Offentlig juridik

SIPU, Distans (+1 orter)
Längd
Egen takt
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
Egen takt
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Offentlig juridik

Förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet och sekretess, GDPR och lagen om offentlig upphandling – i detta e-kurspaket ingår fem stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken som styr offentlig förvaltning.

Tre anledningar att ta del av webbpaketet:

 • Känn dig säkrare i din förståelse och kunskap om regelverken som styr offentlig förvaltning
 • Kompetensutveckla dig flexibelt – när du vill och var du vill
 • Få ett kvitto på dina kunskaper 

Smidigt förpackad kunskap för dig som arbetar som förtroendevald

Offentlig juridik för dig som är förtroendevald är ett webbpaket som ger dig grundläggande kännedom om de regelverk som styr, kunskap som krävs för att du som ny ska känna dig bekväm i din roll som beslutsfattare i förvaltningen, oavsett om du är ny eller känner att du vill repetera och formalisera vissa kunskaper!

I paketet ingår följande webbutbildningar:

 • Förvaltningslagen
 • Kommunallagen
 • Offentlighet och sekretess
 • GDPR
 • Lagen om offentlig upphandling

För att säkra öppenhet och transparens i vår demokrati, men samtidigt skydda individers integritet och bistå till en korrekt beslutprocess, är det viktigt att alla förtroendevalda känner till den grundläggande lagstiftningen som styr. Webbutbildningarna är tydligt rubricerade och uppdelade i olika lagrum för att du lätt ska kunna tillgodogöra dig just den information som du som beslutsfattare behöver. 

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Börja när du vill

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

För dig som: arbetar som förtroendevald eller i annan roll vill utveckla din kompetens inom offentlig juridik.  

Kursinnehåll

Förvaltningslagen

 • Ärendehandläggning
 • Grunderna för en god förvaltning
 • Serviceskyldighet och samverkan
 • Krav på tolkning och översättning
 • Åtgärder vid försenad handläggning (dröjsmålstalan)
 • Ärenden som inleds av enskilda
 • Korrekt och effektiv handläggning
 • Jäv och partsinsyn
 • Utredningsansvar och kommunikationsskyldighet
 • Tydliga beslut, rättelse och ändring av beslut

Kommunallagen

 • Förtroendevalda
 • Det kommunala uppdraget
 • Några kommunala principerna
 • Den politiska organisationen - fullmäktige, styrelse, nämnder, utskott, beredningar
 • Delegerad beslutsrätt
 • Tjänstemannaorganisationen
 • Sammanträdet - innan, under och eftre
 • Kontroll och överklagande
 • Samarbetsformer

Offentlighet och sekretess

 • Offentlighetsprincipen och handlingsoffentlighet
 • Vad är en handling, allmän handling, inkommen/upprättad handling
 • Undantag – minnesanteckningar, mellanprodukter, säkerhetskopior och privata handlingar
 • Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Sekretessprövning
 • Skadeprövning
 • Undantag från sekretess
 • Diarieföring och sekretess
 • Utlämning av allmän handling
 • Utlämning vid sekretessbelagda uppgifter

GDPR

 • Principerna
 • Informationssäkerhet
 • Viktiga begrepp – Personuppgift, DSO PUA PUB
 • När gäller GDPR?
 • Laglig grund
 • Individens rättigheter
 • Lämna ut information
 • Vad är en incident?
 • GDPR och offentlighetsprincipen
 • Gallring

Upplägg

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet.

När du anmält dig får du tillgång till SIPUs lärportal där de fem utbildningarna ligger upplagda. Webbutbildningarna består av 10-25 korta filmklipp på 2-7 min samt ett antal frågor och kunskapstest för att testa av dina kunskaper. Materialet är tydligt rubricerat vilket gör det enkelt för dig att söka upp de avsnitt som just du behöver. När du har klarat det avslutande kunskapstestet med godkänt betyg, kan du ladda ner ett utbildningsintyg. 

Utbildningarna tar var och en ca 2 timmar att genomföra. När du bokar dig får du en inloggningslänk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningarna i 6 månader.

Kursledare

Sofia Donner är jurist och föreläsare med specialisering i offentlig rätt. Hon har arbetat flera år på domstol, senast som domare, där hon bla utbildat nyanställda inom Sveriges Domstolar i offentlighet och sekretess under flera års tid. Hon har föreläst i offentlighet och sekretess, förvaltningslagen och GDPR sedan 2016. Hon arbetar för närvarande som senior bolagsjurist på ett stort telekombolag med GDPR samt offentlighet och sekretess.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlig juridik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna digitala...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights