Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Communication Executives Program - CEP 2020

Sveriges Kommunikatörer
Kort om utbildningen
9 månader
170 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-02-16 10:00 - Sigtuna
Sista ansökan: 2021-01-20
Öppen utbildning
   
Sigtuna
Communication Executives Program

Kursbeskrivning

Communication Executives Program 2020

Programmets fokus är omvärldsperspektiv, ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling. Programmet omfattar 20 dagar fördelade på sex moduler: Trender och omvärldsanalys . Relationer och påverkan – Strategi, innovation och utveckling – Ekonomistyrning och finansiell kommunikation – Ledarskap – Kommunikation och ledning.

Syftet med utbildningen är att utveckla din förmåga att aktivt, analytiskt och kreativt ta dig an ledningsfrågor. Du får fördjupad förståelse för verksamhets- och affärsutveckling, stärker ditt ledarskap och förfinar din förmåga att leda det kommunikativa arbetet i din organisation. Utbildningen ger dig dessutom ett värdefullt nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

En omfattande ledarskapsutbildning för dig som är kommunikationschef, kommunikationsansvarig, deltagare i en ledningsgrupp eller på väg in i en ledande befattning.

Plats & pris:

Utbildningen sker på Kämpasten, Lidingö.

MEDLEMSPRIS

170.000 kr exkl. moms

Kursinnehåll

Modul 1
4 - 7 februari - Trender och omvärldsanalys - 4 dagar

Denna inledande modul fokuserar aktuella trender och aspekter som är en del av alla organisationers omvärld, t. ex. politik, ekonomi och teknologi/digitalisering. Modulen avslutas med en mer handfast del där deltagarna får verktyg till att själva arbeta med omvärldsanalyser.

Modul 2
25 - 27 mars - Relationer och påverkan - 3 dagar

Modulen handlar om organisationens olika intressenter och hur man kan arbeta för att utveckla relationer och skapa påverkan. Faktorer som digitalisering, nya konsumtionsmönster och ett förändrat arbetsliv har skapat helt nya förutsättningar för relationsskapande.

Modul 3
6 - 8 maj - Strategi, innovation och utveckling - 3 dagar

Programmets tredje modul tar ett helhetsgrepp om strategi och verksamhets-/affärsutveckling. Som en viktig
del i detta tar vi upp hur man ska skapa innovativa och hållbara organisationer. Här behandlas dessutom kommunikationsstrategiskt arbetet där vi knyter an till aktuell forskning om värdeskapande kommunikation och kommunikationens koppling till övergripande affärsmål (goal alignment).

Modul 4
9 - 11 september - Ekonomistyrning och finansiell kommunikation - 3 dagar

Den här modulen fokuserar ekonomiprocesser och finansiella aspekter. Den inledande delen tar bland annat fasta på hur en verksamhets- eller affärsplan kan omvandlas till finansiella mål och uppföljning av dessa. Den avslutande delen behandlar investor relations och finansiell kommunikation.

Modul 5
14 - 16  oktober - Ledarskap- 3 dagar

Modulens övergripande tema handlar om det personliga ledarskapet och hur deltagarna kan utvecklas i sin roll som chef och ledare. Vi går igenom hur forskningen om och synen på ledarskap har utvecklats genom tiderna. Här diskuteras även de kommunikativa aspekterna av ledarskap och deltagarnas roll i att driva utveckling av ledarskap i den egna organisationen. De två avslutande dagarna fokuseras på en beteendeprofilundersökning i syfte att ge deltagarna bättre förståelse av det egna beteendet samt andra övningar.

Modul 6
17 - 20 november - Kommunikation och ledning - 4 dagar

Den sjätte modulen handlar om hur ledningsarbete och kommunikation hänger ihop - både strategiskt och till vardags. Modulen tar upp ledningsgruppens kommunikation, men också hur kommunikation i en organisation ledas och utvecklas i ett övergripande perspektiv. 

Kursledare

Programansvarig

Anne Gregory

Dr. Anne Gregory is Professor of Corporate Communication at the University of Huddersfield. Anne heads research and consultancy programmes for private and public sector clients and is involved in a range of Executive Education programmes. She leads the Evaluating Communication Activities programme for the European Commission, co-leads the Masters course in Strategic Communication Leadership for the UK Government Cabinet Office and is involved in Masters and private sector executive education programmes in Spain. She has taught on the CEP programme since 2012.

Examen, diplom m.m.

Efter genomfört program med reflektionsuppgifter tilldelas deltagarna ett diplom.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Communication Executives Program - CEP 2020, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer

Sveriges kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer är ett nätverk med över 7 000 kollegor som arbetar med kommunikation. Vi erbjuder kompetensutveckling, nätverk och omvärldsbevakning. Hos Sveriges Kommunikatörer träffar du andra som arbetar med kommunikation och utbyter erfarenheter. Vi erbjuder regionala evenemang, kurser och Nätverk...


Läs mer om Sveriges Kommunikatörer och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Sveriges Kommunikatörer

Sveavägen 31
Stockholm

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Communication Executives Program - CEP 2020!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 6 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar