Visa utbildning.se som: Mobil

Missa inte Upskill & Reskill den 25 januari 2023 – ett digitalt och kostnadsfritt event! Anmäl dig idag 

Ledarutveckling – "L"

Sententia
Kort om utbildningen
7 dagar
27 000 SEK exkl. moms
Mullsjö

Kursbeskrivning

ledarskap

Sententias öppna Ledarutvecklingsprogram 

Under kursen utvecklar du din effektivitet som ledare och gruppmedlem, med nära anknytning till verkligheten i din organisation. Du möter också ledare inom andra branscher och utbyter värdefulla erfarenheter. Genom att utvärdera resultaten fortlöpande skapar vi förutsättningar för en levande process med delaktighet, engagemang och anpassning efter deltagarnas lärbehov. Vi jobbar i hög grad upplevelsebaserat och din aktiva medverkan är viktig och därför är antalet deltagare begränsat till tolv.

Vi kommer bland annat att beröra gruppers utveckling, värderingars betydelse, feedback, samtalsträning, självinsikt genom IDI (Interpersonal Deployment Inventory), samspelseffektivitet med andra, konflikthantering. Under kursen arbetar deltagaren med sin egen personliga handlingsplan. Mellan träffarna ges vissa hemuppgifter.

Målgrupp

Programmet vänder sig till chefer, projektledare men även mer erfarna chefer som vill repetera och utmana vedertagna teorier.

Upplägg

Kurstillfälle 1 
Detta tillfälle syftar till att skapa ett gynnsamt och tryggt inlärningsklimat i gruppen, att ge deltagaren egna upplevelser och förståelse av processer som sker i arbetsgrupper. Vi studerar och reflekterar bland annat:

 • Gruppers utveckling,
 • Värderingar och hur de påverkar våra val,
 • Lär oss att ge och ta feedback,
 • Samtalsträning samt
 • Personliga handlingsplaner.

Deltagaren får hemuppgifter som utvecklar såväl organisationen som deltagaren mellan internaten.

Kurstillfälle 2
Huvudsyftet med detta tillfälle är främst att öka insikten om människors olikheter, förståelsen för olika människors grundbehov, kommunikations‐stilar samt konfliktstilar. Vi använder beteendeinstrumentet IDI för detta arbete.

 • Vi arbetar med IDI‐instrumentet,
 • Vi utvecklar vår adaptability,
 • Granskar deltagarens konfliktstil samt
 • Tränar konfliktlösning.


Deltagarna tar med egna ”case” kring konflikter och svåra samtal som leder till aktiva handlingar i vardagen. Även i detta block upprättas personliga handlingsplaner för träning i mellanperioden.

Kurstillfälle 3

Sista internatet syftar till att synliggöra den egna utvecklingen under programmet, samt fortsatta utvecklingsområden. Tillsammans drar vi erfarenheter av deltagarnas olika insikter och upptäckter avseende ledarskap. Vi fortsätter arbetet med:

 • Samtalsträning
 • Uppföljning av den träning som pågått i deltagarens vardag mellan blocken samt
 • Arbetar med genusfrågor


För att ytterligare stödja deltagarens möjligheter att införliva nyvunna insikter och erfarenheter i vardagen deltar varje deltagares närmaste chef under dag 1 vid detta internat.

Kursdatum: 

 • Tillfälle 1: 17-19/4
 • Tillfälle 2: 21-22/5
 • Tillfälle 3: 11-12/6

Tid & plats

Björkhaga HotellBjörkhaga Hotell & Konferens – en perfekt inramning
De har devisen ”nästan som hemma” och både miljö och all personal lever upp till det. Flexibelt, mänsklig värme och omtanke, bra lokaler och bra mat är en perfekt inramning till vår utbildning. Det ligger i ”friluftsriket Mullsjö” strax väster om Jönköping.

Investering

27 000 SEK exkl. moms plus internatkostnad 11 000 SEK

Kursledare

Vi kommer att vara två kursledare som delar ansvaret. Någon av oss eller bägge kommer att leda hela eller delar av programmet.

Christer Thornblad

Michael Petersson

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarutveckling – "L", direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 8 recensioner.

Kursdeltagare
Fantastiskt med nya kunskaper och repetition av vissa, men anpassat till min nuvarande situation. Infallsvinklar från olika håll gav ”aha”-upplevelser.
Kursdeltagare
Mycket bra utbildning som svarade upp till mina relativt högt ställda krav.Jag är jättenöjd med innehåll och ledning. Har många verktyg att börja använda. Kloka diskussioner som väckt tankar och idéer. Personer och deras beteendestilar har skapat vidvinkel. J
Kursdeltagare
Som vanligt bra blandning mellan teori och analys/prata/case. Gillar att man alltid ser tillbaka på det man gjort.

Sententia

Sententia Management arbetar med chefs- och ledarutveckling, medarbetar- och grupputveckling, organisationsutveckling, krishantering och coachning. Vår grundidé är att utifrån kundens unika behov anpassa vår insats. Vi har också ett öppet ledarprogram. Vi utbildar inte människor – vi bidrar till människors...


Läs mer om Sententia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Sententia

Sankt Larsgatan 51
Linköping

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 8 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 8 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Ledarutveckling – "L" från Sententia , fyll i dina uppgifter: