Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-25 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser ställer höga krav på handläggarens kunskap om vad som ska prövas och hur rådande lagstiftning ska tolkas i praktiken. Under denna kurs får du kunskap om hur du gör en korrekt prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Kursen ger dig ökad säkerhet i hur du ska gå tillväga för att avgöra om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked ska beviljas eller avslås.

Under kursen går vi igenom gällande bestämmelser och aktuell praxis med fördjupning i de delar där lagstiftningen kan upplevas som svårtolkad. Du får också tillfälle till diskussion om vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av domarna som tas upp under kursen.

Ur kursens innehåll:

  • Plankravet – hur avgöra om åtgärden behöver föregås av detaljplaneläggning?
  • Så gör du en korrekt lokaliseringsprövning
  • Hur gör du en korrekt bedömning av bygglovsansökningar på brukningsvärd jordbruksmark?
  • Hur gör du en korrekt prövning av åtgärdens placering, utformning och omgivningspåverkan?
  • Prövning av utformningskraven
  • Andra krav som ska prövas; omgivningsbuller, varsamhet och kulturvärden
  • Prövning av förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser
  • Aktuella vägledande rättsfall gällande bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Syftet är att du efter kursen ska känna dig tryggare i din handläggning av dessa ärenden och kunna göra korrekta och rättssäkra prövningar.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med handläggning av bygglov och förhandsbesked.

Kursledare

Katja Hedberg
Advokat och delägare från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Katja har lång erfarenhet från både domstol och advokatbyrå. Katja hjälper kommuner med bland annat alla typer av kommunala avtal, skadeståndsprocesser, fastighetsrätt, PBL-, miljö- och VA-frågor. Katja håller regelbundet utbildningar och är mycket uppskattad som föreläsare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Liknande utbildningar