Visa utbildning.se som: Mobil

Säkerhetssamordnare – diplomering

SSF Stöldskyddsföreningen
Kort om utbildningen
9 dagar
41 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-16 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
41 000 SEK
2021-11-16

Stockholm
41 000 SEK
2021-11-16

Video

Kursbeskrivning

Diplomutbildning för säkerhetsansvariga

Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation.

SSF Säkerhetssamordnare är en bred säkerhetsutbildning på totalt nio dagar, fördelade på tre avsnitt om tre dagar vardera. Här får du en bra grund för att möta de utmaningar som ingår i yrkesrollen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som inom privat eller offentlig verksamhet fått ansvar för eller på andra sätt kommer att handlägga säkerhetsfrågor. 

Kursens innehåll

Avsnitt 1

Innehåll

 • Om säkerhet – säkerhetsarbetet i praktiken
 • Säkerhetsbranschen och dess aktörer
 • Riskanalys med praktisk övning på verkligt objekt samt redovisning
 • Brottsutvecklingen och hoten i samhället
 • Säkerhetsekonomi

Du får 

 • Kunskap om säkerhetsarbetets allmänna mål och inriktning, roller och ansvarsförhållanden.
 • Kännedom om olika säkerhetsorganisationer i samhället, deras verksamheter och roller.
 • Kunskap för att genomföra riskanalyser med avseende på riskidentifiering, riskvärdering samt fastställande av risknivå.
 • Kunskap för att bedöma värdet av olika skyddsinsatser i förhållande till förväntad skyddseffekt samt utveckla realistiska ekonomiska argument för föreslagna åtgärder. 

Avsnitt 2

Innehåll

 • Riskanalys och skyddsplanering – praktisk övning
 • Skyddsplanering – inbrottsskydd, brandskydd, personellt skydd
 • Etik och moral

Du får

 • Med utgångspunkt från genomförd riskanalys kunskap för att välja relevanta skyddsåtgärder för aktuell verksamhet.
 • Fördjupade kunskaper om det mekaniska och elektroniska skyddet samt känner till gällande krav och regler.
 • Information om de lagar som styr en verksamhets brandskydd och med utgångspunkt från dessa kan du medverka i den egna verksamhetens brandskyddsplanering. 

Avsnitt 3

Innehåll

 • Informationssäkerhet
 • Säkerhetsjuridik
 • Säkerhetsmotivation
 • Krishantering
 • Hot och våld

Du får

 • Medvetenhet om vad som krävs för att nå en rimlig IT¬säkerhetsnivå.
 • God kännedom om innehållet i de juridiska reglerna för säkerhetsarbetets utformning.
 • Insikt om olika möjligheter/vägar att väsentligt förbättra medarbetarnas och ledningens motivation för säkerheten i den egna verksamheten.
 • Kunskap för att kunna etablera ett bra förebyggande skydd mot hot och våld.
 • Kunskap i hur man agerar i olika krissituationer. 

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge kunskaper för att:

 • leda och genomföra organisationens säkerhetsarbete
 • driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete
 • få en bred kännedom om säkerhetsfrågor
 • få en god kunskap om riskanalys

Metod

Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten, realistiska och praktiska övningar på verkliga företag. Deltagaren ges också möjlighet att integrera utbildningen med den egna verksamheten genom hemuppgifter, där man praktiserar de nyförvärvade kunskaperna.

Gruppen kan också fortsätta med ett 4:e avsnitt och där komplettera med ytterligare ämnen som berör säkerhetsområdet. Det exakta innehållet beslutas tillsammans i gruppen men för att vi skall kunna genomföra ett 4:e avsnitt krävs att ¾ av gruppen vill delta.

SSF-diplomerad säkerhetssamordnare

Upplägg

Nio dagar, uppdelat på tre delkurser om vardera tre dagar. Utbildningen i vår ges endast online och till hösten som klassrumsutbildning men möjlighet finns att delta online.

Säkerhetssamordnare VT, online.

Avsnitt 1, 18-20 maj, online
Avsnitt 2, 8-10 juni, online
Avsnitt 3, 14-16 september, online

Säkerhetssamordnare HT, online eller Stockholm

Avsnitt 1, 16-18 november - genomförs online
Avsnitt 2, 6-8 december
Avsnitt 3,  25-27 januari 2022

Investering

41 000 SEK exkl moms.
Kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhetssamordnare – diplomering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 20 recensioner.

Kursdeltagare
Besöket på Onsala rymdobservatorium var bra. Önskar mera praktiska övningar under kursdagarna.
Kursdeltagare
Bra med besök på en anlägging som inte arbetat med mycket fysiskt skydd.

SSF Stöldskyddsföreningen

Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer. Stora värden står på spel för den som inte har kunskapen att skydda sina tillgångar. I 50 år har vi genomfört säkerhetsutbildningar som ger dig praktiska verktyg för att skapa en trygg...


Läs mer om SSF Stöldskyddsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SSF Stöldskyddsföreningen

Tegeluddsvägen 76
115 87 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 20 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 432 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Säkerhetssamordnare – diplomering från SSF Stöldskyddsföreningen , fyll i dina uppgifter:

Reportage
Alla säkerhetschefer – se hit!

Säkerhetschefens roll i svenska organisationer blir allt viktigare. Samtidigt förändras rollen snabbt. SSF Stöldskyddsföreningens ettåriga diplomutbildningen SSF Säkerhetschef vet vilka utmaningar som krävs i framtiden för alla säkerhetschefer.

Läs mer