Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad Projektledare

Sensus studieförbund
Kort om utbildningen
Längd: 112 timmar
Pris: 39 500 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2018-09-18 - Kalmar
Ort: Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm - Visa alla expander
Kommande starter
Jönköping
2018-09-18  
39 500 SEK
Kalmar
2018-09-18  
39 500 SEK
Linköping
2018-09-18  
39 500 SEK

Kursbeskrivning

Utbildning till diplomerad projektledare är en av Sensus diplomutbildningar.

Projektarbete är en målinriktad process vars syfte är att inom en viss tid lösa ett eller flera i förväg uppställda uppdrag. Ofta sker detta i en gruppkonstellation sammansatt speciellt för projektet. Därför behöver projektledaren vara flexibel i sina ledaregenskaper och ha förmåga att skapa ett kreativt arbetsklimat i projektgruppen. Utbildningen Diplomerad Projektledare erbjuder konkreta metoder, ledningsfilosofier och hjälpmedel för att möjliggöra detta.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap och verktyg för att förstå metodiken, förstå grupprocessen, bli medveten om projektledarens roll i processen samt kunna använda projekt som arbetsform vid sidan av traditionella alternativ.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande eller redan verksamma projektledare.

Förkunskaper

Du bör ha gymnasiekompetens, i övrigt krävs inga speciella förkunskaper. Erfarenhet av tidigare projektarbete kan vara till nytta men är inget krav för att du ska få delta i utbildningen.

Upplägg och innehåll

Upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar 112 studietimmar, vanligtvis fördelade över 14 sammankomster. Den totala studietiden är 7 månader. Innehållet utgörs av följande avsnitt:

Projektledning - metod och verktyg (44 tim) 
Projektledning - ledarskap (44 tim)
Projektarbete (16 tim)
Presentationsteknik (8 tim)

Övrigt

Utbildningen ger en teoretisk grund för certifiering enligt PMI eller IPMA, båda internationellt erkända system för certifiering, något som efterfrågas allt oftare. Prov för certifiering ligger dock utanför utbildningen.

Kurslitteratur

Sensus tillhandahåller kurslitteratur. Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen. Lär mer om ledarna på vår hemsida.

Investering

39 500 kronor. Priset avser hela utbildningen exklusive litteratur.

Examen, diplom m.m.

Betyg och diplom

Båda avsnitten i utbildningen avslutas med en skriftlig tentamen som bygger på den litteratur och de diskussioner som förekommit vid lektionerna. Till detta kommer också en praktisk uppgift i form av ett projektarbete inom ramen för utbildningen. För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 % närvaro i varje avsnitt samt att alla skriftliga tentamina och det avslutande projektarbetet är godkända.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Diplomerad Projektledare.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Sensus studieförbund

Sensus studieförbund

Sensus är utbildningsaktören för dig som är engagerad i människor och samhälle. Vi erbjuder företag och organisationer behovsanpassade utbildningar, diplomutbildningar och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare på alla nivåer.  Vi är ett studieförbund som skapar kurser och utbildningar där livsfrågor, mångfald och globala frågor får komma till...


Läs mer om Sensus studieförbund och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Sensus studieförbund

Klara södra kyrkogata 1
101 30 Stockholm

 Visa telefonnummer