Visa utbildning.se som: Mobil

Tillgänglighet i byggprocessen

SIPU
Kort om utbildningen
1 dag
3 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-25 09:30 - Distans
Distans
Kommande starter
Distans
3 900 SEK
2020-11-25
Tillgänglighet i byggprocessen

Kursbeskrivning

Säkerställ en fungerande miljö för alla – tillgänglighet från början så det blir rätt på slutet

Att bygga tillgängligt handlar om att bygga ett hållbart samhälle. För att lyckas behöver du kunskap om vad olika typer av funktionsnedsättningar innebär samt förståelse för hur du ska tolka och använda regelverken. Under en intensiv dag ger vi dig de verktyg du behöver för att bygga tillgängligt och går bland annat igenom hinder i byggd miljö både inom- och utomhus såväl som viktiga krav på tillgänglighet i lagstiftningen.

Större förändringar är på gång i PBL, BBR och föreskrifter för arbetsmiljön. Vi uppdaterar därmed utbildningen kontinuerligt med senaste nytt inom området och hur det påverkar dig som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen.

Därför ska du delta på utbildningen:

 • Få inblick i vad som händer med BBR och PBL framöver
 • Skaffa dig kunskap om vad som utgör hinder för personer med funktionsnedsättning för att bygga mer tillgängligt
 • Ta del av många bra lösningar och lär av vanliga misstag

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Du som arbetar som bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, bostadsanpassare, kontrollansvarig, arkitekt, projektledare och projekteringsledare. Även du som på annat sätt arbetar eller vill  arbeta med att öka tillgängligheten i  byggd miljö.

Innehåll

Hur förhåller sig lagar och föreskrifter i förhållande  till varandra?

 • Viktiga lagar och förordningar gäller? PBL, PBF, m.fl.
 • Boverkets föreskrifter, BBR, HIN, ALM
 • Svenska standarder för invändiga mått i bostäder (SS 914221:2006 och SS 914222:2006)
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Vilka standarder gäller på EU-nivå och internationellt?
 • Användbara handböcker, t.ex. Bygg ikapp regelverkens uppbyggnad
 • BBRs funktionskrav i förhållande till detaljkrav och standarder
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Utformningskrav och tekniska egenskapskrav
 • Nybyggnad, tillbyggnad ombyggnad, ändrad användning och annan ändring
 • Arbetsmiljöverkets krav i förhållande till BBR
 • Olika krav i olika bostäder
 • Undantag från tillgänglighetskraven i PBL

Vad är viktigt att granska i olika skeden?

 • Tillgänglighet i översikts- och detaljplan
 • Viktiga tillgänglighetskrav att ställa i samband med bygglov och samrådet
 • Vad blir ofta fel i de olika skedena i byggprocessen?
 • Granskning av tomtmark i bygglovskedet
 • Krav att ställa i kontrollplanen
 • Att granska planer utifrån tillgänglighetskraven vad är en funktionsnedsättning enligt lagstiftningen?
 • Funktionsnedsättningar enligt PBL och BBR
 • Vad utgör hinder för personer med funktionsnedsättning i byggd miljö
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – vad innebär det?

Regelverket i praktiken – vad som ofta blir fel och hur du säkerställer att det blir rätt

 • Kontrastmarkering trappor
 • Dörrar och manöverdon
 • Vad är ljushetskontrast på 0,40 i NCS-skalan?
 • Utformning av ledstråk och ramper
 • Utformning av bostäder
 • Rättsfall som vägledning i bedömningar
 • Vad gör du om ett sakkunnigutlåtande är uppenbart felaktigt?

Kursledare

Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet med drygt 30 års yrkeserfarenhet inom området. Sedan många år arbetar Monika främst med tillgänglighetsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt, stora som små. Hon har haft utredningsuppdrag åt Boverket och deltar aktivt i kommittén som förnyar bostadsstandarderna för invändiga mått. Hon sitter också i styrelsen för branschorganisationen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet (TILRF). Monika håller regelbundet i utbildningar och föreläser inom tillgänglighet samt bloggar om tillgänglighet på Sveriges Arkitekters webbplats.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Tillgänglighet i byggprocessen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SIPU

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar och konferenser för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med ett omfattande kursutbud, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 kurser om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Tillgänglighet i byggprocessen från SIPU, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Tillgänglighet i byggprocessen!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2238 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar