Ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk – Tillsyn enligt PBL – Möjligheter till ingripande – Rättssäkra beslut

Studia, Distans
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 februari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 februari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Tillsynsärenden rörande ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk är ofta utmanande. Det är vanligt med starka önskemål från anmälare och allmänhet att snabbt komma till rätta med problemen, samtidigt som processen med tillsyn, ingripande och beslut kan vara komplicerad och ofta ta lång tid.

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.*

Under den här kursen får du fördjupad kunskap om hur du med lagstöd arbetar effektivt, strukturerat och målinriktat med ärenden rörande ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk. Vi går igenom hela processen från det att ett ärende inleds till det är avslutat, och lägger extra fokus på de moment eller frågor som brukar vara mest utmanande.

* Källa Boverket

Ur kursens innehåll:

  • Hur arbeta för att komma i mål med svåra ärenden gällande ovårdade tomter eller byggnadsverk?
  • Hur avgöra när ett byggnadsverk är ovårdat eller förfallet?
  • Hur avgöra om en tomt är ovårdad?
  • Genomgång av byggnadsnämndens olika möjligheter att ingripa vid ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk
  • Hur avgöra vad som är lämpligt att utfärda – rivningsföreläggande, åtgärdsföreläggande eller förbud mot användning?
  • Hur utforma tydliga beslut om ingripanden?
  • Delgivning av beslut om ingripande – hur genomföra en lyckad delgivning i olika situationer?
  • När får ett beslut om genomförande på den försumliges bekostnad meddelas?

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

8 februari, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Varför välja Studia?

Distansutbildningar

Nöjd kund-garanti

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn enligt PBL på landets kommuner. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.

Kursledare

Christian Arnbom 
Advokat och delägare, advokatbyrån Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Advokat Christian Arnbom arbetar med miljö-, bygg- och entreprenadrättsliga frågor på advokatbyrån Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Han har sedan 2010 bland annat biträtt kommuner med rådgivning rörande tillämpningen av plan- och bygglagen och då särskilt ärenden som rör byggnadsnämnders myndighetsutövning mot enskilda. Christian ingår i Norstedts Juridiks expertgrupp inom plan- och byggrätt och miljörätt.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk – Tillsyn enligt PBL – Möjligheter till ingripande – Rättssäkra beslut, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...

Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Highlights