BBR

Längd
1 dag
Pris
4 900 - 5 200 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 april, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
4 900 - 5 200 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 april, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 4 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler samt de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen och Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Kursinnehåll PBL:

 • Allmänt om PBL 2010:900
 • Plansystemet; regionplan – översiktsplan – detaljplan
 • Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF – BBR
 • Bygglov, marklov, rivningslov.
 • Genomförandet av byggåtgärder (Byggherrens ansvar, kontrollplan)
 • Processen hos kommunen, bygglov – startbesked – slutbesked
 • Sanktionssystemet, PBL och PBF

Kursinnehåll BBR:

 • Avsnitt 1: Mindre avvikelser, krav vid ändring av byggnader, byggprodukter
 • Avsnitt 2: Allmänna regler; verifiering, förundersökning, ekonomiskt rimlig livslängd, riskanalys m.m.
 • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
 • Avsnitt 5: Brandskydd
 • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7: Bullerskydd
 • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter & ändringar

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

25 april, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursledare

Said Elmi sitter med i styrelsen för SBRs Expertgrupp Kontrollansvariga enligt PBL samt Boverkets insynsråd efter förordande från regeringen. Han är verksam som erfaren föreläsare om byggreglerna, byggnadsinspektör, kontrollansvarig samt entreprenadbesiktningsman.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om BBR, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 3 recensioner.
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
17 okt 2019

4 av 5

4/5
Kursdeltagare
17 okt 2019

4 av 5

4/5
Kursdeltagare
17 okt 2019

4 av 5

SBR Byggingenjörerna
Gävlegatan 15
113 30 Stockholm

SBR Byggutbildning

SBR är en av landets största fristående utbildare inom byggsektorn och har ett brett utbud av kvalificerade utbildningar, kurser och symposier. Kursutbudet har tyngdpunkt på byggteknik och metoder, bygg/entreprenadjuridik, samt på vidareutbildningar för att bli kontrollansvarig, entreprenad- eller överlåtelsebesiktningsman med möjlighet till...

Läs mer om SBR Byggingenjörerna och visa alla utbildningar.

Highlights