Inga recensioner än

Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Längd
1 dag
Pris
9 600 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
9 600 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Vad är en explosiv atmosfär och vilka krav ställs på en arbetsplats där hantering av brandfarliga vätskor, gaser eller brännbart damm hanteras? En explosionsfarlig miljö/atmosfär är en blandning av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller brännbart damm med luft under atmosfäriska förhållanden i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

ATEX handlar om att riskbedöma och klassa explosionsfarliga områden (1999/92/EG, Användardirektivet), men också vilka åtgärder som kan behöva vidtas. ATEX handlar även om CE-märkning av utrustning för klassade områden (2014/34/EU, Produktdirektivet). I Sverige regleras användardirektivet genom AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7 och Produktdirektivet regleras genom AFS 2016:4 och ELSÄK-FS 2016:2.

Efter utbildningen kommer du att ha en större förståelse för riskerna med hantering av brandfarliga ämnen och själv kunna upprätta de dokument som krävs.

Ur programmet

 • Tillämpning av ATEX
 • Vad säger de svenska föreskrifterna?
 • Vad är en explosiv atmosfär?
 • Definitioner
 • Antändningskällor
 • Riskbedömning
 • Zonklassning - Klassningsplan
 • Explosionsskyddsåtgärder
 • Explosionsskyddsdokument
 • Praktiska övningar

Vi kommer därför också kort att beröra:

 • Vad CE- och EX-märket står för?
 • Hur går man tillväga vid en certifiering?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är obekant med begreppet ATEX, men även för den som känner att en repetition är aktuell. Du kommer att få kännedom om de viktigaste begreppen och en förståelse för att genomföra en riskbedömning och upprätta en klassningsplan samt ett explosionsskyddsdokument.

Inga förkunskaper krävs.

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIS, Svenska Institutet för Standarder
Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Hämta din nya kunskap direkt från källan

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på...

Läs mer om SIS, Svenska Institutet för Standarder och visa alla utbildningar.

Highlights