Visa utbildning.se som: Mobil

Beskattningsrätt 15 hp

Stockholms Fria Universitet
Kort om utbildningen
2 månader
4 400 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-06-16 19:00 - Distans
Sista ansökan: Vid kursstart
Distans, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Distans
2019-06-16 19:00  
4 400 SEK
2019-11-04  
4 400 SEK
Stockholm
2019-11-04  
4 400 SEK

Kursbeskrivning

Kursplan och litteraturlista motsvarar Beskattningsrätt I 15 hp vid Stockholms universitet.

Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet vid statliga universitet och högskolor av undervisning och examination inom juristutbildningen och ekonomutbildningen.

Kursen Beskattningsrätt I 15 hp halvtid kväll innefattar i huvudsak följande ämnesområden: 

1. Beskattning av fysiska personer
2. Företagsbeskattning
3. Mervärdeskatt
4. Internationell beskattning.

Syftet med kursen är att studenterna skall ges en övergripande bild av det svenska skattesystemet med särskilt fokus på inkomstskatt och mervärdeskatt.

Målgrupp

Studenter, redovisningskonsulter, revisorer och andra praktiskt verksamma.

Beskattningsrätt I 15 hp (finansrätt, skatterätt 15 hp) är den standardkurs som läses av i princip alla inom rättsväsendet och i praktisk verksamhet med skatteanknytning.

Kursinnehåll

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- identifiera och lösa inkomstskatterättsliga och mervärdeskatterättsliga problem med tillämpning av
relevant skatterättsligt källmaterial,
- identifiera och förklara skattekonsekvenser av olika transaktioner och handlingsalternativ,
- visa förståelse för skattesystemet och syftet med dessa avseende exempelvis olika företagsformer,
- värdera det skatterättsliga källmaterialet och förstå dess betydelse vid tillämpning och tolkning av
skattelag och
- själva eller i samverkan med andra kunna genomföra en rättsutredning inom skatterättens område 

Upplägg

Kursen omfattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier och pedagogiken bygger i stor utsträckning på metodträning. Under gruppövningar och seminarier ställs studenter och lärare inför olika former av teoretiska och praktiska problemformuleringar som skall lösas. Förberedelser inför varje övningstillfälle är av central betydelse för kunskapsinhämtningen.

Föreläsningarna  syftar till att introducera ett visst ämnesområde på ett strukturerat sätt för studenterna. Gruppövningarna bygger på den ovan beskrivna pedagogiken och syftar till att ge studenterna övning i skatterättslig problemlösning och muntlig presentationsteknik. Seminarierna är avsedda att ge studenterna fördjupade kunskaper i principiellt viktiga frågor och ämnesområden. 

Tid & plats

Sommarens beskattningsrätt I 15 hp distans via webben börjar den 11 juni. Undervisning tisdagar och fredagar kl 9-12 veckorna 24-27 och 31-34, Tentamen den 25 augusti. Fullt deltagande kan ske via webben genom Adobe Connects konferenssystem som ingår i kursavgiften som gäller även för kommande terminer tills man är klar med kursen. 

Ordinarie tentamen är den 9 juni 2019. Omtentamen är den 25 augusti 2018. Det finns sammanlagt c:a 8 tentamenstillfällen utspridda över året. Man väljer själv när man vill tentera.

Sommarens beskattningsrätt I 15 hp distans via webben börjar den 11 juni. Undervisning tisdagar och fredagar kl 9-12 veckorna 24-27 och 31-34, Tentamen den 25 augusti. Ett extra starttillfälle är den 16 juni kl 19.

Höstens beskattningsrätt I 15 hp halvtid kväll börjar måndagen den 16 september  Undervisningen är normalt på torsdagar kl 18-21. Ordinarie tentamen är den 9 juni 2019.

Lektionssalarna är hos Östra Real, Karlavägen 79 i Stockholm.

Fullt deltagande i lektionerna kan ske på distans med Adobe Connect konferenssystem  som ingår i kursavgiften.

Vi har 6-8 tentamenstillfällen per år.

Ibland har vi platser över efter kursstarten, tveka inte på att höra av dig om du är intresserad. 

Investering

Kursavgiften är 5.500 kr inkl moms. 

Kostnader för kurslitteratur nypris c:a 2.000 kr inkl moms tillkommer.

Vid tre eller flera samtidigt anmälda är kursavgiften 4.950 inkl moms per deltagare.

Finansiering/delbetalning kan ske via Humanfinans AB, humanfinans.se

Mat & logi

På förfrågan kan anges lämpliga hotell och restauranger i omedelbar närhet av föreläsningssalarna.

Erbjudande

Vid tre eller fler samtidigt anmälda är kursavgiften 4.950 kr inkl moms per deltagare.

Kursledare

Kursansvarig är jur dr Mats Flodin, f d  universiteslektor

Examen, diplom m.m.

Tillgodoräknande av kurser vid allmänna högskolor och universitet ska ske enligt högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 6 - 8 §§.  Beträffande tillgodoräknande av våra kurser vid Stockholms universitet gäller att den som klarat 7,5 hp i något ämne på SU kan tillgodoräkna våra kurser där enligt särskilda regler.

Kursen kan räknas med i ansökan om auktorisation bl a som redovisningskonsult.

Tentamen sker i skrivsal och tar fem timmar.

Möjlighet finns i regel dessutom att ordna tentamen på vissa orter genom kommunalt lärcentrum. Se på din kommuns hemsida eller på nitus.se

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Beskattningsrätt 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Jasminka Knezevic
(5)
Kände mig väldigt bekväm med bemötande. Mitt upplevelse är väldigt fint.

Stockholms Fria Universitet

Stockholms Fria Universitet

Stockholms fria universitet är kursverksamheten vid ideella föreningen Stockholms fria högskola. Stockholms fria universitet erbjuder oberoende akademisk undervisning och uppdragsforskning. Stockholms fria universitet organiserar också utbildning på mastersnivå. Kurser och program på grundutbildningsnivå är under utveckling. Undervisning, examination, forskning och utveckling bedrivs av...


Läs mer om Stockholms Fria Universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Stockholms Fria Universitet

Wittstocksgatan 7
104 51 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Beskattningsrätt 15 hp
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören