Visa utbildning.se som: Mobil

Dagvatten i detaljplanering - Från dagvattenutredning till genomförande och drift av hållbara dagvattenlösningar

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 - 10 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-15 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
9 900 SEK
2021-11-15

Stockholm
10 900 SEK
2021-11-15

Kursbeskrivning

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans

I alla detaljplaner som tas fram idag behöver vi planera för ökade vattenflöden och för att uppnå god vattenstatus i recipienten. Det ställer nya krav på kunskap om både juridik och teknik för att rätt anpassade dagvattenlösningar ska komma på plats, som både kan fördröja och rena dagvattnet.

Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplaneprocesser, så att dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs.

Ur kursens innehåll:

  • Genomgång av lagstiftningen som reglerar dagvattenfrågor vid planering och exploatering
  • Vad är en miljökvalitetsnorm för vatten? Hur påverkar detta dagvattenhanteringen i fysisk planering och detaljplanearbetet?
  • Lagliga och lämpliga planbestämmelser för att hantera dagvattenfrågor i plankartan
  • Hur lösa dagvattenhanteringen vid detaljplanering och säkra förvaltningen av dagvattenanläggningarna – i praktiken?
  • Dagvattenutredning vid detaljplanering – vad bör utredningen innehålla för att bli ett bra beslutsunderlag?
  • Välfungerande öppna gröna dagvattenlösningar – hur ska de dimensioneras, anläggas och förvaltas?
  • Hur arbeta i detaljplaneskedet för att klimatanpassa bebyggelse utifrån risker för skyfall, översvämning och höga flöden?
  • Hur säkerställer du genomförandet och driften av dagvattenlösningen vid planens genomförande?

Föreläsare:

Jonas Christensen
Miljöjurist, Ekolagen miljöjuridik

Irina Persson
Utredningsingenjör dagvatten, Uppsala vatten

Hannes Öckerman
Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och miljökonsult, WRS

David Hirdman
Senior expert inom klimatanpassning, enheten för Vattensystem, SWECO

Thomas Blomqvist
Landskapsarkitekt och projektledare inom anläggning, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med hantering av dagvattenfrågor vid detaljplanering, som till exempel VA-ingenjör, utredningsingenjör, projektingenjör/projektledare, planarkitekt, klimatanpassnings- eller miljöstrateg. Även andra som arbetar inom kommunen, på länsstyrelsen eller som konsult är välkomna till kursen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Dagvatten i detaljplanering - Från dagvattenutredning till genomförande och drift av hållbara dagvattenlösningar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Dagvatten i detaljplanering - Från dagvattenutredning till genomförande och drift av hållbara dagvattenlösningar!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Dagvatten i detaljplanering - Från dagvattenutredning till genomförande och drift av hållbara dagvattenlösningar från Studia, fyll i dina uppgifter: