Kategori
Plats
Utbildningstyp

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Sverigehälsan
Kort om utbildningen
Längd: 1 år
Utbildare: Sverigehälsan plus
   
Ort: Göteborg, Malmö, Stockholm

Beskrivning av: Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)


Inom KBT utgår man från en beteendeanalys av hur samspelet mellan tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer. Grunden för analysen är att varje människa är unik, vilket gör den högst individualiserad. Utbildningen ger tillämpningsbara kunskaper inom kognitiv beteendeterapi med inblick i arbetssätt vid beteendeproblem som bl.a. ångest, depression, ätstörningar och missbruk. Dessutom ges en introduktion i DBT och ACT.

Kognitiv beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-, social- och kognitionspsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med beteende menas olika till exempel hur man reagerar kroppsligt eller hur man själv tolkar händelser och specifika handlingar i olika situationer som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Syftet med detta är att klienten lär sig att själv se sambandet mellan dessa faktorer. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad och har ett målinriktat arbetssätt.

Utbildningens syfte och målsättning

Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper inom kognitiv beteendeterapi och är lämplig som kompetensutveckling för flera olika yrkesgruppe såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer och skötare samt socialarbetare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete och personalinriktat arbete.

Undervisningsform

Utbildningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier varvat med praktiska övningar och självkännedomsträning. Fokus läggs på fall och exempel hämtade från deltagarnas arbete med klienter, patienter, elever och medarbetare. 

Utöver den kognitiva beteendeterapins historik, grunder och förhållningssätt får deltagaren en omfattande uppsättning verktyg såsom tillämpad beteendeanalys, kognitiv analys och samtalsmetodik. Utbildningen tar även upp arbetssättet vid en rad behandlingsbara områden.

Utbildningen leds av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter i kognintiv beteendeterapi.

En presentation av Lis Johles, kursansvarig i Stockholm

Lis JJag heter Lis Johles och är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Jag började undervisa på Sverigehälsan för sex år sedan. I början var det avspännngspedagogik, därefter psykologi och kognitiva metoder. De senaste fyra åren har det varit kognitiv beteendeterapi som har dominerat, vilket har varit väldigt stimulerande. Många deltagare blir väldigt intresserade av att tillämpa metoderna som vi lär ut på Sverigehälsan.

Det har skapat en efterfrågan på fler kurser som t.ex. en fördjupningskurs i KBT. Eftersom motivation har en tendens att smitta av sig så har jag själv blivit inspirerad till att utbilda mig till handledare. Jag är nu färdig handledare inom KBT vilket kommer att komplettera min kliniska kunskap.

Det är ett härligt arbete som jag har när jag kan integrera kliniskt arbete med föreläsningar och praktiska övningar i klassrummet.

Tack vare alla nyfikna deltagare så blir varje föreläsningsdag en fröjd för själen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke möter människor i samtal och där förhållningssätt och metoder inom den kognitiva beteendeterapin kan vara ett viktigt redskap i arbetet. Utbildningen är användbar bland annat för sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor och skötare samt socialarbetare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete och personal- inriktat arbete. Utbildningen kan med fördel användas av arbetsgrupper, team och enheter som vill skaffa sig en gemensam grund för arbetet.

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, utbildning i och praktisk erfarenhet inom människovårdande, psykosocialt eller pedagogiskt inriktat yrke med fortlöpande kontakt med klienter, patienter, elever eller personal i det dagliga arbetet.

Investering

Kurskostnad: 42 700 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 4 200 kr inkl. moms.

Intresseanmälan

Errors

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT).

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsan – landets ledande utbildningar inom hälsa och personlig utveckling

Sverigehälsan erbjuder kortare kurser och längre utbildningsprogram inom områden som friskvård och hälsa, stress och psykosocial arbetsmiljö samt psykologisk behandling och socialt behandlingsarbete. I samtliga uppdrag i siktar vi på att förmedla tillämpningsbara kunskaper och ett tydligt och mätbart resultat....


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Sverigehälsan

Sverigehälsan

Plats
Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö

 Visa telefonnummer
www.sverigehalsan.se

Kontakta Sverigehälsan

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) från Sverigehälsan, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Det finns inga recensioner för Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)