Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Arbete På Väg – Steg 2 (2.2)

Svensk Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
2 dagar
5 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-08 08:00 - Distans
Distans, Göteborg
Kommande starter
Göteborg
5 900 SEK
2020-09-10

Distans
5 900 SEK
2020-09-08

Kursbeskrivning

Enligt Nollvisionens synsätt måste mänskliga misstag tolereras i trafiken, men konsekvenserna av misstagen får inte leda till att människor dödas eller skadas.

De som har sin arbetsplats på vägen eller gatan utsätts för mycket stora olycksrisker. Våra vägar och fordon har genom åren blivit allt bättre. Det innebär att hastigheterna ofta är höga förbi arbetsplatserna. Kravet att vägen som arbetsplats jämställs med andra arbetsplatser är självklart, med tanke på arbetsmiljö och säkerhet. För att inte trafiksäkerheten ska åsidosättas måste vi ta hänsyn till trafikanterna så att de varnas och görs uppmärksamma på begränsad framkomlighet, uppställda maskiner med mera. Trafikanterna har också rätt att ställa vissa krav på framkomlighet. För att ge ett fullgott skydd för vägarbetare och god framkomlighet för trafikanten måste planeringen av trafikanordningarna vara ytterst noggrann.

Som väghållare (vägägare) eller väghållningsmyndighet är man därför ansvarig gentemot trafikanterna, enligt Väglagen och Plan- och Bygglagen, att ens vägnät är trafiksäkert även då man måste reparera, underhålla eller bygga väg. Detta innebär att Trafikverket och kommunerna har detta ansvar. Därför kräver de nämnda myndigheterna att den personal som hyrs in för att sköta nämnda arbetsuppgifter har den utbildning och kompetens som krävs för att sköta detta i väghållningsmyndighetens namn.

Trafikverket kräver att det på en aktiv vägarbetsplats alltid finns en tillgänglig svensktalande person på plats för utmärkningen.

Förkunskaper

Kursen kräver kompetens enligt Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3).

Giltighetstid

5 år

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför vägarbeten. Till exempel: entreprenadföretag, åkerier, i vissa fall elektriker som sysslar med kabelläggning eller reparationer längs vägen, kommuner, riv- och sanering med flera.

Kursinnehåll

Kunna:

  • Trafikförordningen, Trafikverkets styrande dokument och arbetsmetoder
  • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter samt Information till Trafikverkets trafikcentral samt till 3:e man etc.
  • Anpassning av arbetsplatsen så den ger betryggande säkerhet för personal och trafikant och kunna tillämpa V3-principen, samt trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information
  • Skyddsanordningar, användning och krav enligt Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Upprätta och underhålla en riskanalys. Vad 30-50-70 regeln innebär.
  • Kommunicera på svenska.

Känna till:

  • Övriga relevanta lagar eller förordningar, handbokvägmärken – anpassat efter de arbetsuppgifter som skall utföras
  • Regelpyramiden, det vill säga vem som fattar de olika besluten, och vilka som använder informationen
  • Roll och befogenheter som utmärkningsansvarig, veta var materiel kan lagras utan att vara trafikfarligt
  • Vanligaste brister på skyddsanordningar vid kontroll, samt samband mellan W-mått och kapacitetsklass

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov

Kursledare

Utbildning genomförs av erfarna instruktörer från branschen med stor pedagogisk förmåga.

Examen, diplom m.m.

Certifikat utfärdas av Svensk Uppdragsutbildning och rekommenderas av Trafikverket att gälla i fem år. Andra krav kan förekomma i enskilda upphandlingar från väghållaren.

Certifikat

ID06-ackrediterad

ID06

ID06 är ett ID-kort för byggbranschen som loggas med den enskilde anställdes utbildningshistorik. På detta sätt kan platschefen enkelt få en överblick över vilka behörigheter som de anställda har och vilka arbetsmoment som de har kompetens att utföra. Endast utbildningar från utbildare som är ackrediterade kan loggas på kortet. 

Läs mer om ID06

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete På Väg – Steg 2 (2.2), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 7 recensioner.

Anders Sevandersson B N Schakt i Mjäryd AB
(5)
5 av 5
Jan Ove Håkansson Bröderna Håkanssons Rör AB
(5)
5 av 5
Niklas Hjalmarsson Mark & Jobb i Knislinge AB
(5)
5 av 5

Svensk Uppdragsutbildning

Svensk Uppdragsutbildning

Svensk Uppdragsutbildning är marknadsledande och erbjuder över 100 olika högkvalitativa utbildningar inom branscherna Bygg & Anläggning, El, Ledarskap & Individutveckling, Personal, Skog, Teknik & Industri, Transport och Verksamhet. Varje år genomför vi över 1 200 utbildningtillfällen med sammanlagt över 17...


Läs mer om Svensk Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svensk Uppdragsutbildning

Logementsvägen 4
281 35 Hässleholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 7 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 5944 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar