Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
1 dag
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Hot och våld

Säkerhetsakademien har genomfört utbildningar inom hot och våld sedan slutet av -80 talet och vi är ledande i branschen inom detta ämne genom mycket nöjda kunder, konkreta kunskaper och verktyg, ökad trygghet och minskat antal incidenter.

Den direkta nyttan med utbildningen visar sig i form av en ökad trygghetskänsla hos personalen, större förståelse för och efterlevnad av företagets säkerhetsföreskrifter samt en minskad ekonomisk belastning för företaget om personalen trots allt drabbas.

Utbildningen innehåller ämnen som t ex: Brottsprevention (metod, föreskrift etc), förebyggande åtgärder (riktade åtgärder, handlingsplan), krispsykologi och krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen), taktisk kommunikation (vetenskapligt baserad modell), juridik (nödvärnsrätt, nödrätt etc) samt eventuellt enkelt självskydd (mycket enkel och fungerande metod OBS! ingen japansk kampsport!). Utbildningen ges vanligtvis under en heldag och den är konkret och verklighetsbaserad.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som i sitt yrke riskerar att utsättas för hot och/eller våld och behöver konkreta kunskaper för att förebygga och hantera hot och våld på riktigt. Allt material grundas i lagstiftning, forskning, gedigen erfarenhet och praxis.

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll anpassas till varje kunds önskemål och behov men den innehåller vanligen:

  • Brottsprevention (metod, föreskrift etc)
  • Förebyggande åtgärder (riktade åtgärder, handlingsplan)
  • Krispsykologi och krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)
  • Taktisk kommunikation (vetenskapligt baserad modell)
  • Juridik (nödvärnsrätt, nödrätt etc)
  • Eventuellt enkelt självskydd (mycket enkel och fungerande metod, OBS! ingen japansk kampsport!).

Utbildningen ges vanligtvis under en heldag och den är konkret och verklighetsbaserad.

Anmälan

Vänligen be om särskild offert.

Garantier

Vi lämnar en "Nöjd-kund-garanti" på alla utbildningar.

Upplägg

Upplägget anpassas till varje kunds önskemål och behov.

Tid & plats

Enligt överenskommelse. Vanligen kommer vi ut till kunden men vi har även egna lokaler i centrala Uppsala.

Investering

Vänligen be om offert.

Kursledare

Hansi Stafbom, VD, personsäkerhetsspecialist, utbildare, Diplomerad KOBTIVA-instruktör

* grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989
* är diplomerad säkerhetschef
* är säkerhetschef/-konsult för flera organisationer och företag bl a landsting och kommuner
* har utbildat mer än 20.000 personer inom alla möjliga typer av verksamheter
* är av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsförebyggande arbete
* har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, organisationer och socialtjänst
* är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association)
* har genomgått ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i USA med allt från grundläggande säkerhets- och trygghetsarbete till hanterande av en terrorattack mot en skola
* är legitimerad instruktör i Taktisk kommunikation – Verbal Judo, och är den enda i Sverige som gått utbildningen för grundaren Dr George Thomson
* har skapat en metod för hot- och konflikthantering som har vetenskaplig bas och som är både enkel att lära sig och enkel att använda
* är av polishögskolan utbildad instruktör i självskydd och konflikthantering för vårdpersonal, väktare och ordningsvakter
* har tränat och instruerat olika typer av självskydd i mer än 35 år
* skapade 1989 SSK Självskydd och kontrollteknik, ett självskyddssystem som blivit mycket uppskattat och som nu används inom psykiatrin, socialtjänsten, behandlingshem och andra verksamheter där man behöver kunna skydda både sig själv och angriparen i situationer med verkligt våld. Sedan 1999 använder även polisen denna typ av system.
* är utbildad instruktör i agerande vid vapenhot och skydd av tjänstevapen för väktare, skyddsvakter och poliser
* är utbildad instruktör gällande fortbildning i självskydd, ingripandeteknik och omhändertagande för ordningsvakter, väktare och poliser
* är utbildad och har erfarenhet från arbete som ordningsvakt och livvakt inom näringslivet, vid restauranger, konserter och inom socialtjänsten sedan -92
* har skrivit boken ”Rånsäkerhet” (Liber förlag, 2005)
* har skrivit boken ”Hot och våldshantering i praktiken” (Columbus förlag, 2014, 2017, 2018)
* har skrivit boken om ”KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (Columbus förlag, 2014, 2017)
* drev mellan 1999 - 2014 SSK Hoppet, HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år
* är utbildad inom droger - tecken och symtom
* är diplomerad ART-instruktör
* är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
* är utbildad inom salutogent arbetssätt
* är professionell integrationssamordnare genom en internationell utbildning i Holland
* är utbildad inom L-ABC, HLR, MAP
* har skapat en ny behandlingsmetod under medverkan av Anders Engquist (fil dr, leg psykolog, leg. terapeut, författare etc) som kallas ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (KOBTIVA), en evidensbaserad, brottspreventiv metod för ungdomar med sociala problem
* var en av huvudintressenterna i organisationen ”Tryggare Uppsala Län” (2013-2017) som drevs av Länsstyrelsen där även alla kommuner i länet, landstinget och polisen ingick.

Patric Stacksjö, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är utbildad ART-Master och har utbildat tränare runt om i landet under lång tid
* är utbildad i salutogent synsätt och KASAM
* är utbildad KBT AD-terapeut
* är utbildad ”Motivatör”
* är utbildad i BBIC hos Socialstyrelsen Stockholm
* är utbildad i MI, motiverande intervju
* har genomgått utbildning inom missbruk och beroende, RIM projektet
* är av SSK utbildad instruktör inom hot- och våldshantering                                                            

* är diplomerad instruktör inom SSK Självskydd och Kontrollteknik
* har arbetat med konflikthantering och kommunikation sedan mitten av 90-talet
* är metalicensierad ”Kommunikolog” med expertkompetens inom förändringsarbete på individ-, grupp och organisationsnivå
* är utbildad i Psykologisk första hjälpen Röda Korset
* har genomgått utbildning inom kris och medmänskligt stöd av Röda Korset
* har genomgått utbildning i första hjälpen/Hjärt- lungräddning av Röda Korset
* har utbildats i avlastningssamtal via Röda Korset
* är aktiv som gruppledare/avlastare för Röda Korsets Krisgrupp, Arlanda Swedavia
* har tränat och instruerat i flera olika former av kampsporter och självförsvar sedan 80-talet
* har genomgått utbildning i Crisis Comprehension Adaptive Model Avancerad Nivå
* är diplomerad instruktör inom Taktisk kommunikation – Verbal Judo
* är utbildad personskyddsspecialist (livvakt) (Executive Protection Specialist)

Sofia Bennis, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är i grunden utbildad inom vård och omsorg med inriktning på barn och ungdom
* 35 års arbetslivserfarenhet
* är utbildad inom HLR, LABC och MAP (första-hjälpen)
* har genomgått ett stort antal fristående kurser inom psykologi och personlig utveckling i mer än 25 år såsom Yoga, meditation, ”Mindfulness”, NLP (Neurolingvistisk programmering) IDT- The new Identity Process, med fokus på känslolivet, utlevelse och bonding.
* har arbetat i ledande positioner i mer än 10 år såsom Country Manager, Regionchef och Distriktschef inom bland annat säkerhets- och bevakningsbranschen
* har arbetat på ett utredningsboende för föräldrar och barn
* har arbetat som förhandlare
* brinner för barn och ungdomars rättigheter, välmående, konstruktiv kommunikation & konflikthantering samt mänskliga relationer och beteendemönster
* har utbildat och coachat inom konflikthantering och kommunikation under många år
* är utbildad inom personsäkerhet och har arbetat med att skydda hotade personer inom skyddat boende samt skyddat hotade personer under transport
* är utbildad instruktör inom hot- och våldshantering
* har genomgått utbildning inom ”självförsvar för vårdpersonal”, s.k. ”mjukt självförsvar”
* har genomfört ett stort antal utbildningar inom hot och våld för olika personalgrupper som t ex socialtjänsten, vården och skolan

Examen, diplom m.m.

Deltagarna får ett intyg/diplom vid genomgången utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hot och våld, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Benny
(4)
Viktig och positiv
Susanne
(5)
Bra kurs. Självskydds tekniken behöver jag öva på mer
Anna
(5)
Inttessant och användbart

SSK Säkerhetsakademien

SSK Säkerhetsakademien

Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbild­ningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, konflikthantering, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik. Säkerhetsakademien har sitt säte i Uppsala men har...


Läs mer om SSK Säkerhetsakademien och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SSK Säkerhetsakademien

Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

 Visa telefonnummer

Recensioner
Hot och våld
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 86 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 155 recensioner.
Alla recensioner för arrangören