Inga recensioner än

Fördjupad konstnärlig utbildning - Grafisk design & Illustration

Längd
40 veckor
Längd
40 veckor
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Vidareutveckla din konstnärliga självständighet 

Fördjupad konstnärlig grundutbildning är en ettårig eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola då den ger en god grund för att söka sig vidare till studier inom konst, design och andra kreativa yrkesområden. 

Kursen syftar till att stärka det egna visuella uttrycket med berättandet och idéerna i fokus. Handledning genom experiment och analys, individuellt och i grupp. Praktisk problemlösning i olika medier. Fördjupade kunskaper i typografi. Löpande inblick i visuell kommunikation och omvärldsbevakning i ämnet. Stöd i sammanställningar av arbetsprover. Utbildningen vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärlig grundutbildning eller motsvarande.

På fördjupningsåret tilldelas du en egen ateljéplats, till vilken du har obegränsad tillgång under läsåret. Fördjupningsåret syftar till att djupare söka dina personliga förutsättningar att vidareutveckla konstnärlig självständighet och ett eget självständigt uttryck. Du får möjligheten att öka förståelsen för konstnärliga resonemang och tankegånger och du får utveckla din tekniska förmåga, din materialkunskap och dina möjligheter att uttrycka dig muntligt och skriftligt kring det konstnärliga arbetet.

Vi har ett fåtal platser kvar till våra utbildningar inför läsåret 2022-23 läs mer och ansök

Målgrupp

Ansökan görs via Konstskolan Basis hemsida. Där kan du även läsa mer om arbetsprover för ansökan.

Har du fler frågor om ansökningsprocessen, fyll i en intresseanmälan här.

Kursinnehåll

  • Kroki
  • Lärarlett ateljéarbete och modellmåleri
  • Konst (valbar kurs)
  • Grafisk design & Illustration (valbar kurs)
  • Skrivträning

Utbildningen innehåller även en projektvecka där du som student får erfarenhet av ett tematiskt processarbete tillsammans med andra. Flera gästlärare undervisar under utbildningens gång.

Har du frågor om utbildningens innehåll, vänligen ta kontakt med Konstskolan Basis här.

Kursplanerna presenteras på hemsidan.

Fortsatta studier

Utbildningen förbereder för högre studier inom konst, design, arkitektur, grafisk design och illustration, och andra konstnärliga högskolor.

Investering

Fördjupningsårets avgift är 25 000 kr per termin, exklusive 2 000 kr i anmälningsavgift. Materialkostnader och ev entréer för studiebesök tillkommer på max 4 000 kr. Eleven får stöd i att hitta billiga material alternativ. Du som söker studiemedel kan också söka merkostnadslån hos CSN för hela kursavgiften. Utbildningen är kompletterande utbildning i kvoten A3. Inom A3-kvoten har du rätt till fyra terminers studielån (max 80 veckor). Studiemedel på Fördjupningsåret belastar inte din högskolekvot.

Examen, diplom m.m.

Vid avslutad utbildning erhåller du som studerande ett examensbevis.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fördjupad konstnärlig utbildning - Grafisk design & Illustration, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Studiefrämjandet Stockholm Gotland
Folkungagatan 124
11630 Stockholm

Studiefrämjandet Stockholm Gotland

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud kurser, utbildningar och kulturarrangemang. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. En ideell förening grundad av 19 medlems-organisationer inom djur, natur och kulturområdet.Här presenterar vi tjugo utvalda kurser och...

Läs mer om Studiefrämjandet Stockholm Gotland och visa alla utbildningar.

Highlights