Kognitiv- och beteendeträning i vardagen

SSK Säkerhetsakademien, Rikstäckande
Längd
2 + 5 + 2 heldagar
Nästa kurstillfälle
Enligt överenskommelse se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
2 + 5 + 2 heldagar
Nästa kurstillfälle
Enligt överenskommelse se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA)

Utbilda dig inom en brottspreventiv och prisbelönt behandlingsmetod!

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, handlar om pedagogik istället för terapi. Det innebär att metoden både är enklare att lära sig, inte kräver en speciell universitetsexamen för att få lära sig, går fortare att lära sig och dessutom får användas direkt efter klarat kunskapstest (den kräver ingen handledare, extra legitimation eller extra utbildning). Därtill sker arbetet inom helt andra juridiska ramar och ger ett MYCKET bra resultat!

Metoden "Kognitiv- och beteendeträning i vardagen" (KOBTIVA) är evidensbaserad, brottspreventiv och dessutom prisbelönt då den redan 2013 vann första pris i den internationella kvalitetstävlingen "Quality innovation of the year"! 

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen

De personer som man arbetar med inom t ex HVB är väldigt sällan per definition sjuka. Däremot har de inlärda beteenden och tankemönster som skapar problem för dem själva och andra. Vi har därför valt att kalla behandlingsmetoden, eller fortsatt träningsmetoden, för Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - KOBTIVA, då vi menar att det på ett bättre sätt beskriver det arbete som metoden innebär, det vill säga att skapa, utveckla och öva tankar och beteenden och som en följd därav även förändra känslorna.

KOBTIVA kan med fördel även användas inom alla verksamheter där man arbetar med att utveckla människors beteenden och tankemönster. Exempelvis har den visat sig fungera väldigt bra inom HVB, skola, fritidshem och familjehem som i vanliga familjer. Metoden är utvärderad både i Sverige och i USA och ger ett likvärdigt resultat i båda dessa länder.

Träningsmetoden bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART).

Träningen utförs enligt Salutogent arbetssätt (friskhetsfaktorer) med KASAM (känsla av sammanhang) som ett helt igenom övergripande förhållningssätt, tankesystem och metodsystem.

Många metoder och strategier som finns under paraplybegreppet KBT som t ex motiverande intervju (MI), motiverande samtal, beteendeanalys, konkreta och anpassade interventioner etc har anpassats efter KOBTIVA och används i träningen.

 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Enligt överenskommelse

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Anmälan

Anmälan sker via mail till vår info-mail.

Garantier

Alla våra utbildningar omfattas av vår "Nöjd-kund-garanti".

Målgrupp

Personal inom HVB-hem, socialtjänst, skolor, institutioner och familjehem.

Kursinnehåll

Utbildningen till "Diplomerad KOBTIVA-tränare" är 2 + 5 + 2 heldagar lång och du lär dig då att:

 1. Göra en beteendeanalys genom observation och skattning
 2. Kategorisera insamlad information i olika problemområden
 3. Konvertera problemområden till konkreta träningsområden
 4. Skriva en beteendeanalys och en genomförandeplan
 5. Genomföra olika typer av interventioner för att lösa de problem som finns
 6. Planera och genomföra behandlingen/träningen
 7. Arbeta salutogent med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
 8. Förebygga, hantera och efterarbeta situationer med hot och våld
 9. Arbeta med KOBTIVA-ART vilket innebär att ART-träningen anpassas till varje individs specifika behov
 10. Planera och genomföra nätverksmöten
 11. Dokumentera behandlingen/träningen
 12. Mäta beteendeutvecklingen
 13. Skriva en vidmakthållandeplan
 14. Skriva en behandlingsrapport
 15. Utvärdera behandlingen/träningen och följa upp denna

Fortsatta studier

Rekommendationer om fortsatta kompletterande studier ges till deltagarna.

Upplägg

Utbildningen ges under 2 (KOBTIVA - Grundläggande utbildning) + 5 (Aggression Replacement training - ART) + 2 (Hot- och våldshantering samt kunskapstest) dagar.

Hemstudier och övningar krävs mellan de olika mötestillfällena.

Råd och stöd ges löpande under hela utbildningen och även efter godkänd utbildning.

Tid & plats

Enligt överenskommelse.

Investering

Vänligen be om särskild offert!

I utbildningen ingår kurslitteratur i form av Powerpoint, boken om KOBTIVA, 2019 och även andra böcker, mallar, checklistor, arbetsbeskrivningar etc.

Självstudier och egen praktisk övning, med redovisning, krävs inför kompetenstestet. 

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt kunskapstest. För att bli godkänd på utbildningen och erhålla diplom krävs fullständig närvaro och godkänt kunskapstest.

Kursledare

Hansi Stafbom, personsäkerhetsspecialist, skolsäkerhetsspecialist, Diplomerad KOBTIVA-instruktör

* grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989
* är diplomerad säkerhetschef
* är säkerhetschef/-ansvarig/-konsult för flera organisationer och företag bl a banker och behandlingshem
* har utbildat mer än 100.000 personer i hot- och våldshantering inom alla möjliga typer av verksamheter
* är av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsförebyggande arbete
* har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, organisationer och socialtjänst
* är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association)
* har genomgått ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i USA med allt från grundläggande säkerhets- och trygghetsarbete till hanterande av en terrorattack mot en skola
* är legitimerad instruktör i Taktisk kommunikation – Verbal Judo, och är den enda i Sverige som gått utbildningen för grundaren Dr George Thomson
* har skapat en metod för hot- och konflikthantering som har vetenskaplig bas och som är både enkel att lära sig och enkel att använda
* är av polishögskolan utbildad instruktör i självskydd och konflikthantering för vårdpersonal, väktare och ordningsvakter
* har tränat och instruerat olika typer av självskydd i mer än 35 år
* skapade 1989 SSK Självskydd och kontrollteknik, ett självskyddssystem som blivit mycket uppskattat och som nu används inom psykiatrin, socialtjänsten, behandlingshem och andra verksamheter där man behöver kunna skydda både sig själv och angriparen i situationer med verkligt våld. Sedan 1999 använder även polisen denna typ av system.
* är utbildad instruktör i agerande vid vapenhot och skydd av tjänstevapen för väktare, skyddsvakter och poliser
* är utbildad instruktör gällande fortbildning i självskydd, ingripandeteknik och omhändertagande för ordningsvakter, väktare och poliser
* är utbildad och har erfarenhet från arbete som ordningsvakt och livvakt inom näringslivet, vid restauranger, konserter och inom socialtjänsten sedan -92
* har skrivit boken ”Rånsäkerhet” (Liber förlag, 2005)
* har skrivit boken ”Hot och våldshantering i praktiken” (Columbus förlag, 2014, 2017, 2018)
* har skrivit boken om ”KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (Columbus förlag, 2015, 2018)

* har skrivit boken "Skolsäkerhet - En handbok" (Columbus förlag 2020)
* drev mellan 1999 - 2014 SSK Hoppet, HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år med sociala problem
* är utbildad inom – droger, tecken och symtom
* är diplomerad ART-instruktör
* är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
* är utbildad inom salutogent arbetssätt
* är professionell integrationssamordnare genom en internationell utbildning i Holland
* är utbildad inom LABC, HLR, MAP
* har skapat en ny behandlingsmetod under medverkan av Anders Engquist (fil dr, leg psykolog, leg. terapeut, författare etc) som kallas ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (KOBTIVA), en evidensbaserad, brottspreventiv metod för ungdomar med sociala problem
* var en av huvudintressenterna i organisationen ”Tryggare Uppsala Län” som drevs av Länsstyrelsen 2012-2017 där även alla kommuner i länet, landstinget och polisen ingick.

Examen, diplom m.m.

Deltagarna får ett intyg/diplom som visar att de har genomgått den grundläggande utbildningen inom KOBTIVA. För att bli Diplomerad KOBTIVA-tränare behöver man komplettera med 5 heldagars ART-utbildning och 1 heldag med Hot- och våldshantering då säkerhetsarbetet inom KOBTIVA är mycket viktigt. 

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt kunskapstest. För att bli godkänd på utbildningen ska man få godkänt på dessa test och ha fullständig närvaro.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
5/5
Anne-Mari Gustavsson
08 dec 2020
Skulle lätt kunnat sitta där på en lång utb

Vill bara säga att det är lätt att man tappa bort sina kunskaper och framför allt att fylla på .,, Inom alla mina jobb områden, så innebär det att finns till hjälp för alla m...

Visa mer
SSK Säkerhetsakademien
Arrheniusplan 12
756 51 Uppsala

Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbild­ningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, konflikthantering, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik. Säkerhetsakademien har sitt säte i Uppsala men har...

Läs mer om SSK Säkerhetsakademien och visa alla utbildningar.

Highlights