Inga recensioner än

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens - Online

Skolporten, Distans
Längd
2 timmar
Pris
1 395 SEK exkl. moms
Längd
2 timmar
Pris
1 395 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens - Online

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens - Online

Välkommen till Skolportens digitala TEMA-konferens om språkstörning och talängslan i förskolan. Konferensen hjälper dig dels att identifiera språkstörning och eventuella orsaker bakom, dels att utforska och förstå skillnaden mellan vanlig blyghet och problematisk talängslan. Föreläsningarna riktar sig till förskollärare, barnskötare och specialpedagoger som möter barn i behov av språkligt stöd.

Ta del av två digitala föreläsningar som ger dig konkreta och handfasta verktyg att stötta barn med språkstörning och/eller talängslan, bland annat med hjälp av olika strategier. Föreläsningarna är cirka 40 respektive 60 minuter långa och spelades in år 2020. Efter önskemål erbjuder vi dem nu på nytt. Du kan se dem när det passar dig under fem veckor, mellan 17 april och 22 maj. Under hela perioden kan du chatta med andra deltagare och ställa frågor till talarna via vår webbportal. Du får också reflektions- och diskussionsfrågor om språkstörning respektive talängslan i förskoleåldern, som kan underlätta i det fortsatta arbetet med kollegor.

Varför välja Skolporten?

Externa föreläsare

Distansutbildning med tillfällen på plats

Kombinera arbete med studier

Temat berör:

1. Språkstörning hos barn i förskoleåldern – vad det är och möjliga orsaker

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. När barns språkförmåga är tydligt nedsatt i jämförelse med jämnåriga kan språkstörning vara en förklaring. Ta del av en föreläsning om vad språkstörning är, och orsakerna bakom svårigheterna.

  • Vad är språkstörning hos barn?
  • Hur kan vi identifiera en språkstörning?
  • Hur diagnosticeras språkstörning?
  • Vilka förklaringar finns det till språkstörning?
  • Hur utvecklas språkstörning över tid och vilka konsekvenser för det med sig?

Marika Habbe är specialistlogoped med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern. Hon har arbetat som logoped inom barnhabilitering, BUP, förskola och skola. Marika är anställd inom Specialpedagogiska skolmyndigheten där hon arbetar med utredning och handledning samt håller kurser och föreläsningar om språkutveckling och språkstörning.

2. Talängslan och selektiv mutism i förskolan

I varje barngrupp finns barn som inte är lika pratsamma som andra, men vad är det för skillnad mellan vanlig blyghet och problematisk talängslan? Föreläsningen hjälper dig att definiera selektiv mutism och bli observant på riskfaktorer, samt utvecklar din förmåga att identifiera och stötta dessa barn i förskolans talsituationer.

  • Hur skiljer du selektiv mutism från autism?
  • Vad kan förskolan göra för att förebygga talängslan?
  • Vilka strategier kan hjälpa ett barn som inte talar i förskolan?
  • Hur kan förskolans pedagoger samverka med logoped och psykolog?

Carina Engström är leg. logoped med lång erfarenhet av att behandla olika typer av kommunikationssvårigheter hos barn och ungdomar, med särskilt fokus på selektiv mutism. Hon handleder logopedstudenter och håller utbildningar om selektiv mutism för vårdgivare, skola och förskola. Carina har även skrivit boken Pratlust och talängslan.

Kostnader

Boka-tidigt-pris:

1 195 kr exkl. moms (t.o.m. 28 februari)

Ordinarie pris:

1 395 kr exkl. moms

I priset ingår 2 föreläsningar à 40 och 60 minuter, dokumentationsamt diskussionsunderlag.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens - Online, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Skolporten

Skolporten AB är ett politiskt, religiöst och fackligt obundet företag. Verksamhetens kärna är omvärldsbevakning och fortbildning riktad till de verksamma i skolan. Företaget grundades år 2000. Skolportens affärsidé är att stärka skolans lärare och ledare i deras profession och uppdrag genom att...

Läs mer om Skolporten och visa alla utbildningar.

Highlights