Visa utbildning.se som: Mobil

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – kombinerat konsultstöd och utbildning

STQM Management
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Vi erbjuder konsultstöd kring systematiskt arbetsmiljöarbete i kombination med utbildning av chefer och medarbetare under processens gång. Ta hjälp av STQM för att få struktur på ert arbetsmiljöarbete och få allting på plats!

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete ger bättre kvalitet

God arbetsmiljö är en grundförutsättning för att vi ska må bra och prestera på arbetet. För att säkerställa god arbetsmiljö för anställda finns det tydlig lagstiftning som reglerar vad du – i det lilla, medel och stora bolaget – behöver ha på plats och kunna för att ge trygghet (och erbjuda en god arbetsplats).

De allra flesta av oss vill göra rätt men får sällan till det i vardagsarbetet där kunder, leverantörer, närmaste medarbetare och ekonomin oftast behöver stå i fokus.

Målgrupp

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal. För företag med 10 anställda eller fler krävs även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Självklart har även företag och verksamheter med färre än tio anställda har stor nytta av att kortfattat och enkelt dokumentera sina rutiner för SAM.

Kursinnehåll

Det här erbjuder vi inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Nulägesanalys

  • Vad fungerar i arbetsmiljöarbetet idag?
  • Vad saknas för att uppfylla lagkraven?
  • Vad behöver kompletteras?
  • Vad behöver åtgärdas akut?
  • Vad behöver åtgärdas långsiktigt?
  • Behöver företaget en bättre struktur och hur bör den i så fall se ut?

Ordning och reda – strukturering av arbetsmiljöarbetet

Vi hjälper och stöttar er med att strukturera upp arbetsmiljöarbetet utifrån de lagar och författningar som gäller. Vi ser till att samtlig dokumentation – mallar, rutiner, styrdokument – kommer på plats och är anpassad för er verksamhet.

Under hela processen handleds ni av en erfaren rådgivare inom SAM som hjälper er att göra rätt saker på rätt sätt.

Digitalisering av arbetsmiljöprocessen

Vi erbjuder ett mycket kostnadseffektivt klickbart system som gör rutiner och processer tillgängliga för alla i företaget. Ingen kan skylla på att de inte vet var pärmen står. Med hjälp av en digitaliserad arbetsmiljöprocess är tydligheten ofrånkomlig gällande vem, vad och hur.

Erbjudande

Vi bjuder på ett första möte där vi gör en enklare nulägesanalys av ert arbetsmiljöarbete (värde: upp till 2 timmar).

I analysen tittar igenom det ni har och vad som saknas, och sedan ger vi ett förslag på hur vi kan gå vidare. 

Vi erbjuder tre olika ”grundpaket”, som kan ändras efter behov:

  • Liten: 10 konsulttimmar för 15.000 SEK
  • Mellan: 25 konsulttimmar för 35.000 SEK
  • Stor: 40 konsulttimmar för 52.000 SEK

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – kombinerat konsultstöd och utbildning , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

STQM Management

STQM Management

Vi älskar motivation och engagemang STQM är ett konsultföretag som arbetar med att kompetensutveckla individer och organisationer. Vi anser att engagerade och motiverade medarbetare och chefer är organisationens viktigaste resurs. Kompetensutveckling måste därför vara optimalt och individuellt utformad och anpassad för...


Läs mer om STQM Management och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

STQM Management

The Park
Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – kombinerat konsultstöd och utbildning !

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 37 recensioner.
Alla recensioner för arrangören