Visa utbildning.se som: Mobil

Block 2 – SPSS

Statistikakademin
Kort om utbildningen
2 dagar
9 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-02-12 - Stockholm
Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala
Engelska, Svenska
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2020-02-12  
9 800 SEK
2020-04-28  
9 800 SEK
Uppsala
2020-03-17  
9 800 SEK
Linköping
2020-04-21  
9 800 SEK

Kursbeskrivning

statistiska akademin

Fördjupa dig inom SPSS

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

Under första dagen behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner, post-hoc test samt planerade jämförelser.

Under dag två presenteras enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem.

Mål

Att med hjälp av SPSS kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.

Målgrupp

Genomgången SPSS Block 1 eller motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll

DAG 1

ONE-WAY ANOVA

MULTI-WAY ANOVA
Main effects ANOVA
Factorial ANOVA

REPEATED MEASURE ANOVA

ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA)

POST-HOC TEST
Fisher
Bonfferroni
Tukey

PLANERADE JÄMFÖRELSER AV KONTRASTER

MODELLVALIDERING

ICKE PARAMETRISKA METODER

DAG 2

ENKLARE HANTERING AV BORTFALL OCH AVVIKANDE VÄRDEN

ENKEL LINJÄR REGRESSION
Modellvalidering

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION
Bygga regressionsmodeller
Modeller med kategoriska prediktorer

POLYNOMREGRESSION

ENKLARE HANTERING AV BORTFALL OCH AVVIKANDE VÄRDEN

ENKEL LINJÄR REGRESSION
Modellvalidering

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION
Bygga regressionsmodeller
Modeller med kategoriska prediktorer

POLYNOMREGRESSION

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Block 2 – SPSS, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Statistikakademin

Statistikakademin

Statistikakademin utbildar i statistik, SPSS, Statistica och R Commander. I dagens samhälle sköljer data över oss i en allt snabbare takt. Att tolka all denna information och förstå hur den kan användas är av avgörande betydelse vare sig du är...


Läs mer om Statistikakademin och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Statistikakademin

Klostergatan 13
75321 Uppsala Uppsala län

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Block 2 – SPSS!