Inga recensioner än

Energiledning enligt ISO 50001:2018

Längd
1-2 dagar
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Längd
1-2 dagar
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Energiledning enligt ISO 50001:2018

ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning samt hjälper dig att skapa effektiva processer med syfte att förbättra energiprestandan.

Syftet med utbildningen är att ge dig en introduktion till energiledning och förklara nyttan med ett energiledningssystem. Utbildningen ger dig även förståelse för hur energiledningssystem kan vara en effektiv grund för verksamhetsutveckling. Ledningssystemet kan med fördel integreras med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Längd på utbildningen

Onlineutbildning: 2 dagar

På plats: 1 dag

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du:

 • Ha grundkunskap om ISO 50001 samt ledningssystem generellt.
 • Känna till drivkrafter och viktiga framgångsfaktorer för en lyckad implementering av ett energiledningssystem enligt ISO 50001.
 • Ha förståelse för standardens specifika termer.

Ur programmet

 • Vad är ett energiledningssystem (ELS)?
 • Vad innebär ELS?
 • Syftet med ISO 50001.
 • Drivkrafter för energiledningsarbetet. Varför skall vi arbeta med detta?
 • Framgångsfaktorer för att lyckas med ELS.
 • Termer som är specifika för ISO 50001.
 • Dokumentstyrning.
 • Intern revision av ELS (tips till revisorn).
 • Likheter och skillnader jämfört med ISO 14001.
 • Hur ett projekt för införande av ett ELS bör läggas upp.
 • Vikten av att ledningen är engagerad.
 • Genomgång av kraven rörande energikartläggning.
 • Vanliga fallgropar i ett ledningssystem generellt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som, oberoende av arbetsuppgifter, önskar en grundläggande förståelse för energiledning, men även ledningssystem generellt. Den här utbildningen kan vara till nytta för många olika roller. Du kan t.ex. arbeta som driftschef, samordnare för energifrågor, sitta i ledningen eller vara internrevisor.

Inga förkunskaper behövs.

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Energiledning enligt ISO 50001:2018, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIS, Svenska Institutet för Standarder
Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Hämta din nya kunskap direkt från källan

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på...

Läs mer om SIS, Svenska Institutet för Standarder och visa alla utbildningar.

Highlights