Visa utbildning.se som: Mobil

Block 1 – SPSS

Statistikakademin
Kort om utbildningen
2 dagar
9 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-02-25 - Göteborg
Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå, Uppsala
Engelska, Svenska
Öppen utbildning
Kommande starter
Göteborg
2020-02-25  
9 800 SEK
Uppsala
2020-03-05  
9 800 SEK
2020-04-15  
9 800 SEK
Linköping
2020-03-24  
9 800 SEK

Kursbeskrivning

Statistiska Akademin

Grunderna i SPSS

Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med SPSS och behandlar de centrala delarna av programmet. Block 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Första dagen inleds med en genomgång av statistikprogrammet SPSS. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra kursdagen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.

Mål

Målet är att enkelt kunna hantera SPSS för att beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen.

Målgrupp

Inga specifika krav på förkunskaper.

Kursinnehåll

DAG 1

PROGRAMÖVERSIKT
Import och export av data
Datastrukturering
Hantering av variabler
Hantering av observationer
Datatransformeringar

DATAVISUALISERING
De vanligaste graftyperna
[Histogram, Scatterplots, Error bar (Mean plots), Box plot, Line plot]
Chart builder
Redigering av grafer
Andra grafiska verktyg

DAG 2

DESKRIPTIV BESKRIVNING AV DATA
Frekvenstabeller
Korstabeller

GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA BEGREPP
Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
Parameterskattningar och konfidensintervall
Hypotesprövning och p-värden

TRE GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA METODER
Korrelation
Students t-test
Chi2-test

ICKE-PARAMETRISKA METODER

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Block 1 – SPSS, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Statistikakademin

Statistikakademin

Statistikakademin utbildar i statistik, SPSS, Statistica och R Commander. I dagens samhälle sköljer data över oss i en allt snabbare takt. Att tolka all denna information och förstå hur den kan användas är av avgörande betydelse vare sig du är...


Läs mer om Statistikakademin och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Statistikakademin

Klostergatan 13
75321 Uppsala Uppsala län

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Block 1 – SPSS!