Visa utbildning.se som: Mobil

Block 3 – Statistica

Statistikakademin
Kort om utbildningen
2 dagar
9 800 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Uppsala

Kursbeskrivning

Statistik Akademin

Nästa nivå på Statistica

Kursen ger en ordentlig genomgång av regressionsmodeller och överlevnadsstatistik samt hur power och urvalsstorlekar beräknas på ett korrekt sätt.

Under första kursdagen läggs grunden till den mer avancerade ickelinjära statistiken där bland annat logistisk regression ingår. Under denna dag kommer även några intressanta multivariata metoder att tas upp. Du får en inblick i när och hur dessa hypotesgenererande metoder ska användas. Andra dagen får du arbeta med överlevnadsstatistik och överlevnadskurvor av Kaplan-Meier typ. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas. Avslutningsvis kommer även powerberäkningar att beröras.

Mål

Målet är att du ska kunna använda de avancerade regressionsmodeller som finns i Statistica samt kunna tolka och validera resultaten. Vidare kan du efter avslutad kurs använda och behärska grunderna i överlevnadsanalys samt räkna ut power och urvalsstorlekar på några vanliga scenarion.

Målgrupp

Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica Block 1.

Kursinnehåll

DAG 1

AVANCERAD DATA OCH GRAFHANTERING

TIDSSERIEANALYS
Exponentiell utjämning
ARIMA

DAG 2

MULTIVARIATA OCH EXPLORATIVA METODER
Diskriminantanalys
Beslutsträd
Faktoranalys

ATTRIBUTE AGREEMENT
Fleiss´kappa
Choens kappa

RECIVER OPERATING CHARACTERISTICS (ROC)

BLAND-ALTMAN

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Block 3 – Statistica, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Statistikakademin

Statistikakademin

Statistikakademin utbildar i statistik, SPSS, Statistica och R Commander. I dagens samhälle sköljer data över oss i en allt snabbare takt. Att tolka all denna information och förstå hur den kan användas är av avgörande betydelse vare sig du är...


Läs mer om Statistikakademin och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Statistikakademin

Klostergatan 13
75321 Uppsala Uppsala län

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Block 3 – Statistica!