Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Coachande ledarskap

Skolcoacherna
Kort om utbildningen
3 dagar
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Coachande ledarskap - tredagarsutbildning

Finns även som distansutbildning samt ges som uppdragsutbildning åt skolor och kommuner.

Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla ett coachande ledarskap som tar tillvara medarbetarnas inneboende potential och unika resurser. Ett coachande ledarskap ger en ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande. Detta leder i sin tur till individuell utveckling, ökat lärande och mer arbetsglädje.

Du får värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i de dagliga möten du har som ledare och chef. Verktyg du har nytta av exempelvis när du möter olika grupper och individer, hanterar utvecklingsfrågor, håller medarbetarsamtal eller i spontana möten med en kollega.

Ett coachande förhållningssätt i kommunikationen fördjupar samtalen, gör medarbetaren delaktig och ansvarig att finna lösningar och vägar framåt.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Coachning och coachande ledarskap - vad, när, hur?

 • Coachningens historik och definitioner
 • Om ICF:s kärnkompetenser
 • Coachande kultur genom coachning
 • Individuell coachning
 • Att coacha grupper
 • Situations- och lektionsobservation, FOKUS-modellen

Skapa grunden för coachning

 • Coachningöverenskommelse
 • Skapa förtroende och tillit
 • Coachverktyg och modeller

Coachfärdigheter

 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Mål som motiverar
 • Stimulera till handling och lärande
 • Framsteg och ansvarstagande
 • Coachande feedback

Vid sidan om utbildningen får deltagarna också två individuella coachsamtal. Fokus blir på det som behöver utvecklas i ledarrollen. Av dessa tre dagar kan två tillgodoräknas i det fall deltagaren vill gå vidare och diplomera eller certifiera sig. Vår coachutbildning är godkänd och ackrediterad enligt vår branschorganisation ICF, International Coach Federation.

Video

Upplägg

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer och ledarskapet, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning. Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Vår coachutbildning är godkänd och ackrediterad av vår branschorganisation ICF, International Coach Federation. Av dessa tre dagar kan två dagar tillgodoräknas i det fall deltagaren vill gå vidare och diplomera sig eller certifiera sig via ICF.

Kursledare

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av utbildning och coachning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Coachande ledarskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Skolcoacherna

Skolcoacherna

Unika coachutbildningar för pedagoger

Samtliga våra coachutbildningar och seminarier finns som distansutbildningar. Alla utbildningar kan även göras som uppdragsutbildningar åt skolor, kommuner och organisationer.Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i...


Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Skolcoacherna

Götgatan 11
116 46 Stockholm

Liknande utbildningar