Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad HR-specialist

Sensus
Kort om utbildningen
212 timmar
104 700 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2019-09-24 10:00 - Uppsala
Göteborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Malmö - Visa alla  
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2019-09-24 10:00  
104 700 SEK
Uppsala
2019-09-24 10:00  
104 700 SEK
Göteborg
2019-09-25 10:00  
104 700 SEK

Kursbeskrivning

Som diplomerad HR-specialist har du en generalistkompetens inom HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll. Du får kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något som du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha en generalistkompetens inom HR-frågor. Du förstår och tillämpar teorier och modeller för strategiska och operativa beslut inom HR. Du behärskar de viktigaste processerna för HR-arbete och du känner dig trygg i din roll som HR-specialist.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som har personalarbete som sin huvudarbetsuppgift.

Förväntade kunskaper är gymnasiekompetens och minst två års erfarenhet av personalarbete.

Kursinnehåll

HR i praktiken

 • HR-rollen
 • Rekrytera rätt
 • Samtalet i centrum
 • Mångfaldens värde och ram
 • Medarbetarutveckling
 • Skriftlig kommunikation
 • Rätt lön

Arbetsrätt

 • Kollektivavtalets uppbyggnad
 • Arbetsrättslig lagstiftning
 • Att ingå anställningsavtal
 • Introduktion till arbetsmiljö
 • Medbestämmande och förhandlingar
 • Avveckling
 • Omställning
 • Förhandlingsspel
 • Praktikfall

Kommunikation för HR, 48 timmar

 • Kommunikationsprocessen
 • Feedback
 • Konflikter
 • Det konstruktiva mötet
 • Presentationsteknik

Arbetsmiljö och Rehabilitering

 • Formella regler på arbetsmiljöområdet
 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsanpassad och arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Att förebygga och upptäcka ohälsa

Personalekonomi

 • Rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö
 • Avveckling
 • Årsredovisning
 • Nyckeltal
 • Makroekonomiska förutsättning
 • Effekter på HR-strategier

Strategisk HR

 • Strategi – Verksamhet och HR
 • Organisation
 • Förändringsledning
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Ledarskap – situationsanpassat
 • Arbetssätt och processer – agilt HR
 • Ledarskap – Grupprocessen

Fördjupad Strategisk HR
Detta avsnitt utgörs av ett antal fristående fördjupningsseminarier med inriktning på HR-frågor som ligger i tiden.

Upplägg och innehåll

Upplägg och innehåll
Utbildningen omfattar 224 studietimmar, en kväll per vecka, alternativt en heldag varannan vecka, under tre terminer. Teori varvas med praktiska övningar. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt.

Utbildningen innehåller följande avsnitt:

 • HR i praktiken
 • Arbetsrätt
 • Kommunikation för HR
 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • Personalekonomi
 • Strategisk HR
 • Fördjupad strategisk HR

Investering

104 700,- Priset avser hela utbildningen exklusive litteraturen. Avgiften delas vanligen upp på tre delbetalningar.

Vi har avtal med Unionen vilket ger deltagare som bekostar utbildningen på egen hand 12% rabatt på kursavgiften samt att man kan ansöka om studiestöd. Läs mer på Unionens hemsida.

Examen, diplom m.m.

För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro i varje delavsnitt samt godkänt betyg i alla tentamina.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad HR-specialist, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Britt-Marie Frisell
(5)
En utbildning kring Strategiskt HR-arbete, som leder till att bli Diplomerad HR-specialist, är en av de bästa utbildningar jag fått vara en del av. Att få koppla kunskapen direkt till den egna kontexten och arbetet, är en ynnest och gör att allt blir reellt och unikt. Kurslitteraturen och material som erhålls blir bra redskap i praktiskt arbetsl...
Visa mer
Fredrik
(5)
Att gå tillsammans med andra mitt i yrkeslivet från olika branscher tillför en enorm brädd. Utbildningen bräddas med kompetens från alla deltagare. Mycket kunniga kursledare med stor erfarenhet från näringsliv och praktiskt HR-arbete ger utbildningen stor tyngd. En massiv utbildning som ger tyngd i det fortsatte arbetet inom HR eller skapar mjöl...
Visa mer
Magnus Alvhamre
(5)
Härlig blandning av olika erfarenheter och åldrar i studiegruppen och kunniga lärare. Var alltid roligt att komma till Sensus för att bli duktig ämnet men också att jag kände mig alltid väl omhändertagen och det var kul.

Sensus

Sensus

Sensus skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. Bred verksamhet med individen i fokus...


Läs mer om Sensus och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Sensus

Klara södra kyrkogata 1
101 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Diplomerad HR-specialist
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 26 recensioner.
Alla recensioner för arrangören