Inga recensioner än

Grunderna i innovationsledning enligt ISO 56002:2019

Längd
1 dag
Pris
9 600 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
9 600 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Grunderna i innovationsledning enligt ISO 56002:2019

Företag och andra organisationer behöver ständigt utveckla och förnya sina verksamheter och erbjudanden för att bättre kunna möta framtida utmaningar. Innovationsledning handlar om att leda och organisera ett systematiskt innovationsarbete med ett systemperspektiv. ISO 56000-seriens vägledningsstandarder är kraftfulla verktyg för att stärka innovationsförmågan i din organisation.

Innovation och förnyelse står högt på agendan för de flesta företag och andra organisationer. En stark och uthållig innovationsförmåga krävs för att möta utmaningar som globalisering, digitalisering, hållbarhet och ökade krav från kunder och medborgare.

Syftet med utbildningen är att ge dig en introduktion till innovationsledning och ge en grundläggande förståelse för vad ett innovationsledningssystem är. Efter utbildningen ska du kunna ta nästa steg i att utveckla innovationsförmågan i din organisation. Utbildningen passar alla typer av organisationer, privata, offentliga och idéburna, oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger i att tolka standarden för innovationsledningssystem (ISO 56002) och skapa förståelse för hur den kan användas i praktiken. Vi diskuterar också de åtta innovationsledningsprinciperna och hur ledningssystemet kan integreras i verksamheten och med andra ledningssystem. Du får också göra en första bedömning av innovationsledningsförmågan i din egen organisation.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning förväntas deltagaren:

• ha kännedom om vad systematiskt innovationsarbete och innovationsledning är och de bakomliggande principerna och drivkrafterna;
• ha kännedom om innehållet i vägledningsstandarden Ledningssystem för innovation, ISO 56002, och hur den förhåller sig till andra ledningssystem;
• reflekterat över hur man på ett praktiskt sätt kan använda ledningssystemet för att utveckla innovationsförmågan i den egna organisationen.

Ur programmet

Utbildningen är indelad i ett antal block med syftet att skapa medvetenhet, kunskap, reflektion och inspiration.

• Vad är innovation och vad innebär systematiskt innovationsarbete?
• Innovationsledning och innovationsledningsprinciper
• Elementen i ett ledningssystem för innovation, ISO 56002
• Integration i verksamheten
• Bedömning av innovationsledningsförmåga

Övrigt

Vi på SIS värnar om miljön och vi använder oss av digitalt material på våra utbildningar. Därför behöver deltagarna ta med en dator eller läsplatta där de kan se presentation och övningsuppgifter under utbildningens gång.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som önskar en grundläggande förståelse för hur ett systematiskt innovationsarbete kan bedrivas och hur en standard för innovationsledningssystem kan användas. Du arbetar kanske idag som innovationsledare eller med utvecklingsfrågor på övergripande strategisk eller operativ nivå, inom privat, offentlig eller idéburen verksamhet, alternativt som konsult, utbildare eller intermediär i innovationsstödssystemet.

Inga förkunskaper krävs.

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Grunderna i innovationsledning enligt ISO 56002:2019, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIS, Svenska Institutet för Standarder
Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Hämta din nya kunskap direkt från källan

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på...

Läs mer om SIS, Svenska Institutet för Standarder och visa alla utbildningar.

Highlights