Visa utbildning.se som: Mobil

Försäkringsavtalslagen

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
Längd: 2 dagar
Pris: 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2018-05-21 09:00 - Stockholm
Sista ansökan: 2018-05-17
   
Ort: Stockholm

Kursbeskrivning

FAL

Försäkringsavtalslagen (FAL) trädde i kraft den 1 januari 2006, och trots att lagen är omfattande och detaljerad finns ett stort tolkningsutrymme i flera av bestämmelserna. I lagens olika förarbeten finns en del vägledning, men meningen verkar vara att den exakta innebörden i lagen till stor del ska klargöras genom rättspraxis. Under de år som gått sedan lagen trädde i kraft har Högsta domstolen bara avgjort ett fåtal fall när det gäller innebörden av reglerna i FAL och i flera avseenden är rättsläget därför fortfarande oklart. Det innebär också problem för såväl försäkringsbolagen som de försäkrade.

Kursen ger en översikt över FAL:s regler om individuell skadeförsäkring och ger möjlighet att analysera och diskutera problematiska frågeställningar. Målet är att du ska få en fördjupad kunskap om innebörden av de olika regler som kursen tar upp och även bättre förmåga att argumentera för hur tvister kring reglernas tillämpning bör lösas.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som är försäkringsjurist, skadechef, skadereglerare, ombud eller advokat.

Kursinnehåll

Dag 1

  • Introduktion
  • Allmänt om försäkringsavtalsrätt
  • Allmänt om FAL
  • Kontraheringsplikten
  • Upphörande, förnyelse och ändring av försäkringsavtalet
  • Försäkringsgivarens skyldigheter vid försäkringsfall

Dag 2

  • Försäkringsgivarens informationsplikt
  • Försäkringsgivarens skyldighet att betala premie
  • Biförpliktelser på försäkringstagarens sida
  • De nya reglerna om preskription av försäkringsersättning

Upplägg

Utgångspunkten är ett antal fiktiva fall som vi analyserar och debatterar. Du som deltagare ges ett stort utrymme att diskutera olika frågeställningar med såväl kursledaren som i grupp.

Tid & plats

Kursen hålls i Svenska Försäkringsföreningens lokaler på Karlavägen 108, 6 trappor.

Registrering med kaffe och smörgås från 8.30 båda kursdagarna. Undervisning mellan 9.00-16.00.

Mat & logi

Lunch och fika under båda kursdagarna ingår i kursavgiften.

Kursledare

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkring- och skadeståndsrätt med gedigen erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Försäkringsavtalslagen.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer