års arbetslivserfarenhet som controller på en koncern i Ryssland. Jag var mer intresserad av den prakti...

Visa mer
5/5
Vilhelm Schmidt
05 jul 2019
Mycket relevant och snyggt paketerad utbildning!

Mycket relevant och snyggt paketerad utbildning som sammanfattar och berör de viktigaste områdena i ämnet! Den praktiska appliceringen på det egna bolaget är speciellt värdefull...

Visa mer
Taurus Ekonomiutbildning
Svetsaregatan 4
42668 Västra Frölunda

Taurus Ekonomiutbildning erbjuder kvalificerade och praktiskt inriktade ekonomiutbildningar. Bakom varje siffra så finns det en aktivitet som orsakats av människor. Det är här som vårt genuina intresse ligger. Att på olika sätt hjälpa dig att verkligen styra verksamheten via olika medvetna...

Läs mer om Taurus Ekonomiutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights