Visa utbildning.se som: Mobil

Detaljplanering i praktiken - Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess?

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
10 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-17 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Denna kurs vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som snabbt behöver få kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete och tillämpningen av PBL, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet och hur du samordnar ditt arbete med övriga förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande.

I den kommunala planprocessen ska detaljplanerna som tas fram vara både tydliga och rättssäkra, så att processen från plan till genomförande går så smidigt som möjligt. Dessutom ska detaljplanen medverka till att skapa en god kvalitet i byggandet samt en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Hur arbetar du i praktiken för att hantera de olika intressena och skapa en hållbar detaljplan och en bra planprocess?

För dig som är ny som planarkitekt erbjuder vi två mycket praktiskt inriktade utbildningsdagar. Du får många råd och tips om hur du kan styra och samordna detaljplanarbetet både internt och externt, samt hur ansvarsfördelningen för olika frågor bör se ut.

Under utbildningen har du möjlighet att diskutera dina frågor med kursledaren samt utbyta dina erfarenheter med andra nya planarkitekter i kommuner över hela landet.

Ur kursens innehåll:

  • Att arbeta i en politiskt styrd organisation – hur skapar du förtroende för din kompetens och förankrar planarbetet i politiken?
  • Förvaltningslagens krav på en rättssäker förvaltning – hur påverkar detta detaljplanearbetet?
  • Vad är fysisk planering? Att tillämpa PBL i den kommunala kontexten
  • Vad kan du med lagstöd reglera i en detaljplan?
  • Hur samordnar du planarbetet internt för en effektiv process och ett enklare plangenomförande?
  • När ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, göras?
  • Dagvatten, buller och miljökvalitetsnormer är särskilt svåra planeringsproblem – hur hanterar du dessa i en detaljplaneprocess?
  • Kommunikation med medborgare och exploatörer – hur kommunicera och visualisera en plan för att undvika onödiga överklaganden?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult. Du som kommer i kontakt med detaljplanearbetet i andra roller och behöver öka din kunskap är även välkommen till kursen.

Kursledare

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen. Carl-Gustaf har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län. Han är en av författarna till boken ”PBL 2010 - En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”, den senaste upplagan gavs ut 2016. Han har lång erfarenhet av att utbilda i PBL för olika målgrupper, och är alltid lika uppskattad som föreläsare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Detaljplanering i praktiken - Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess?, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Detaljplanering i praktiken - Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess?!