Inga recensioner än

Machine Learning och AI för beslutsfattare, introduktion

Sandholm Associates AB, i Stockholm (+1 orter)
Längd
3 dagar
Pris
19 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
3 dagar
Pris
19 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 19 800 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig som beslutsfattare grundläggande kunskap om denna nya teknik och förbereder dig även för att kunna medverka vid kravställning och beslutsfattande gällde smarta teknikinvesteringar. Fokus ligger på praktisk tillämpning av maskininlärning och artificiell intelligens, med syfte att utveckla en verksamhet. Utbildningen förbereder dig som beslutsfattare för att kunna välja rätt väg och metod samt att kunna hantera de genomgripande förändringar som dagens verksamheter står inför.

Syfte

Deltagarna skall efter genomgången kurs ha förståelse för innebörden-, möjligheterna- och konsekvenserna av maskininlärning och artificiell intelligens. Vidare har de kunskaper kring att leda AI-arbetet och fatta beslut om vilka teknikinvesteringar som bör göras för att öka lönsamhet, kostnadseffektivitet, kundnöjdhet och uppnå hållbarhet.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

28 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

28 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Distans
 • Svenska

Målgrupp

Chefer till medarbetare som driver-, eller kommer att driva, avancerat förbättrings- och problemlösningsarbete, i roller som förbättringsledare, problemlösnings-expert, dataanalytiker eller Six Sigma Master Black Belt. Utbildningen vänder sig till personer från såväl privata företag som offentliga organisationer.

Kursinnehåll

 • Teknikutvecklingens möjligheter och påverkan på dagens organisationer
 • Introduktion till modeller och verktyg inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML)
 • Tillämpningsområden för och exempel på användning den nya smarta tekniken
 • Verksamhetsutveckling, värdeskapande, kundnytta och effektivisering genom AI och ML
 • Nya risker och faror med smart teknik
 • God datakvalitet – en förutsättning för verkningsfull teknikimplementation
 • Leda teknikutveckling och effektivt beslutsfattande gällande teknikinvesteringar
 • Kravställning av AI och ML

Upplägg

Under utbildningen blandas föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.
Utbildningen leds av konsulter från Sandholm Associates. I utbildningen medverkar även spännande gästföreläsare.

Dokumentation
Artiklar och digitala källor samt pdf-kopior på visade ppt-bilder.

Tid & plats

Första dagen hålls online via Zoom och de andra två i Sandholms lokaler på Tegnergatan 40 i Stockholm.

Mat & logi

Vid sammankomster i Sandholms lokaler ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika i kursavgiften. 

Kursledare

David Dreven utbildare & seniorkonsult
David Dreven verkar inom Sandholm Associates som konsult och utbildare. 
Han är utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola och har kompletterande universitetsstudier inom Machine Learning. Han är även utbildad kvalitetschef, Six Sigma Master Black Belt och har även omfattande utbildning inom Lean.

Hans utbildningsområden är inom tillämpad ML (Machine Learning), verksamhetsutveckling och praktisk tillämpad statistik. I rollen som konsult
har han erfarenhet av att stötta och coacha organisationer med förbättringsarbete, avancerad statistisk analys och införande av ML lösningar inom verksamheten.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning får deltagarna intyg.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Machine Learning och AI för beslutsfattare, introduktion , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Sandholm Associates AB
Tegnérgatan 40
113 59 Stockholm

Sandholm Associates AB Sandholm Associates AB har i över 50 år erbjudit konsultation och utbildning samt varit den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Bland uppdragsgivarna finns många företag som framgångsrikt arbetat med förbättringsarbete, tex...

Läs mer om Sandholm Associates AB och visa alla utbildningar.

Highlights