Inga recensioner än

Elevcoachutbildning

Skolcoacherna, i Stockholm
Längd
4 dagar
Pris
15 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 april, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Öppen utbildning
Längd
4 dagar
Pris
15 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 april, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Elevcoachutbildning - fyra dagar

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår grundutbildning i coachning. Utbildningen anpassas då till de deltagare som valt elevcoachinriktningen och du kommer erbjudas en extra halvdag med anpassning till elevcoachrollen. Du får verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Coachning får eleverna att ta ett större ansvar för sitt lärande, stärkt självkänsla,
bättre studieteknik samt strategier för att hantera bland annat
studiestress. Detta leder till att eleverna både mår bättre och når högre
skolresultat.

Eleven blir sedd och bekräftad och ges utrymme att utveckla sina tankar
och sitt agerande genom coachande frågor, målsättning och ett aktivt
lyssnande.

Vår elevcoachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av skola, coachning
och coachutbildning.

Det ingår också två coachsamtal i utbildningen för att du ska få uppleva
coachning. Efter grundutbildningen kan du gå vår fördjupningsutbildning.
Vår utbildning är godkänd och kvalitetssäkrad av ICF (International
Coach Federation). Det innebär att den är anpassad så att den efter åtta
dagars utbildning (grundutbildningen på fyra dagar och
fördjupningsutbildningen på fyra dagar) kan leda fram till en ACC
certifiering (Associated Certified Coach).

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

24 april, 2023

  • Distans med träffar
  • Stockholm

4 augusti, 2023

  • Distans med träffar
  • Stockholm

5 september, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

Målgrupp

För dig som

i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever. På våra utbildningar går exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Kursinnehåll

Ur innehållet
Coachning ett verktyg för skolan
• Coachning, när, varför, hur?
• Coachande skolkultur

Skapa grunden för coachning
• Etiska regler
• Skapa medvetenhet – Resurser, styrkor, värderingar
• Framsteg och ansvarstagande
• Skapa förtroende och tillit

Coachverktyg och coachfärdigheter
• Aktivt lyssnande
• Kraftfulla frågor
• Planera och sätta mål
• Vem är jag, vad kan jag, vart vill jag
• Stimulera till handling och lärande
• Modeller och verktyg för att ge feedback

Det ingår också två coachsamtal i utbildningen för att du ska få uppleva coachning. Efter grundutbildningen kan du gå vår fördjupningsutbildning.

Vår utbildning är godkänd och kvalitetssäkrad av ICF (International Coach Federation). Det innebär att den är anpassad så att den efter åtta dagars utbildning (grundutbildningen på fyra dagar och fördjupningsutbildningen på fyra dagar) kan leda fram till en ACC certifiering (Associated Certified Coach).

Video

Upplägg

Utbildningen är upplevelsebaserad där teoretiska avsnitt och kortare
föreläsningar varvas med praktisk coachträning som är anpassad till
deltagarnas roll och skolans miljö.

Utbildningen utgår och bygger på de coachfärdigheter som utgör basen i ICF:s, International Coach Federations definition av coachning.

Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får
kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i
coachrollen. Du coachar, reflekterar och läser litteratur mellan tillfällena.

Tid & plats

Elevcoachutbildning,  fyra dagar

Grundutbildning Stockholm 4 dagar 2023

24-25 april (fysisk på plats) och 24-25 maj ( digital)

4-7 augusti (intensivutbildning fysisk på plats) 

5-6 september (fysisk på plats) och5-6 oktober( digital)

Fördjupningsutbildning Stockholm 4 dagar 2023

29-30 mars ( fysisk på plats i Stockholm) och 27-28 april (digital)

9-10 november (digital) och 5-6 december (fysisk på plats)

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Elevcoachutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Skolcoacherna
Götgatan 11
116 46 Stockholm

Unika coachutbildningar för pedagoger

Samtliga våra coachutbildningar och seminarier finns som distansutbildningar. Alla utbildningar kan även göras som uppdragsutbildningar åt skolor, kommuner och organisationer.Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i...

Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Highlights