Visa utbildning.se som: Mobil

Affärsjuridik 15 hp

Stockholms Fria Universitet
Kort om utbildningen
Längd: 4 månader
Pris: 5 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-02-05 - Distans
Sista ansökan: Vid kursstart
Ort: Distans, Stockholm
Typ: Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2019-02-05  
5 200 SEK
Distans
2019-02-05  
5 200 SEK

Kursbeskrivning

Kursplan och litteraturlista motsvarar Affärsjuridik 15 hp vid Stockholms universitet.

Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och examination inom juristutbildningen samt omfattande kvalificerad praktisk-juridisk verksamhet

Kursen, som bygger på Juridisk översiktskurs (JÖK), omfattar viktiga delar av svensk förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, såsom företagsöverlåtelse, kreditavtal och borgensavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt, kreditsäkerhetsrätt och förmånsrätt. Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straffrätt vad gäller brott i affärslivet.

Målgrupp

Blivande revisorer och redovisningskonsulter samt andra intresserade av affärsjuridik.

Kursinnehåll

Kursen, som bygger på Juridisk översiktskurs (JÖK), omfattar viktiga delar av svensk förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, såsom företagsöverlåtelse, kreditavtal och borgensavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt, kreditsäkerhetsrätt och förmånsrätt. Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straffrätt vad gäller brott i affärslivet.

Upplägg

Kursen går på halvtid kvällstid med lektioner i regel på tisdagar kl 18-21 på konferenssystemet Adobe Connect som ingår i kursavgiften. Vid övningar och seminarier kan deltagande också ske i lektionssal. Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar/seminarieövningar. För att få delta i examinationen, krävs även att varje student redovisat en PM-uppgift. För en godkänd uppgiftsredovisning erhåller varje student 0-3 poäng beroende på uppvisad förmåga att tillgodogöra sig uppgiften. De poängen tillgodoräknas vid den skriftliga tentamen. Fullgörande av PM-uppsatsen utgör krav för tillgodoräknande av godkänd tentamen.

Tid & plats

Lektioner via webben och lektionssal med start tisdagen den 5 februari kl 18-21.  Lektionerna är sedan i regel på tisdagar kl 18-21. Ordinarie tentamen äger rum den 20 januari 2019 med omtentamen den 16 februari 2019 och senare. C.a 8 tentamenstillfällen per år. Man väljer själv när man vill tentera.

Ibland har vi platser över även efter kursstart, tveka inte på att höra av dig om du är intresserad!

Investering

6.500 SEK inkl. moms. Kursavgiften gäller även för kommande terminer tills man är klar med kursen.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Finansiering/delbetalning kan ske via Humanfinans AB, se humanfinans.se. Se även Stockholms fria universitets hemsida stofu.se/finansiering.

Erbjudande

Vid tre eller fler samtidigt anmälda är kursavgiften 5.500 kr inkl moms per deltagare.

Kursledare

Mats Flodin, jur dr och f d universitsektor

Examen, diplom m.m.

Revision, Redovisning, Företagsadministration m m

Ett utbildningbevis utfärdas efter avklarad kurs. Kursen kan tillgodoräknas enligt högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 6 - 8 §§ också vid statliga högskolor och universitet. Den som klarat 7,5 hp i valfritt ämne vid Stockholms universitet kan tillgodoräkna kursen där direkt enligt särskilda regler. Se vidare under fliken "utbildning" på vår hemsida stofu.se.

Kursen kan även direkt räknas med i ansökan om auktorisation bl a som redovisningskonsult.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Affärsjuridik 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Stockholms Fria Universitet

Stockholms Fria Universitet

Stockholms fria universitet är kursverksamheten vid ideella föreningen Stockholms fria högskola. Stockholms fria universitet erbjuder oberoende akademisk undervisning och uppdragsforskning. Stockholms fria universitet organiserar också utbildning på mastersnivå. Kurser och program på grundutbildningsnivå är under utveckling. Undervisning, examination, forskning och utveckling bedrivs av...


Läs mer om Stockholms Fria Universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Stockholms Fria Universitet

Wittstocksgatan 7
104 51 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Affärsjuridik 15 hp!

Arrangörsrecensioner
          (5,0)
Baseras på 1 recensioner
Alla recensioner för arrangören