Visa utbildning.se som: Mobil

Utvecklande ledarskap

STQM Management
Kort om utbildningen
4 dagar
Företagsanpassad utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Utvecklande ledarskap (UL) startade genom att Försvarshögskolan utforskade mark­naden på ledarskapsforskning. De fann bevis för att det transformella ledarskapet skapade bättre förutsättningar för en hälsosam och effektiv arbetsmiljö i en organisation. De fann i sin forskning även bevis för att transformellt ledarskap är positivt relaterat till effektivitet, jobbtillfredsställelse och engagemang men negativt korrelerat med frånvaro från arbetet, oavsett ålder, kön, kultur och utbildningsnivå. Organisationer som tillämpar utvecklande ledarskap är med andra ord mer effektiva, de presterar högre resultat och bättre säljresultat, har högre marknadsandelar och nöjdare kunder.

En utvecklande ledare är ett föredöme och utmärks av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. Ledaren har personlig omtanke och kan ge stöd men också konfrontera i ett gott syfte.

Det finns en avgörande skillnad mellan det Utvecklande och det Konventionella ledarskapet. Det har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon själv har. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva.

Med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kontroll, kan man när det fungerar bra, nå de mål man kommit överens om på kort sikt. På lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap däremot komma längre.

Målgrupp

Chefer på alla nivåer, arbetsledare och projektledare. Den här utbildningen är lika värdefull och viktig för alla som arbetar i en ledande befattning och som vill utveckla sina ledarförmågor, sin självinsikt samt säkerställa verksamhetens framgång. Om alla ledare i företaget genomför utbildningen kan samsyn kring ledarskap nås och otydligheter kan förebyggas.

Kursinnehåll

En högre frekvens av UL-beteenden leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling. Medarbetarna drivs av inre motivation snarare än av yttre motivation.

Med ett ledarskap som präglas av yttre motivation såsom krav, belöning och kontroll, kan man nå de mål man kommit överens om på kort sikt. På lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap komma längre och ha ett mer hållbart ledarskap

Innehåll UL

·       360° analys av eget ledarskap och beteenden

·       Ingredienser i ett effektivt ledarskap

·       De olika ledarstilarna

·       Ledaren som förebild - olika typer av ledarbeteenden

·       Att anpassa sitt ledarskap och tolka situationer

·       Att motivera andra till högre prestationer

·       Återkoppling på det egna ledarbeteendet

·       Från kontroll och styrning till motivation

·       Att se sin egen utvecklingspotential

·       Konsten att ge feedback och återkoppling

·       Att coacha och få andra att växa

·       Träning i praktiska ledarskapssituationer

·       Personlig utvecklingsplan som stärker ditt ledarskap

Erbjudande

Vi erbjuder utvecklande ledarskap för grupper av chefer från samma organisation med skräddarsytt upplägg. Vid fler deltagare från samma organisation kan vi erbjuda mycket förmånliga priser och effektivt anpassade erbjudanden. Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös förfrågan.

Kursledare

Sören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag.
Kombinationen av en gedigen akademisk plattform och en särpräglat pedagogisk förmåga samt en närvarande och sympatisk personlighet, garanterar stor kundnytta.
Sören är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap. Han är fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är också forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Utvecklande ledarskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

STQM Management

STQM Management

Vi älskar motivation och engagemang STQM är ett konsultföretag som arbetar med att kompetensutveckla individer och organisationer. Vi anser att engagerade och motiverade medarbetare och chefer är organisationens viktigaste resurs. Kompetensutveckling måste därför vara optimalt och individuellt utformad och anpassad för...


Läs mer om STQM Management och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Utvecklande ledarskap!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 15 recensioner
Alla recensioner för arrangören