Inga recensioner än

Coachutbildning för pedagoger - Grundutbildning - Företagsanpassad

Skolcoacherna, Rikstäckande
Längd
4 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
4 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Coach

Coachutbildning för pedagoger,

grundutbildning fyra dagar

Denna utbildning kan, om Corona/Covid19 hindrar fysisk träff något eller några av datumen, även komma att ges digitalt.

Samtliga våra coachutbildningar finns som helt digitala utbildningar.

 Alla våra utbildningar görs även som uppdragsutbildningar åt skola och kommun.

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Allt fler kommuner och skolor har idag egna lärarcoacher och elevcoacher.

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav. Efter grundutbildningen kan du går vidare på fördjupningen fyra dagar.

Utveckla ditt ledarskap- I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa- Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan- Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

Avgift

Grundutbildningen fyra dagar 15 000 kr exkl. moms (väljer du att sedan bygga på med en fördjupning är kostnaden för den 15 000 kr kr exkl moms).

Väljer du att gå en helt digital utbildning är priset 12 000 kr exkl moms.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Denna utbildning kan, om Corona/Covid19 hindrar fysisk träff något eller några av datumen, även komma att ges digitalt.

Samtliga våra coachutbildningar finns som helt digitala utbildningar.

Alla våra utbildningar görs även som uppdragsutbildningar åt skola och kommun.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

För dig som är pedagog, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller har annan roll i skolan.

Kursinnehåll

Innehåll grundutbildning fyra dagar:

Coachning – ett verktyg för skolan
• Coachning, när, varför, hur?
• Coachande skolkultur
• Kollegialt lärande genom coachning


Skapa grunden för coachning
• Etiska regler och professionell standard
• Skapa förtroende och tillit
• Coachningsnärvaro


Coachverktyg och coachfärdigheter
• Aktivt lyssnande
• Kraftfulla frågor
• Mål som motiverar
• Stimulera till handling och lärande
• Modeller och verktyg för att ge feedback

Det ingår också  två coachsamtal på grundutbildningen, detta för att du ska få uppleva professionell coachning.

Video

Upplägg

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning. Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Du kan välja med att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Denna utbildning kan, om Corona/Covid19 hindrar fysisk träff något eller några av datumen, även komma att ges digitalt.

Samtliga våra coachutbildningar finns som helt digitala utbildningar.

Tid & plats

Enligt överenskommelse med kund

Investering

Hela utbildningen åtta dagar: 28 000 kr exklusive moms om du väljer att boka alla åtta dagar samtidigt.

Om du går varje utbildning för sig, grundutbildningen eller fördjupningsutbildningen blir avgiften 15 000 kr exklusive moms per utbildningsdel.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Kursledare

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av utbildning och coachning i skolans värld.

Examen, diplom m.m.

Efter grunden kan du fortsätta med fördjupningen fyra dagar och blir då diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Coachutbildning för pedagoger - Grundutbildning - Företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Skolcoacherna
Götgatan 11
116 46 Stockholm

Unika coachutbildningar för pedagoger

Samtliga våra coachutbildningar och seminarier finns som distansutbildningar. Alla utbildningar kan även göras som uppdragsutbildningar åt skolor, kommuner och organisationer.Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i...

Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Highlights