Inga recensioner än

Kontinuitetshantering i praktiken

Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Kontinuitetshantering i praktiken

Förändringarna i samhället går allt fortare och sambanden blir allt mer komplexa och otydligare. Kontinuitetshantering är en viktig pusselbit för organisationer att möta dessa förändringar och att säkerställa en fortsatt leveransförmåga med en hög kundnöjdhet och medborgarnytta även under allvarliga störningar.

Utbildningen ger dig grundläggande förståelse för kontinuitet i verksamheten och hur du kan skydda organisationen genom att identifiera potentiella hot, utvärdera deras konsekvenser och utveckla förmågan att minimera konsekvenserna av avbrott och störningar. Du kommer vidare att få kunskaper i hur ni kan implementera kontinuitetshanteringen in i organisationens befintliga ledningssystem såsom ISO 9001. Utbildningen påvisar de starka kopplingarna mellan kontinuitetsarbetet (säkerställa leveransförmågan) och kvalitetsarbetet (säkerställa kundnöjdhet i leveransen). Under utbildningen kommer du att lära dig de centrala begreppen inom kontinuitetshantering, förstå fördelarna med ett ledningssystem för kontinuitetshantering och bli bekant med kraven i ISO 22301.

Denna utbildning kommer att genomföras i lokal eller på distans. Vid datumet för tillfället ser man i vilken form utbildningen genomförs.Om myndigheterna ger besked om begränsningar för resor och fysisk distansering genomförs utbildningen via plattformen Zoom.Besked om ändrad utbildningsform sker via mail senast 2,5 vecka innan utbildningsstart. Ta chansen till kompetensutveckling under permittering – utan att det statliga stödet påverkas. Enligt Tillväxtverket så har verksamheter möjlighet att låta sina permitterade medarbetare delta i utbildningar och andra kompetensutvecklande insatser utan att det statliga permitteringsstödet påverkas. Utnyttja din tid på bästa sätt och boka en utbildning i samråd med din arbetsgivare idag!

Utbildningsmål

  • Insikt i vad ett ledningssystem för kontinuitetshantering kan ge din organisation, och vad som krävs av organisationen.
  • En uppfattning om vad som behövs för att ni ska kunna införa kontinuitetshantering, samt hur processen går till.
  • Kunskap i centrala begrepp och tekniker/metoder inom kontinuitetshantering.
  • Kunskap om hur ni kan skydda viktiga samhällsviktiga/verksamhetskritiska verksamheter under störningar.
  • Insikt i hur kontinuitetsarbetet förhåller sig till kvalitetsarbetet.
  • Veta vilken hjälp och stöd du kan från SIS, organisationen som förvaltar ISO 22301 i Sverige.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är nyfiken på att införa ett ledningssystem för kontinuitetshantering enligt ISO 22301 eller vill lära dig om praktisk kontinuitetshantering.

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kontinuitetshantering i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIS, Svenska Institutet för Standarder
Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Hämta din nya kunskap direkt från källan

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på...

Läs mer om SIS, Svenska Institutet för Standarder och visa alla utbildningar.

Highlights