Visa utbildning.se som: Mobil

Försäkringsteknik - fördjupning

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

forsakringsteknik-fordjupning

Kursen för dig som vill kunna tillämpa delar av aktuariens begrepp

Försäkringsteknik - fördjupning riktar sig till dig som har en god erfarenhet av försäkring utan att vara specialist och är van vid begreppen inom försäkringsbranschen. Kursen är en fortsättning av Försäkringsteknik - grundkurs och tar kunskapen vidare till den praktiska tillämpningen av aktuariens begrepp. Kursen är inte avsedd för utbildade aktuarier. 

I kursen kommer vi att knyta ihop de olika delarna i en försäkringsverksamhet utgående från en skapandet av en försäkringsportfölj fram till att uppnå en fungerande försäkringsrörelse. Ambitionen är att kunna se den finansiella konsekvensen av skapandet av ett försäkringsföretag. Numeriska exempel kommer att krydda teorin.

Målgrupp

Kursen passar dig som vill bygga på dina tekniska kunskaper i försäkring. Du har flera års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen. Du arbetar till exempel idag med försäkringsjuridik, produktutveckling, ekonomi, redovisning, analys, revision eller liknande. Du arbetar eventuellt med aktuariella uppgifter utan att vara utbildad aktuarie eller du har kontakter med försäkringsföretagets aktuariefunktion.

Förkunskapskrav

Lämpliga förkunskapskrav är genomgången grundkurs i försäkringsteknik t.ex. Försäkringsteknik för icke-aktuarier eller Försäkringsteknik - grundkurs, eller motsvarande.

Kursinnehåll

I.    Generell försäkringsteknik II

Den första dagen diskuterar vi mer noggrant ett försäkringsföretags roll i samhället. Här diskuterar vi också de myndigheter som påverkar försäkringsbranschens verksamhet. Vi fördjupar oss i olika fördjupade metoder i försäkringsteknik. Vi lär oss hur man kan använda matematiska modeller, vi kommer att diskutera egenskaper i olika modeller och varför man väljer en viss modell före en annan. Olika definitioner av risk studeras också. Slutligen tar vi upp frågan om kapitalplaceringar och diversifiering.


II.    Fördjupad försäkringsteknik för skadeförsäkring

•    Detaljerad genomgång av skadeförsäkringsprodukter
•    Försäkringskollektiv
•    Prissättning
•    Vad skall premien räcka till
•    Uppföljning av en försäkringsportfölj
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiella nyckeltal
•    Beräkning av solvensnivå – diversifiering
•    Återbäring – olika metoder


III.    Fördjupad försäkringsteknik för liv- och pensionsförsäkring

•    Detaljerad genomgång av liv- och pensionsförsäkringar
•    Försäkringskollektiv – ömsesidighet och vinstdelning
•    Premieberäkning – väntevärdesriktighet, ”best estimate”
•    Osäkerhet i premiebestämning
•    Beräkning av FTA – riskförsäkring och pensionsförsäkring
•    Finansiell uppföljning av enskilda försäkringar
•    Finansiell redovisning av en försäkringsportfölj
•    Beräkning av solvensnivå – diversifiering
•    Effekter av olika återbäringsnivåer

Upplägg

Kursen är uppdelad i tre delar; generell försäkringsteknik, försäkringsteknik med inriktning på skadeförsäkring och försäkringsteknik för liv - och pensionsförsäkring. Kursen pågår i två dagar varav den första dagen ägnas åt teori om konstruktionen av försäkringsföretag, myndigheter som är involverade i ett försäkringsföretags verksamhet och fördjupad försäkringsteknik. Den andra dagen fördelas på en halvdag skadeförsäkring och en halvdag liv- och pensionsförsäkring. Rapportering av en försäkringsportfölj gås igenom och diskuteras. Kursen är uppbyggd på föreläsningar, teori blandat med numeriska exempel.

Tid & plats

Plats

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, Stockholm

Tid

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30. Utbildning kl. 09.00–16.00. Gäller båda kursdagarna.

Investering

Företagsmedlem: 9 900:-
Personlig medlem: 12 300:-
Ej medlem: 12 900:-

Alla priser anges exkl. moms.


Kursmaterial

Kompendium tillhandahålls före kurs i elektroniskt format.

Mat & logi

Frukost, lunch och fika ingår under alla kursdagar. 

Meddela oss eventuella allergier eller specialkost i god tid innan kursstart.

Kursledare

Gunnar Andersson

Grundare och ägare av ActStrats AB, ett rådgivningsföretag inom det aktuariella ämnesområdet.

Gunnar är Fil.dr i matematik, statistik, diplomerad aktuarie, adjungerad professor på KTH i matematisk statistik, läroboksförfattare samt föreläsare på kurserna Livförsäkringsmatematik I och II på Stockholms universitet. Tidigare har Gunnar under 15 år varit vd i olika försäkringsbolag, innehaft styrelseposter i ett antal försäkringsbolag, varit avdelningschef på Finansinspektionen samt gästprofessor i USA. För närvarande är Gunnar styrelseledamot i 7AP-fonden samt ordförande i it-företaget OMBEA samt Cefin(Centrum för bank och finans, KTH.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Försäkringsteknik - fördjupning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Försäkringsteknik - fördjupning!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 2 recensioner
Alla recensioner för arrangören