Visa utbildning.se som: Mobil

Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
1 dag
5 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-03-26 09:00 - Stockholm
Sista ansökan: 2020-03-24
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

En överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav, med inriktning på QRT.


Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag och försäkringsgrupper kvartalsvis och årligen lämna omfattande kvantitativa rapporter (QRT) till Finansinspektionen som täcker flertalet aspekter av företagets verksamhet. Därtill ska årligen en regelbunden tillsynsrapport (RSR) inlämnas till Finansinspektionen och en rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) publiceras, rapporter som båda innehåller både kvantitativ och kvalitativ information. Enligt gällande riktlinjer bör årlig QRT och RSR godkännas av företagets styrelse medan kvartalsvis QRT bör godkännas av Vd. SFCR måste godkännas av styrelsen.

Med inriktning mot främst QRT ges här en överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav.  Kort berörs även RSR och SFCR, och förhållandet mellan dessa respektive QRT och årsredovisningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till befattningshavare inom försäkringsföretag som granskar eller godkänner myndighetsrapporter och därför behöver en samlad överblick över rapporteringskrav och -innehåll, exempelvis VD, CFO, CRO och internrevisor. Kursen kan även ge en helhetsbild och en metodik för att förstå kraven för de som arbetar med att producera delar av rapporterna, exempelvis Financial Controllers, Riskanalytiker och Aktuarier.

Kursinnehåll

  • Struktur och innehåll i rapporteringsregelverket: i EU-förordningar och -riktlinjer, svenska lagar och förordningar samt i Finansinspektionens föreskrifter. Om hur reglerna ska tolkas och tillämpas.
  • Kraven på datakvalitet, intern kontroll och godkännande. Definition av väsentliga fel och materiella förändringar.
  • Överblick över rapporternas innehåll och övergripande struktur. Balansräkning, verksamhet, tillgångar, försäkringar och försäkringstekniska avsättningar, kapitalbas och kapitalkrav, återförsäkring och grupprapporter.
  • Utformning av rapporterings- och kontrollprocesser.

Tid & plats

Plats

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108 6 tr, Stockholm


Tid

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30. Utbildning kl. 09.00–16.00

Investering

Företagsmedlem: 5 900 kr
Personlig medlem: 7 900 kr
Fullt pris: 8 500 kr

Alla priser anges exkl. moms.

Mat & logi

Frukost, lunch och fika ingår i kursen. 

Kursledare

Stefan Berggren, Rapporteringskonsult, Periculo

Stefan har lång och gedigen erfarenhet från bank-, finans- och försäkringsverksamhet och har arbetat såväl i konsult- som i linjeroller. De senaste åren har Stefan framförallt arbetat med att hjälpa banker och försäkringsbolag att anpassa sig till nya regelverk, däribland Basel- och Solvensregelverken.

Håkan Nilsson, Riskkonsult, Periculo

Håkan har erfarenhet av operativt arbete och som chef inom riskkontroll, kapitaltäckning, kapitalplanering samt intern-, extern- och myndighetsrapportering. Håkan besitter specialistkunskap om tillsynsregelverken på bank- och försäkringsområdena kombinerat med mycket goda färdigheter inom kvantitativ analys, finansiell redovisning och IT-förvaltning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare
(4)
Bra grundkurs! Orienterande inom ämnet.
Kursdeltagare
(4)
4 av 5

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 24 recensioner.
Alla recensioner för arrangören