Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Beskattningsrätt 15 hp

Stockholms Fria Universitet
Kort om utbildningen
4 månader
4 640 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-14 - Distans
Sista ansökan: 2020-09-21
Öppen utbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Kursplan och litteraturlista motsvarar Beskattningsrätt I 15 hp vid Stockholms universitet.

Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet vid statliga universitet och högskolor av undervisning och examination inom juristutbildningen och ekonomutbildningen.

Kursen Beskattningsrätt I 15 hp sommar och halvtid kväll innefattar i huvudsak följande ämnesområden: 

1. Beskattning av fysiska personer
2. Företagsbeskattning
3. Mervärdeskatt
4. Internationell beskattning.

Syftet med kursen är att studenterna skall ges en övergripande bild av det svenska skattesystemet med särskilt fokus på inkomstskatt och mervärdeskatt.

P g a coronakrisen sker all undervisning och examination nu på digitalt/distans via Adobe Connect. Som en följd av Folkhälsomyndighetens direktiv kommer detta att krävas åtminstone fram till årsskiftet 2020/2021.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Studenter, redovisningskonsulter, revisorer och andra praktiskt verksamma.

Beskattningsrätt I 15 hp (finansrätt, skatterätt 15 hp) är den standardkurs som läses av i princip alla inom rättsväsendet och i praktisk verksamhet med skatteanknytning.

Kursinnehåll

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- identifiera och lösa inkomstskatterättsliga och mervärdeskatterättsliga problem med tillämpning av
relevant skatterättsligt källmaterial,
- identifiera och förklara skattekonsekvenser av olika transaktioner och handlingsalternativ,
- visa förståelse för skattesystemet och syftet med dessa avseende exempelvis olika företagsformer,
- värdera det skatterättsliga källmaterialet och förstå dess betydelse vid tillämpning och tolkning av
skattelag och
- själva eller i samverkan med andra kunna genomföra en rättsutredning inom skatterättens område 

Fortsatta studier

Som påbyggnad kan läsas Affärsjuridik 15 hp (ges hos Stockholms fria universitet) eller Beskattningsrätt II (ges bl a hos Stockholms universitet) 15 hp.

Upplägg

Kursen omfattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier och pedagogiken bygger i stor utsträckning på metodträning. Under gruppövningar och seminarier ställs studenter och lärare inför olika former av teoretiska och praktiska problemformuleringar som skall lösas. Förberedelser inför varje övningstillfälle är av central betydelse för kunskapsinhämtningen.

Föreläsningarna  syftar till att introducera ett visst ämnesområde på ett strukturerat sätt för studenterna. Gruppövningarna bygger på den ovan beskrivna pedagogiken och syftar till att ge studenterna övning i skatterättslig problemlösning och muntlig presentationsteknik. Seminarierna är avsedda att ge studenterna fördjupade kunskaper i principiellt viktiga frågor och ämnesområden. 

Tid & plats

Höstens beskattningsrätt I 15 hp halvtid kväll distans/digitalt börjar den 14 september kl 18-21. Deltagande i kursen sker på distans/digitalt via Adobe Connect konferenssystem som ingår i kursavgiften. Ordinarie tentamen den 21 januari 2021.

För all undervisning gäller ett det går att se inspelningar av föreläsningarna i efterhand med en särskild inloggning på Adobe Connect.

Tills vidare föreskriver Stockholms universitet att tentamen sker genom digital hemtenta p g a coronakrisen.

I normala tider kan tentamen kan ske också på annan ort genom samverkan med kommunala lärcentra, se nitus.se.

Det finns 6-8 tentamenstillfällen per år.

Ibland har vi platser över efter kursstarten, tveka inte på att höra av dig om du är intresserad. 

Investering

Kursavgiften är 5.800 kr inkl moms. 

Kostnader för kurslitteratur nypris c:a 2.000 kr inkl moms tillkommer.

Vid tre eller fler samtidigt anmälda är kursavgiften 4.950 inkl moms per deltagare.

Finansiering/delbetalning kan ske via Humanfinans AB, humanfinans.se

Mat & logi

På förfrågan kan anges lämpliga hotell och restauranger i omedelbar närhet Stockholms fria högskola

Erbjudande

Vid tre eller fler samtidigt anmälda är kursavgiften 4.950 kr inkl moms per deltagare.

Kursledare

Kursansvarig är jur dr Mats Flodin, f d  universiteslektor

Examen, diplom m.m.

Tillgodoräknande av kurser vid allmänna högskolor och universitet ska ske enligt högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 6 - 8 §§.  Beträffande tillgodoräknande av våra kurser vid Stockholms universitet gäller att den som klarat 7,5 hp i något ämne på SU kan tillgodoräkna våra kurser där enligt särskilda regler.

Kursen har samma meritvärde som motsvarande kurser vid statliga högskolor/universitet.

Kursen kan räknas med i ansökan om auktorisation bl a som redovisningskonsult.

Tills vidare föreskriver Stockholms universitet att tentamen sker genom digital hemtenta p g a coronakrisen.

Möjlighet finns i normala tider att ordna tenta nära eller på hemorten, se nitus.se

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Beskattningsrätt 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Jasminka Knezevic
(5)
Kände mig väldigt bekväm med bemötande. Mitt upplevelse är väldigt fint.

Stockholms Fria Universitet

Stockholms Fria Universitet

Stockholms fria universitet är kursverksamheten vid ideella föreningen Stockholms fria handelshögskola som för närvarande söker examenstillstånd hos regeringen för framtida examina i juridik och företagsekonomi. Stockholms fria universitet erbjuder oberoende akademisk undervisning och uppdragsforskning. Stockholms fria universitet organiserar också utbildning på...


Läs mer om Stockholms Fria Universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Stockholms Fria Universitet

Wittstocksgatan 7
104 51 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar