Inga recensioner än

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Längd
1 dag
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Interna revisioner fungerar som ett av företagets viktigaste kontroll- och förbättringsverktyg. Intern revision innebär att regelbundet gå igenom, utvärdera och ifrågasätta sin verksamhet och dess resultat. På så sätt hittar ni brister såväl som möjliga förbättringar. Utbildningen vänder sig till olika aktörer inom det medicintekniska området så som tillverkare, underleverantörer, distributörer, konsulter m.fl.

Till skillnad från många andra branscher ska den interna revisionen för medicintekniska verksamheter även omfatta kontroll av uppfyllelse av myndigheternas krav. Utbildningen ger dig inblick i internrevision som förbättringsverktyg. Teori varvas med praktiska övningar.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska du: 

 • Ha en grundläggande kunskap om revisionsteknik

 • Se kopplingen och kraven mellan internrevision och kvalitetsledningssystem

 • Ha en förståelse för lika typer av revision och revisionsprocessen

 • Kunna hantera avvikelser och korrigerande åtgärder

Ur programmet

 • Intern revision och ständig förbättring
 • Revisionsteknik
 • Organisera och initiera revisioner - revisionsprogram
 • Förbereda och genomföra en revision
 • Rapportera och följa upp
 • Avvikelser och korrigerande åtgärder
 • Praktiska revisionsövningar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli internrevisor på ett företag eller organisation inom den medicintekniska branschen och som ska känna till kraven i tillämpliga regelverk och standarder samt inneha grundläggande färdigheter i revisionsteknik enligt vad som beskrivs i ISO 19011:2018. Utbildningen är även lämplig för dig som ska göra revisioner av leverantörer.

Deltagarna bör ha kännedom om ledningssystem för kvalitet och kraven i SS-EN ISO 13485. Se kursen Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt nya ISO 13485.

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIS, Svenska Institutet för Standarder
Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Hämta din nya kunskap direkt från källan

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på...

Läs mer om SIS, Svenska Institutet för Standarder och visa alla utbildningar.

Highlights