Inga recensioner än

Grundkurs säkerhetsskydd under säkerhetsskyddsavtal

Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Kommer ert företag eller er organisation i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal? Är ni osäkra på processen kring detta och vilket ansvar som därmed överlåts på er genom avtalet? Behöver ni ökade kunskaper om hur kraven kan uppfyllas på bästa sätt? Då är detta en uppdragsutbildning för er!

Många verksamheter kommer i kontakt med säkerhetsskydd genom att medverka i säkerhetsskyddade upphandlingar eller genom att agera under säkerhetsskyddsavtal, vilket ställer krav på olika åtgärder. Men vad innebär det egentligen för din verksamhet och dess anställda att teckna ett säkerhetsskyddsavtal? Vilka kan följderna bli om man inte uppfyller kraven?

Uppdragsutbildningen är särskilt utformad för verksamheter som inte bedriver säkerhetskänslig verksamhet själva, men som vill kunna ingå eller redan har ingått säkerhetsskyddsavtal med en eller flera motparter. Kursen ger deltagarna en allmän förståelse för syftet bakom ett säkerhetsskyddsavtal och en god insikt i vad det praktiskt innebär att agera som motpart under ett sådant avtal. Utbildningen erbjuder även en översiktlig genomgång av processen med att teckna ett säkerhetsskyddsavtal, men huvuddelen av utbildningen fokuserar på hur ni praktiskt uppfyller kraven som ställs på verksamheten. Avslutningsvis läggs även en särskilt vikt vid personalsäkerhet och kravet på att genomföra stora delar av säkerhetsprövningen av den egna personalen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet.

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Personal och ledning i verksamheter som jobbar eller vill kunna jobba under säkerhetsskyddsavtal.

Förkunskapskrav

Inga.

Kursens innehåll

Under utbildningen kommer ni att få ökad kunskap och förståelse för bland annat följande områden:

 • Vad är säkerhetsskydd och hur ser grunderna i regelverket ut?
 • Vilka typer av verksamheter omfattas av säkerhetsskyddslagen?
 • Syftet med säkerhetsskyddsavtal och när de måste ingås.
 • När används en säkerhetsskyddsöverenskommelse istället?
 • Processen för att teckna säkerhetsskyddsavtal och deras innehåll.
 • Skillnader mellan olika nivåer av säkerhetsskyddsavtal.
 • Innehåll i en säkerhetsskyddsinstruktion och när den behövs.
 • Skyldigheter för leverantören och dess personal inom uppdraget.
 • Arbetsgivarens ansvar för personal som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet.
 • Situationer där leverantörens anställda omfattas av straffsanktionerad tystnadsplikt.
 • Följder vid bristande uppfyllande av kraven.
 • Rollen som utpekad säkerhetsskyddschef under ett säkerhetsskyddsavtal.
 • Genomförande av säkerhetsprövning av egen personal.
 • Utformning av säkerhetsprövningssamtal.
 • Potentiella följder vid bristande uppfyllande av kraven i säkerhetsskyddsavtalet.

Utbildningens mål

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

 • Vad det innebär att komma i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under säkerhetsskyddsavtal
 • Säkerhetsskyddsavtal och få förslag på framgångsrika processer och arbetsmetoder kring det
 • Ansvar för externa aktörer genom avtalet
 • Konkreta exempel på hur ni uppfyller kraven på bästa sätt
 • Rollen som säkerhetsskyddschef under säkerhetsskyddsavtal.
 • Praktiska konsekvenser av att ingå säkerhetsskyddsavtal.
 • Att det är mer än bara administrativa åtgärder vid avtalstecknandet.

Tid & plats

Kursen kan genomföras online, på plats hos er eller i SSF:s kurslokaler och datum bestäms i samråd mellan er, SSF och kursledare.

Kursledare

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor under 20 års tid. Han är en van föreläsare och utbildare och besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddad upphandling genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens Rättsenhet och tf gruppchef vid myndighetens upphandlingsenheten. Sven har lett myndighetens upphandlingar men även bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och har djup kunskap inom området. Han är författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Sedan 2020 arbetar Sven som senior jurist och säkerhetsskyddskonsult hos Knowit där han hjälper kunder med deras säkerhetsskydd.

Knowit Cybersäkerhet & juridik är en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet med en unik satsning inom juridik. De har bl.a ett stort utbud av tjänster inom området säkerhetsskydd där de genom en kombination av strategisk, operativ och juridisk kompetens stöttar kunder och deras säkerhetskänsliga verksamheter med allt ifrån säkerhetsskyddsanalyser och rättsutredningar till implementation och granskning av säkerhetsskyddsåtgärder.

Examen, diplom m.m.

Digital verifiering av din kompetens med TRUE

Syftet med digital verifiering är att öka säkerheten och värdet i våra diplom, intyg och andra arbetsdokument. Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer och det gäller också vid nytillsättning och rekryteringar vid arbetstillfällen. 

Du som har gått eller ska gå en utbildning hos SSF Stöldskyddsföreningen kommer efter avslutad godkänd utbildning få ett digitalt diplom i din inkorg, redo att delas på alla viktiga nätverk. 

Diplomet utfärdas i samarbete mellan SSF och TRUE och bygger på blockchain-metod. Det är en robust databas som lagras i många kopior, som gör det svårt och nästan omöjligt att manipulera. Du säkrar helt enkelt dina diplom och intyg på din kompetens via blockchain-metod och tar dem med dig in i framtiden.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundkurs säkerhetsskydd under säkerhetsskyddsavtal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SSF Stöldskyddsföreningen
Rosenlundsgatan 29A
11863 Stockholm

Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer. Stora värden står på spel för den som inte har kunskapen att skydda sina tillgångar. I 50 år har vi genomfört säkerhetsutbildningar som ger dig praktiska verktyg för att skapa en trygg...

Läs mer om SSF Stöldskyddsföreningen och visa alla utbildningar.

Highlights