Inga recensioner än

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Längd
3 dagar
Pris
22 900 SEK exkl. moms
Längd
3 dagar
Pris
22 900 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildningen ger dig kunskap om hur du inför ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarden ISO/IEC 27001 samt hur man lägger upp arbetet som ett projekt enligt ISO/IEC 27003, vägledning för införande av LIS. Vi går igenom hur riktlinjer och krav i standarden kan tillämpas i praktiken, vägen till certifiering och hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. Vi tar även upp riskanalys utifrån ISO/IEC 27005 samt hur man tar hänsyn till lagar och externa krav.

Utbildningen hålls på Skepparholmen, Nacka som Internatutbildning. Läs mer om vad gäller under dessa utbildningar under rubriken "Praktisk information".

Utbildningsmål

Efter att ha genomgått SIS Informationsakademis fördjupningsdel ska du kunna driva arbetet med att införa och förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet i din organisation. Du har:

  • kunskaper om planering, uppföljning och överlämning av införandeprojekt
  • fått metod för utveckling av ledningssystemets grunder, inklusive nulägesanalys, omfattning och informationssäkerhetspolicy
  • lärt dig riskanalys som metod för att knyta organisationens riskhantering till valet av säkerhetsåtgärder
  • kännedom om efterlevnad av externa krav på organisationens informationssäkerhet.

Målgrupp

Fördjupning för dig som vill skapa en god grund att stå på för att planera och strukturera införandet av LIS i verksamheten och för att kunna utvecklas vidare mot någon av expertinriktningarnaAtt hantera informationssäkerhetsriskerellerAtt revidera och granska.

För att delta på denna utbildning har du slutfört SIS Informationssäkerhetsakademis Grunderna för informationssäkerhet - steg 1 och steg 2 enligt ISO 27000 eller inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIS, Svenska Institutet för Standarder
Solnavägen 1 E
113 65 Stockholm

Hämta din nya kunskap direkt från källan

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper. Och det är där som vi på...

Läs mer om SIS, Svenska Institutet för Standarder och visa alla utbildningar.

Highlights