Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad coach - Coachutbildning för organisationer och företag

Skolcoacherna
Kort om utbildningen
8 dagar
Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse med kund - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande
Coach

Kursbeskrivning

Diplomerad coach- coachutbildning för organisationer och företag

Diplomerad Coach- Coachutbildning, grund- och fördjupningsutbildning, åtta dagar.

Denna diplomutbildningen är ackrediterad enligt International Coaching Federation, ICF, vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav. Efter åtta dagar kan du gå vidare och certifiera dig via ICF. 

I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i din organisation.

I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal både individuellt och i grupp. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till verkliga situationer exempelvis individuell coachning och gruppcoachning. Läs mer under innehåll och upplägg.

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Du kan välja mellan att gå endast grundutbildningen eller att bygga på med en fördjupning och bli diplomerad coach.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Dag 1-4 grundutbildning 

Coachning ett verktyg för organisationen

 • Coachning, när, varför, hur?
 • Coachande kultur
 • Kollegialt lärande genom coachning

Skapa grunden för coachning

 • Etiska regler och professionell standard
 • Skapa förtroende och tillit
 • Coachnärvaro

Coachverktyg och coachfärdigheter

 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Mål som motiverar
 • Stimulera till handling och lärande
 • Om feedback

Dag 5-8 fördjupningen

Fördjupning av coachverktyg och coachfärdigheterna

 • Utforma handlingar
 • Utmana – att komma till kärnan – få resultat
 • Ansvarstagande och hantera framsteg
 • Direkt kommunikation
 • Situationsanpassad coachning

Coachande feedback

 • Modeller och verktyg för att ge feedback

Grupp- och teamcoachning

 • Rollen som gruppcoach
 • Träna färdigheterna vid gruppcoachning

Min coachstil

 • Min roll som coach
 • Mina styrkor och utmaningar
 • Min verktygslåda

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coachning.

Video

Upplägg

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till verkliga situationer, exempelvis individuell coachning av medarbetare och gruppcoachning. Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Du kan välja att gå endast grundutbildningen på fyra dagar för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i din organisation.

Kursledare

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av utbildning och coachning. 

Examen, diplom m.m.

Om du går hela utbildningen åtta dagar så blir du diplomerad coach och kan gå vidare och certifiera dig enligt ICF, International Coach Federation.

Certifikat

ACC – Associate Certified Coach

ACC står för Associate Certified Coach och är den första av de tre nivåerna. Om du vill bättra på din coachkompetens kan en certifiering på ACC-nivå vara något för dig.

Läs mer om ACC – Associate Certified Coach

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad coach - Coachutbildning för organisationer och företag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Skolcoacherna

Unika coachutbildningar för pedagoger

Samtliga våra coachutbildningar och seminarier finns som distansutbildningar. Alla utbildningar kan även göras som uppdragsutbildningar åt skolor, kommuner och organisationer.Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i...


Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Skolcoacherna

Götgatan 11
116 46 Stockholm

Recensioner
Bli den första att recensera Diplomerad coach - Coachutbildning för organisationer och företag!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Diplomerad coach - Coachutbildning för organisationer och företag från Skolcoacherna, fyll i dina uppgifter: