Visa utbildning.se som: Mobil

Block 2 – R Commander

Statistikakademin
Kort om utbildningen
2 dagar
9 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-05 - Uppsala
Öppen utbildning
   
Uppsala

Kursbeskrivning

Statistik Akademin

Kursen ger en grundlig förståelse för enkla och avancerade modeller i Regression och ANOVA.

Under första dagen kommer regression, som är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler att behandlas. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas.

Under dag två behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Student’s t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner och olika post-hoc test.

Mål

Målet är att kunna analysera mer avancerade frågeställningar som rör gruppmedelvärden och interaktioner. Enkla och multipla samband mellan variabler ska man också behärska efter kursdagarna och vi vill även att man ska bli säker på när man kan använda sig av resultaten och hur man tolkar dem.

Målgrupp

R Commander block 1 eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik och vana att hantera programmets funktioner.

Kursinnehåll

DAG 1

ENKEL LINJÄR REGRESSION

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION
Modeller med kategoriska prediktorer

MODELLVALIDERING

DAG 2

ONE-WAY ANOVA

MULTI-WAY ANOVA

REPEATED MEASURE ANOVA

ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA)

POST-HOC TEST
Fisher
Bonfferroni
Tukey

MODELLVALIDERING

ICKE PARAMETRISKA METODER

Upplägg

Kursen hålls på svenska eller engelska, se resp. kursdatum.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Block 2 – R Commander, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Statistikakademin

Statistikakademin

Statistikakademin utbildar i statistik, SPSS, Statistica och R Commander. I dagens samhälle sköljer data över oss i en allt snabbare takt. Att tolka all denna information och förstå hur den kan användas är av avgörande betydelse vare sig du är...


Läs mer om Statistikakademin och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Statistikakademin

Klostergatan 13
75321 Uppsala Uppsala län

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Block 2 – R Commander!