Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Strategiska markförvärv

Studia
Kort om utbildningen
1 dag
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-10-19 - Distans
Distans, Stockholm
Kommande starter
Stockholm
7 900 SEK
2020-10-19

Distans
7 900 SEK
2020-10-19

Kursbeskrivning

Strategiska markförvärv - Hur arbeta som kommun med strategiska köp av fastigheter för ökad markberedskap vid stadsutveckling?

På denna kurs kan du välja om du vill delta i Stockholm eller digitalt på distans!

Strategiska markförvärv ger en beredskap för kommande markanvisningar, så att bostäder, verksamheter och infrastruktur kommer på rätt plats i rätt tid. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar för att skapa en ökad markberedskap så att kommunen kan fortsätta utvecklas mot målen i översiktsplanen, även i ett förändrat marknadsläge. Vi fördjupar oss kring vilka juridiska verktyg som finns och olika praktiska strategier.

Det kommunala markinnehavet är ett viktigt verktyg för att kunna styra kommunens utveckling. Strategiska markförvärv är en förutsättning för att kommunen ska utvecklas i enlighet med översiktsplanen, i den takt man ser behövs. Mycket av den mark som exploateras idag är markförvärv som gjordes för länge sedan, och markreserverna krymper i takt med nya exploateringsprojekt. För att kommunen ska fortsätta ha handlingsutrymme vid stadsutveckling även i framtiden behöver man agera idag och arbeta upp en markberedskap genom strategiska förvärv.

Sedan den kommunala förköpsrätten avskaffades 2010, och kommunen inte längre får förköpa fastigheter för att utveckla tätortsbebyggelse, behöver man nu arbeta mer aktivt med strategiska markförvärv för sin markförsörjning. Hur kan man arbeta mer strategiskt med markförvärv i kommunen? Vad är rimligt att betala för marken? Vad är viktigt att tänka på i förvärvsskedet, och vid utformning av köpeavtalet? Hur ser den interna organisationen ut och hur arbetar man med budget för strategiska markköp? Vilka lagar och regler är tillämpliga vid strategiska fastighetsköp?

Under kursen fördjupar vi oss kring dessa frågor och vi delar praktiska exempel kring hur olika kommuner har valt att arbeta strategiskt med markförvärv för att skapa möjligheter inför kommande stadsutveckling.

Ur kursinnehållet:

  • Strategiska markförvärv och kommunen som fastighetsägare – juridiska förutsättningar idag
  • Varför ska en kommun köpa mark och bygga upp en aktiv markreserv? Vilka fördelar finns när kommunen är markägare?
  • Köp av markfastigheter och utformning av köpeavtalet – vad är viktigt att tänka på i förvärvsskedet?
  • Värdering vid strategiska markförvärv – vad är rimligt att betala för marken?
  • Markstrategi och strategiska förvärv på både kort och lång sikt - Uppsala kommun
  • Strategiska markförvärv från ax till limpa – så arbetar Oskarshamns kommun för att ha marken beredd för utveckling i rätt tid

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med mark- och exploateringsfrågor i kommunen. Även andra personer som arbetar med eller tar beslut om strategiska markförvärv är välkomna!

Kursledare

Tomas Vesterlin
Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins

Jonas Svensson
Sakansvarig markstrategiska frågor, Uppsala kommun

Göran Landenius
Mark- och exploateringsstrateg, Tillväxt och näringslivskontoret, Oskarshamns kommun

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Strategiska markförvärv, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Liknande utbildningar