Visa utbildning.se som: Mobil

Prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
8 900 - 9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-12-03 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
8 900 SEK
2020-12-03

Stockholm
9 900 SEK
2020-12-03

Kursbeskrivning

Prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse - Hur avgöra om bygglov får beviljas?

På denna kurs kan du välja om du vill delta i Stockholm eller digitalt på distans!

Under denna kurs får du fördjupad kunskap om hur du gör en korrekt prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse.

Huvudregeln vid prövning av bygglov är att både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser ska överensstämma med detaljplanen och vidare att den sökta åtgärden inte strider mot detaljplanen för att bygglov ska kunna ges. Byggnadsnämnden får dock i vissa fall bevilja bygglov för en åtgärd även vid avvikelser från detaljplanen.

Ibland kan det vara svårt att avgöra när bygglov får beviljas. Under denna kurs ökar du din säkerhet i att effektivt och rättssäkert bedöma om utgångsläget är planenligt och om bygglov får beviljas när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser.

Under kursen kommer vi även att gå igenom ett antal vägledande rättsfall – hur har domstolen resonerat och vilka lärdomar kan vi dra av domarna?

Ur kursens innehåll:

  • Kravet på planenligt ursprungsläge – När kan bygglov beviljas trots att kravet på planenligt utgångsläge inte är uppfyllt? När ska bygglov avslås?
  • Tolkning av äldre planer och planbestämmelser vid prövning av bygglov
  • Hur bedömer du vad som är en liten avvikelse?
  • När får bestämmelserna om liten avvikelse inte tillämpas?
  • Hur göra en korrekt samlad bedömning?
  • Vad kan man göra om allt för många och stora avvikelser genom tiderna har accepterats inom ett planområde?
  • Hur formulera tydliga och korrekta beslut om bygglov vid avvikelse från detaljplan?

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursens vänder sig till dig som handlägger bygglov på landets kommuner eller arbetar som bygglovschef.

Kursledare

Katja Hedberg
Advokat och delägare från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Katja har lång erfarenhet från både domstol och advokatbyrå. Katja hjälper kommuner med bland annat alla typer av kommunala avtal, skadeståndsprocesser, fastighetsrätt, PBL-, miljö- och VA-frågor. Hon håller regelbundet utbildningar och är mycket uppskattad som föreläsare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse från Studia, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Bli den första att recensera Prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse!

Liknande utbildningar