Visa utbildning.se som: Mobil

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen

SSK Säkerhetsakademien
Kort om utbildningen
Företagsanpassad utbildning
   
Uppsala

Kursbeskrivning

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA)

Utbilda dig inom en brottspreventiv och prisbelönt behandlingsmetod!

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, handlar om pedagogik istället för terapi. Det innebär att metoden både är enklare att lära sig, inte kräver en speciell universitetsexamen för att få lära sig, går fortare att lära sig och dessutom får användas direkt efter klarat kunskapstest (den kräver ingen handledare, extra legitimation eller extra utbildning). Därtill sker arbetet inom helt andra juridiska ramar och metoden är ändå minst lika effektiv som annan typ av behandling.

Metoden "Kognitiv- och beteendeträning i vardagen" (KOBTIVA) är evidensbaserad, brottspreventiv och dessutom prisbelönt då den vann första pris i den internationella kvalitetstävlingen "Quality innovation of the year 2013"! 

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen

De ungdomar man arbetar med inom t ex HVB är väldigt sällan per definition sjuka. Däremot har de inlärda beteenden och tankemönster som skapar problem för dem själva och andra. Vi har därför valt att kalla behandlingsmetoden, eller fortsatt träningsmetoden, för Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - KOBTIVA, då vi menar att det på ett bättre sätt beskriver det arbete som metoden innebär, det vill säga att skapa, utveckla och öva tankar och beteenden och som en följd därav även förändra känslorna.

KOBTIVA kan med fördel även användas inom alla verksamheter där man arbetar med att utveckla ungdomars beteenden och tankar. Exempelvis gör den sig bra inom såväl HVB, skola, fritidshem och familjehem som i vanliga familjer.

Träningsmetoden bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART).

Träningen utförs enligt det Salutogena arbetssättet med KASAM (känsla av sammanhang) som ett helt igenom övergripande förhållningssätt, tankesystem och metodsystem.

Många metoder och strategier som finns under paraplybegreppet KBT som t ex motiverande samtal (MI), beteendeanalys, konkreta och anpassade interventioner etc har anpassats efter KOBTIVA och används i träningen.

 

Målgrupp

Personal inom HVB-hem, socialtjänst, skolor, institutioner och familjehem.

Kursinnehåll

Utbildningen till "Diplomerad KOBTIVA-tränare" är 6 månader lång, med möten 4 dagar per månad, och du lär dig då att:

 1. Göra en beteendeanalys genom observation och skattning
 2. Kategorisera insamlad information i olika problemområden
 3. Konvertera problemområden till konkreta träningsområden
 4. Skriva en beteendeanalys och en genomförandeplan
 5. Genomföra olika typer av interventioner för att lösa de problem som finns
 6. Planera och genomföra behandlingen/träningen
 7. Arbeta salutogent med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
 8. Förebygga, hantera och efterarbeta situationer med hot och våld
 9. Planera och genomföra nätverksmöten
 10. Dokumentera behandlingen/träningen
 11. Mäta beteendeutvecklingen
 12. Skriva en vidmakthållandeplan
 13. Skriva en behandlingsrapport
 14. Utvärdera behandlingen/träningen och följa upp denna

Anmälan

Anmälan sker via mail till oss (vår info-mail).

Uppge: Namn, födelsedatum, mail, telefonnummer, adress samt faktureringsadress.

Garantier

Alla våra utbildningar omfattas av vår "Nöjd-kund-garanti".

Fortsatta studier

Rekommendationer om fortsatta kompletterande studier ges till deltagarna.

Upplägg

Utbildningen ges under 6 månaders tid med möten i Uppsala 4 dagar per månad (måndag - torsdag), startar den 3/9 2018, och ges kl 09.00-16.00 alla dagar.

Hemstudier och övningar krävs mellan de olika mötestillfällena och dessa redovisas och bedöms separat.

Råd och stöd ges löpande under hela utbildningen och även efter godkänd utbildning.

Tid & plats

Startdatum: 3/9 2018

Mötesdatum: 3-6/9, 8-11/10, 5-8/11, 3-6/12, 14-17/1, 4-7/2

Tid: 09.00-16.00 alla dagar

Plats: SSK Säkerhetsakademien AB, Ulls väg 30, 756 51 UPPSALA

Examination: 7/2 2019

Investering

Kostnaden för denna utbildning är 39.600:- per deltagare. Moms tillkommer. 

I utbildningen ingår kurslitteratur (Powerpoint, boken (KOBTIVA, 2018) och även andra böcker), mallar, checklistor, arbetsbeskrivningar etc.

Självstudier och egen praktisk övning, med redovisning, krävs mellan mötena.

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt kunskapstest. För att bli godkänd på utbildningen och erhålla diplom krävs fullständig närvaro och godkänt kunskapstest.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få antal deltagare (minst 8 deltagare krävs).

Mat & logi

I utbildningen ingår förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

Boende och transporter anordnas på egen hand.

Parkering finns i anslutning till utbildningslokalen.

Erbjudande

Vid bokning av flera utbildningsplatser ges rabatt enligt följande modell:

En deltagare: Fullt pris

Två deltagare: 25% rabatt för deltagare nr 2

Tre deltagare eller fler: 50% rabatt per deltagare från deltagare nr 3

Kursledare

Hansi Stafbom, VD, personsäkerhetsspecialist, utbildare, Diplomerad KOBTIVA-instruktör

* grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989
* är diplomerad säkerhetschef
* är säkerhetschef/-ansvarig/-konsult för flera organisationer och företag bl a banker och behandlingshem
* har utbildat mer än 30.000 personer i hot- och våldshantering inom alla möjliga typer av verksamheter
* är av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsförebyggande arbete
* har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, organisationer och socialtjänst
* är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association)
* har genomgått ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i USA med allt från grundläggande säkerhets- och trygghetsarbete till hanterande av en terrorattack mot en skola
* är legitimerad instruktör i Taktisk kommunikation – Verbal Judo, och är den enda i Sverige som gått utbildningen för grundaren Dr George Thomson
* har skapat en metod för hot- och konflikthantering som har vetenskaplig bas och som är både enkel att lära sig och enkel att använda
* är av polishögskolan utbildad instruktör i självskydd och konflikthantering för vårdpersonal, väktare och ordningsvakter
* har tränat och instruerat olika typer av självskydd i mer än 35 år
* skapade 1989 SSK Självskydd och kontrollteknik, ett självskyddssystem som blivit mycket uppskattat och som nu används inom psykiatrin, socialtjänsten, behandlingshem och andra verksamheter där man behöver kunna skydda både sig själv och angriparen i situationer med verkligt våld. Sedan 1999 använder även polisen denna typ av system.
* är utbildad instruktör i agerande vid vapenhot och skydd av tjänstevapen för väktare, skyddsvakter och poliser
* är utbildad instruktör gällande fortbildning i självskydd, ingripandeteknik och omhändertagande för ordningsvakter, väktare och poliser
* är utbildad och har erfarenhet från arbete som ordningsvakt och livvakt inom näringslivet, vid restauranger, konserter och inom socialtjänsten sedan -92
* har skrivit boken ”Rånsäkerhet” (Liber förlag, 2005)
* har skrivit boken ”Hot och våldshantering i praktiken” (Columbus förlag, 2014, 2017, 2018)
* har skrivit boken om ”KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (Columbus förlag, 2015, 2018)
* drev mellan 1999 - 2014 SSK Hoppet, HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år med sociala problem
* är utbildad inom – droger, tecken och symtom
* är diplomerad ART-instruktör
* är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
* är utbildad inom salutogent arbetssätt
* är professionell integrationssamordnare genom en internationell utbildning i Holland
* är utbildad inom LABC, HLR, MAP
* har skapat en ny behandlingsmetod under medverkan av Anders Engquist (fil dr, leg psykolog, leg. terapeut, författare etc) som kallas ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (KOBTIVA), en evidensbaserad, brottspreventiv metod för ungdomar med sociala problem
* var en av huvudintressenterna i organisationen ”Tryggare Uppsala Län” som drevs av Länsstyrelsen 2012-2017 där även alla kommuner i länet, landstinget och polisen ingick.

Patric Stacksjö, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är utbildad ART-Master och har utbildat tränare runt om i landet under lång tid
* är utbildad i salutogent synsätt och KASAM
* är utbildad KBT AD-terapeut
* är utbildad ”Motivatör”
* är utbildad i BBIC hos Socialstyrelsen Stockholm
* är utbildad i MI, motiverande intervju
* har genomgått utbildning inom missbruk och beroende, RIM projektet
* är av SSK utbildad instruktör inom hot- och våldshantering, brottsprevention, självskyddstekniker och kontrolltekniker för olika arbetsgrupper

* har utbildat mer än 10.000 personer
* har arbetat med konflikthantering och kommunikation sedan mitten av 90-talet
* är metalicensierad ”Kommunikolog” med expertkompetens inom förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå
* är utbildad i Psykologisk första hjälpen Röda Korset
* har genomgått utbildning inom kris och medmänskligt stöd av Röda Korset
* har genomgått utbildning i första hjälpen/Hjärt- lungräddning av Röda Korset
* har utbildats i avlastningssamtal via Röda Korset
* är aktiv som gruppledare/avlastare för Röda Korsets Krisgrupp Arlanda Swedavia
* har tränat och instruerat i flera olika former av kampsporter och självförsvar sedan tonåren
* har genomgått utbildning i Crisis Comprehension Adaptive Model Avancerad Nivå
* är diplomerad instruktör inom Taktisk kommunikation – Verbal Judo
* är utbildad personskyddsspecialist (ESP) och auktoriserad Bodyguard via Academia Praetoriae Mundi, A.P.M.

Sofia Bennis, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är i grunden utbildad inom vård och omsorg med inriktning på barn och ungdom
* 35 års arbetslivserfarenhet
* är utbildad inom HLR, LABC och MAP (första-hjälpen)
* har genomgått ett stort antal fristående kurser inom psykologi och personlig utveckling i mer än 25 år såsom Yoga, meditation, ”Mindfulness”, NLP (Neurolingvistisk programmering) IDT- The new Identity Process, med fokus på känslolivet, utlevelse och bonding.
* har arbetat i ledande positioner i mer än 10 år såsom Country Manager, Regionchef och Distriktschef inom bland annat säkerhets- och bevakningsbranschen
* har arbetat på ett utredningsboende för föräldrar och barn
* har arbetat som förhandlare
* brinner för barn och ungdomars rättigheter, välmående, konstruktiv kommunikation & konflikthantering samt mänskliga relationer och beteendemönster
* har utbildat och coachat inom konflikthantering och kommunikation under många år
* är utbildad inom personsäkerhet och har arbetat med att skydda hotade personer inom skyddat boende samt skyddat hotade personer under transport
* är utbildad instruktör inom hot- och våldshantering
* har genomgått utbildning inom ”självförsvar för vårdpersonal”, s.k. ”mjukt självförsvar”
* har genomfört ett stort antal utbildningar inom hot och våld för olika personalgrupper som t ex socialtjänsten, vården och skolan

Examen, diplom m.m.

Deltagarna får ett intyg/diplom och en licens att arbeta med KOBTIVA som gäller under ett år. Därefter ska deltagarna genomgå en kvalitetssäkringsutbildning för att uppdatera och komplettera sina kunskaper.

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt kunskapstest. För att bli godkänd på utbildningen ska man få godkänt på dessa test och ha fullständig närvaro.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SSK Säkerhetsakademien

SSK Säkerhetsakademien

Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbild­ningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, konflikthantering, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik. Säkerhetsakademien har sitt säte i Uppsala men har...


Läs mer om SSK Säkerhetsakademien och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SSK Säkerhetsakademien

Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Kognitiv- och beteendeträning i vardagen!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 155 recensioner.
Alla recensioner för arrangören