Visa utbildning.se som: Mobil

Grundkurs i offentlig upphandling

SIPU
Kort om utbildningen
3 dagar
13 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-16 - Stockholm
Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2019-10-16  
13 800 SEK
2019-12-10  
13 800 SEK
2020-01-27  
13 800 SEK
2020-03-16  
13 800 SEK
2020-05-04  
13 800 SEK
2020-06-01  
13 800 SEK

Kursbeskrivning

Introduktion till nya LOU • Upphandlingsprocessen • Korrekta förfrågningsunderlag • Skapa goda affärer • Ramavtal

Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som både krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess.

Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare!

Målgrupp

Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling.

Kursinnehåll

Ur kursinnehållet:

 • Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning
 • Lagen om offentlig upphandling
  • Hur är lagen uppbyggd?
  • Hur tolka lagen i praktiken?
  • Hur söker du svar i lagtexten?
 • Upphandlingssekretess – hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete?
 • Att infodra anbud – vad ska du tänka på?
 • Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens?
 • Kravformulering för att få anbud som motsvarar beställarens behov
  • Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten/byggentreprenaden
  • Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar – hur formulerar du rätt avtalsvillkor?
  • Vilka standardavtal kan du använda och hur? – referenser
 • Upphandlingsetik – vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla?
 • Ramavtal – genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda
 • Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för och nackdelar
 • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning
 • Genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren – så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans
 • Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling?
 • Praktiska övningar

Examen, diplom m.m.

I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare.

I programmet ingår tre obligatoriska kurser: tredagarskurserna Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling. Den sista kursen får du välja fritt bland våra andra upphandlingskurser. Det går bra att sprida ut kurserna över en längre tid, dock högst tre år. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Efter 1 januari 2017 baseras frågorna i tentamen för att bli certifierad upphandlare på den nya lagstiftningen inom offentlig upphandling. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundkurs i offentlig upphandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Bra upplägg och på en bra nivå. Inte försvårt och inte för lätt!
Kursdeltagare
(5)
För mig, som inte hade kunskap om upphandling innan; förståelse för upphandling i sig och hur det hela ska planeras och struktureras.
Kursdeltagare
(4)
Jag är ganska ny inom upphandling. Det var en bra, bred genomgång som väckte mitt intresse ytterligare.

SIPU

SIPU

SIPU

SIPU (tidigare Statens institut för personalutveckling) är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer.  Med ett omfattande kursutbud, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 kurser om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Grundkurs i offentlig upphandling
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 499 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2149 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
SIPU
Grundkurs i offentlig upphandling

– Kursen motsvarade absolut mina förväntningar och i kursutvärderingen gav jag både kursledare och kursinnehåll högsta betyg! Christina Westerlund från Naturvårdsverket berättar om SIPUs Grundkurs i offentlig upphandling.

Läs mer