Visa utbildning.se som: Mobil

Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
8 900 - 9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-10-18 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
8 900 SEK
2022-10-18

Stockholm
9 900 SEK
2022-10-18

Kursbeskrivning

Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Hur bedömer du anmälningsärenden så att användningen av avfallsmassorna uppfyller syftet och är lämplig och säker för platsen?

Fördjupad riskbedömning och platsspecifik bedömning

På denna kurs kan du välja om du vill delta i Stockholm eller digitalt på distans

Under kursen fördjupar du din kunskap kring hur du riskbedömer anmälningsärenden som rör återvinning av avfall för anläggningsarbeten. Efter kursen ska du med ökad säkerhet kunna göra en välgrundad bedömning av dessa ärenden, så att du säkerställer att avfallsmassorna uppfyller sitt syfte samt inte utgör någon miljö- och hälsomässig risk vid användning på platsen.

Tillsynsmyndigheten i kommunen tar emot allt fler anmälningsärenden från verksamhetsutövare som vill återanvända avfallsmassor i anläggningsarbeten, både olika jord- och stenmaterial men även olika typer av rivningsmassor (betong, asfalt, tegel). För ett hållbart samhälle ska vi utveckla mer cirkulära kretslopp, och det är positivt att bygg- och anläggningsbranschen ser nyttan med återanvändning och återvinning av befintligt material.

För att kunna göra en välgrundad riskbedömning så är det viktigt att ha kunskap om materialet och platsen för att sedan kunna avgöra om användningen är lämplig och säker.

Under kursen ökar du din kunskap kring olika typer av materials tekniska karaktär, vanligt förekommande föroreningar och hur de sprids i mark- och vattenmiljön. Du får även fördjupa dig kring metodiken för riskbedömning av olika typer av material på olika typer av platser.

Dessutom, får du uppdatera dig kring nyheterna i både lagstiftning och myndigheternas vägledning när det gäller användning av avfallsmassor i anläggningsarbeten. Du får även lyssna till anläggningsbranschens perspektiv kring dessa frågor.

Tips! Du kan anmäla dig till denna kurs som en fördjupningskurs för dig som tidigare har deltagit på Studias kurs Avfall för anläggningsändamål. Men det går även bra att anmäla dig till denna kurs separat.

Ur kursens innehåll:

  • Avfallsmassor i anläggningsarbeten – hur arbeta i kommunen för att återvinna fler massor som uppstår i vårt samhälle, på ett säkert sätt?
  • Vad vet vi idag om olika material? Kan vi återanvända dem utan risker för skada på miljö och hälsa?
  • Möjlighet att återanvända betong utan ökad risk? Vad behöver vi veta?
  • Exempel på användningsområden för olika typer av material då de ska ersätta en funktion i en konstruktion
  • Anläggningsbranschens perspektiv på återanvändning och återvinning av avfall i anläggningsändamål
  • Metodik för platsspecifik riskbedömning av schakt- eller rivningsmassor vid anmälan om återvinning av avfall för anläggningsarbeten
  • Information om platsen – vilka underlag är rimliga att begära in?
  • Vad behöver du veta om massorna för att kunna göra en bedömning om säker och lämplig användning, vid halter över MRR?
  • Hur gör du en välavvägd riskbedömning då du fått kunskap om platsen och materialet?

Varför välja Studia?

Distansutbildningar

Nöjd kund-garanti

Erbjuder hybridupplägg

Målgrupp

Miljöskyddsinspektörer på kommunen som hanterar denna typ av anmälningsärenden. Även du som arbetar med dessa frågor på Länsstyrelse, som konsult eller verksamhetsutövare är välkommen till kursen.

Kursledare

Kristina Lundberg, Tekn. Dr. och delägare, Ecoloop AB

Josef Mácsik, Tekn. Dr. och forskare inom miljögeoteknik, Ecoloop AB

Linus Andersson, affärspartner hållbarhet, Skanska Väg och anläggning

Veronica Ribé, Fil. Dr. och riskbedömare förorenade områden, WSP Sverige

Linda Johnsson, riskbedömare förorenade områden, WSP Sverige

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten från Studia, fyll i dina uppgifter: