Inga recensioner än

Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015

Längd
1 dag
Pris
9 600 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
9 600 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 – kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra versionen av standarden men den nya versionen har ett tydligare fokus inom områden så som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.

Som intern revisor av ett miljöledningssystem behöver du känna till och förstå kraven i den nya versionen av ISO 14001:2015.

Utbildningen ger dig grunderna i miljöledning, det vill säga kunskaper om de nya kraven i ISO 14001:2015. Du är redan aktiv intern revisor inom annat område och denna utbildning ger den komplettering du behöver för att genomföra revisioner som utvärderar och förbättrar ett miljöledningssystem.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du:

  • ha grundläggande kunskaper om kraven i den nya versionen av ISO 14001:2015
  • känna till hur kraven ska tillämpas
  • känna till hur organisationens förutsättningar kartläggs och hur risker och möjligheter kan identifieras
  • ha förståelse för den röda tråden: miljöaspekter - policy - miljömål - handlingsprogram
  • förstå den interna revisorns roll i verksamhetens systematiska miljöarbete
  • förstå hur verksamhetens miljöaspekter påverkar ditt revisionsuppdrag.

Målgrupp

Utbilding för dig som är intern revisor och även ska börja revidera miljö. Du reviderar till exempel arbetsmiljö eller kvalitet idag och behöver bredda din kompetens till att även omfatta miljörevision.

Saknar du grundläggande kunskaper inom revisionsområdet rekommenderar vi att du gårIntern revision – Grundkursförst.

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIS, Svenska Institutet för Standarder
Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Hämta din nya kunskap direkt från källan

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på...

Läs mer om SIS, Svenska Institutet för Standarder och visa alla utbildningar.

Highlights