Inga recensioner än

Coachande ledarskap

Skolcoacherna, Rikstäckande
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Enligt överenskommelse med kund se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Enligt överenskommelse med kund se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Coachande ledarskap, 2 dagar

Ett coachande ledarskap stimulerar till en miljö där medarbetaren blir sedd och bekräftad samt ges utrymme att utveckla sina tankar genom coachande frågor och ett aktivt lyssnande. Medarbetaren ökar sin självständighet och ansvarstagande.

Utbildningen syftar till att rusta deltagarna i coachande förhållningssätt och i dialogförmågor som krävs för ett tillitsbaserat arbetssätt. Då ökar medarbetarnas
förmåga att agera självständigt och ta ansvar för lösningar och förändring.

Målet med utbildningsinsatsen är att du ska utveckla din kompetens och dina förmågor för att på ett ännu bättre sätt kunna bedriva ett coachande ledarskap.

För dig som

har en chef-/ledarfunktion i skola, företag eller organisation eller är på väg in i chefsrollen. Det gemensamma för gruppen och deltagaren är ett intresse av att utveckla sin ledaridentitet.

Upplägg
Vi varvar teori och aktuell forskning om coachning med praktisk träning i form av coachövningar. Utbildningen baseras på International Coaching federation´s, ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen. Samtidigt som deltagarna övar sig i själva formen för ett coachande samtal ges möjlighet att bli coachade på relevanta och angelägna ämnen som har med ledarrollen att göra.
Ur Innehållet
• Framgångsfaktorer med coachande ledarskap/förhållningssätt.
• ICF:s kärnkompetenser – historik, definitioner och forskning.
• Skillnaden mellan coachning som verktyg och andra samtalsformer.
• Utveckla ett coachande ledarskap.
• Lyssna aktivt och kommunicera effektivt.
• Personliga styrkor och utmaningar som coachande ledare.
• Dynamik och processer i grupper. Hur möter jag en grupp med ett coachande ledarskap.
• Olika typer av feedback

Våra utbildare
Våra utbildare och coacher är certifierade coacher enligt International Coachning Federation, ICF, och de har akademisk examen och goda referenser. De har lång erfarenhet av att utbilda i coachning och coachande ledarskap. Samtliga utbildar också på våra ackrediterade coachutbildningar som är godkända och kvalitetssäkrade av ICF.

Utbildningen ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys
efter er verksamhets behov.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Enligt överenskommelse med kund

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

För dig som

har en chef-/ledarfunktion i skola, företag eller organisation eller är på väg in i chefsrollen. Det gemensamma för gruppen och deltagaren är ett intresse av att utveckla sin ledaridentitet.

Kursinnehåll

Ur Innehållet
• Framgångsfaktorer med coachande ledarskap/förhållningssätt.
• ICF:s kärnkompetenser – historik, definitioner och forskning.
• Skillnaden mellan coachning som verktyg och andra samtalsformer.
• Utveckla ett coachande ledarskap.
• Lyssna aktivt och kommunicera effektivt.
• Personliga styrkor och utmaningar som coachande ledare.
• Dynamik och processer i grupper. Hur möter jag en grupp med ett coachande ledarskap.
• Olika typer av feedback

Dessa två dagar kan tillgodoräknas i det fall deltagaren vill gå vidare och diplomera eller certifiera sig. Vår coachutbildning är godkänd och ackrediterad enligt vår branschorganisation ICF, International Coach Federation.

Video

Upplägg

Upplägg
Vi varvar teori och aktuell forskning om coachning med praktisk träning i form av coachövningar. Utbildningen baseras på International Coaching federation´s, ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen. Samtidigt som deltagarna övar sig i själva formen för ett coachande samtal ges möjlighet att bli coachade på relevanta och angelägna ämnen som har med ledarrollen att göra.

Vår coachutbildning är godkänd och ackrediterad av vår branschorganisation ICF, International Coach Federation. Av dessa tre dagar kan två dagar tillgodoräknas i det fall deltagaren vill gå vidare och diplomera sig eller certifiera sig via ICF.

Kursledare

Våra utbildare
Våra utbildare och coacher är certifierade coacher enligt International Coachning Federation, ICF, och de har akademisk examen och goda referenser. De har lång erfarenhet av att utbilda i coachning och coachande ledarskap. Samtliga utbildar också på våra ackrediterade coachutbildningar som är godkända och kvalitetssäkrade av ICF.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Coachande ledarskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Skolcoacherna
Götgatan 11
116 46 Stockholm

Unika coachutbildningar för pedagoger

Samtliga våra coachutbildningar och seminarier finns som distansutbildningar. Alla utbildningar kan även göras som uppdragsutbildningar åt skolor, kommuner och organisationer.Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i...

Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Highlights