Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Bygglovsjuridik i praktiken

SIPU
Kort om utbildningen
1 dag
3 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-10 09:30 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
 Bygglovsjuridik i praktiken

Kursbeskrivning

Ta del av det senaste inom PBL med utbildning i bygglovsjuridik
Kursen ger dig som verksam inom bygglovsprocessen uppdaterade kunskaper om aktuell lagstiftning så som plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar. Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Med fördjupade juridiska kunskaper är syftet med kursen att du ska känna dig tryggare i din handläggning och de beslut du fattar.

Efter kursen har du kunskaper om:

 • Det juridiska ramverket och aktuell rättspraxis
 • Effektiv handläggning av bygglovsärenden
 • Vägledning i bedömning av tillgänglighetsfrågor i byggprocessen
 • Effektiva processer för handläggning av lov och förhandsbesked
 • PBL-förändringarnas betydelse för planering och genomförande
 • Strandskyddets syften i byggprocessen

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Du som hanterar bygglovsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen

Innehåll

Genomgång av juridiskt ramverk

 • Relevant lagstiftning och hur dessa samspelar
 • Viktiga skillnader i handläggningen inom och utom detaljplan
 • Aktuella rättsfall som ger dig förståelse för hur du bör tillämpa gällande lagstiftning i praktiken
 • Ta del av aktuell rättspraxis

Skapa förutsättningar i detaljplanen för  ett enklare plangenomförande och bygglov

 • Vad är en detaljplan - centrala begrepp och definitioner
 • Hur utforma planbestämmelser så att planens intentioner uppfylls vid bygglov?

Effektiv och rättssäker handläggning av bygglovsärenden

 • Praktiska tips och råd för ökad kvalitetssäkring och effektivisering av bygglovshantering
 • Vad ska ansökan innehålla?
 • Myndighetsutövning och motivering av beslut
 • Vad bör jag som handläggare tänka på?
 • Korrekt expediering och laga kraft
 • Vilka avvikelser kan vara möjliga?
 • Vad gäller om det finns befintliga avvikelser på fastigheten?
 • Vägledning avseende tolkning av planbestämmelser
 • Hur tillämpa äldre och omoderna men gällande detaljplaner?
 • Hur väga allmänna och enskilda intressen?
 • Vad gäller för tidsbegränsade lov?
 • Författa och kommunicera beslut på bästa sätt

Smidiga processer för handläggning av lov och förhandsbesked

 • Vad ska ansökningshandlingarna innehålla?
 • Lokaliseringsprövning enligt PBL och miljöbalken
 • Hur avgöra när kommunen kan ge positivt förhandsbesked och när krävs detaljplan?
 • När behövs/krävs detaljplan och vilken betydelse har översiktsplanen?
 • När detaljplan saknas – hur ta stöd av översiktsplan?
 • Hur hanteras frågan om omgivningsbuller enligt PBL och miljöbalken?
 • Lovbeslutet
 • Hantera eventuell överprövning

Korrekta utredningar ökar möjligheten för att beslutet inte upphävs eller återförvisas vid en överprövning

 • Vilka utredningar behövs och vad bör de innehålla?
 • Vilka handlingar ska ingå i beslutet?
 • Hur motivera ett tydligt beslut
 • Fatta rätt beslut utifrån underlag från remissinstanserna

Regler för komplementbyggnad och andra bygglovsbefriade åtgärder

 • Hur definiera komplementbyggnad?
 • Hur avgöra när en komplementbyggnad inte bör uppföras?
 • När gäller bygglovsbefriade åtgärder?
 • Hur tolka bestämmelser gällande friggebodar och attefallsåtgärder, o.s.v.?
 • Vad gäller och vilka problem har vi stött på hittills?

Kursledare

Mats Denkert är certifierad kontrollansvarig, certifierad sakkunnig inom tillgänglighet och har specialkunskaper inom akustik. I tidigare befattningar har han arbetat med myndighetsutövning enligt PBL och miljöbalken. Mats är väl förtrogen med arbetet kring detaljplanering, lov, tekniska egenskapskrav och kontroller från uppdrag åt såväl byggaktörer i projekterings- och byggskedet som kommuner i lov och genomförandeprocessen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bygglovsjuridik i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SIPU

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar och konferenser för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med ett omfattande kursutbud, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 kurser om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bygglovsjuridik i praktiken från SIPU, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Bygglovsjuridik i praktiken!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2238 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar