Visa utbildning.se som: Mobil

Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal

SIPU
Kort om utbildningen
1 dag
9 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-10-06 09:00 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
direktupphandling tillåtna inköp och affärsmässiga avtal

Kursbeskrivning

Utbildning i direktupphandling och inköp

På utbildningen får du ökad kompetens kring regelverken och redskap, metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till bra affärer med effektiva avtal.

Få kunskapen du behöver för att lyckas med dina direktupphandlingar

Vill du lära dig mer om direktupphandling för att kunna genomföra juridiskt korrekta direktupphandlingar och skapa goda affärsmässiga resultat? Under denna utbildning går vi igenom de centrala aspekter du behöver känna till i ditt arbetet med direktupphandling.

Vikten av välfungerande direktupphandlingar

Ett välfungerande arbete med direktupphandling leder till positiva resultat i både ekonomiska och kvalitativa hänseenden. Men en felaktig hantering av direktupphandlingar kan få långtgående negativa konsekvenser av både juridisk och affärsmässig karaktär. Du som genomför direktupphandlingar eller tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal bör därför ha en god kännedom om när och hur du kan och bör genomföra direktupphandlingar. Som ett resultat av denna utbildning i direktupphandling kommer du känna dig trygg i att dina direktupphandlingar både är korrekta och leder till lyckade affärer.

Verktyg för lyckade direktupphandlingar

Under utbildningen få du lära dig om olika sidor av genomförandet av direktupphandlingar. Du får lära dig om regelverken kring direktupphandling och får även med dig metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till goda affärer med effektiva avtal.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Under utbildningen får du både ta del av teoretiska genomgångar och delta aktivt i praktiska övningar och vi diskuterar vanligt förekommande frågor avseende direktupphandlingar.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Fem skäl till att delta på utbildningen:

 • Få fördjupad kunskap om det reglerverk som styr direktupphandling
 • Lär dig genomföra direktupphandlingar
 • Få en introduktion till köp- och avtalsrätt
 • Lär dig skriva affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal
 • Få kunskap om andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar – leverantörskommunikation och andra regelverk

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som tjänsteperson eller chef inom offentlig sektor som kommer i kontakt med direktupphandlingar och som behöver öka din kunskap om reglerna kring direktupphandlingar och vilka affärsmässiga avväganden som aktualiseras i samband med dessa.

Innehåll

Översiktlig genomgång av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

 • Allmänt om upphandlingsreglerna och syftet med regelverket
 • Principer för offentlig upphandling
 • Upphandlingsförfaranden
 • Ramavtal och avrop
 • Grundläggande om kravställning och tilldelningskriterier
 • Rättsmedel

Fördjupning i de regler som är av relevans för direktupphandlingar

 • Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen, inklusive beräkning av värde – hur ska en upphandlande myndighet förhålla sig till direktupphandlingsgränsen?
 • Direktupphandling i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl
 • Riktlinjer för direktupphandling
 • Dokumentationsplikt
 • Vad kan utgöra en »otillåten direktupphandling« och vilka konsekvenser kan en sådan medföra?
 • Relevanta rättsfall

Genomförande av direktupphandlingar

 • På vilka sätt kan genomförandet av en direktupphandling hanteras – metodik, former för genomförande, spridning m.m.
 • Hur säkerställs att principerna för offentlig upphandling efterlevs vid genomförande av en direktupphandling?
 • Hur hanteras kravställning, utvärdering och tilldelningskriterier och andra förutsättningar i en direktupphandling?

Introduktion till köp- och avtalsrätt

 • Övergripande genomgång av avtalsrätten – hur uppkommer avtal, fullmaktsreglerna, ogiltigförklarande, jämkning av avtal och grundläggande principer
 • Övergripande genomgång av köprätten – riskövergång, leveranshantering och fel i varan m.m.

Affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal

 • Avtalets syfte
 • Avtalsutformning vid direktupphandling – handgripliga redskap för framtagande av avtal
 • Urval av viktiga regleringar
 • Användande av standardavtal
 • Ändringar under avtalstiden och uppföljning av direktupphandlade avtal

Andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar

 • Leverantörskommunikation
 • Mutlagstiftning och affärsbeteende

Upplägg

Så går utbildningen i Direktupphandling till

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon.  Reflektionsövningar och gruppuppgifter sker i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra. 

SIPUs utbildningar i digitalt klassrum har ofta något kortare dagar, fler korta pauser och om flera dagar kan dessa utspritt – allt för att skapa bästa möjliga lärmiljö för dig som deltagare!

Tid & plats

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

Kursledare

Tobias Tegnér har mångårig erfarenhet av arbete inom inköp och upphandling.

Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. Tobias erfarenhet omfattar bland annat att leda och genomföra upphandlingar inom flera olika områden, att tillhandahålla strategisk rådgivning och att utveckla inköpsorganisationer. Han har också omfattande erfarenhet inom utbildningsområdet där han genomför olika kurser med koppling till offentlig upphandling. Vidare leder och genomför Tobias utredningsuppdrag avseende exempelvis innovation, strategiskt upphandlingsarbete och rättsliga frågeställningar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 3 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Fått tankar och idéer hur vi kan förbättra just våran verksamhet.
Kursdeltagare
(5)
Fick möjlighet att ställa frågor och fick bra svar.
Kursdeltagare
(5)
Kursledaren var mycket bra på att förklara enkelt och lättförståeligt. Fick mycket matnyttigt att ta med mig hem

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2355 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal från SIPU, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar